Gebruikt u iOS 7? De Exact Synergy App is er klaar voor!

Apple’s iOS7 is available to the world since 19 September 2013. I have been working with iOS7 now for a while and I am quite satisfied with it. Everything is in the same place, but the user experience is completely different from iOS6. iOS6 now feels very outdated, which of course it is.

For the Exact Synergy App, iOS7 means that we needed to do some slight modifications and adjust to the guidelines of Apple. We have updated our iOS Exact Synergy App to have it run perfectly on iOS7. This version of the App is available in the Appstore right now.

We did not make any modification to the look and feel of the App itself. Our Mobile development team is fully focused on completing the last phase of the new CRM App. This is a completely new App which will be the first in line of a new stack of Apps. This stack of Apps will be the successor of our current iOS App.

Bron: Exact Product Blog

Verwachte voorraad in de tijd in Exact Online Handel Geavanceerd

Inzicht in de toekomstige afname en aanvulling van voorraad voor een artikel kan helpen bij het nemen van beslissingen over het moment van bestellen of toezeggen van een aantal artikelen aan een klant.

Deal or no deal
Binnen Exact Online Handel Geavanceerd is het nu mogelijk om tijdens het aanmaken van een verkooporder inzicht te krijgen in het verloop van voorraadaantallen van een artikel in de tijd. Zo kunt u uw klant bij onvoldoende voorraad direct wijzen op een datum waarop wel voldoende voorraad aanwezig is om te kunnen leveren. En dit kan nu net het verschil maken tussen wel of geen deal.

Verwachte voorraad in tijd

Ook voor het nemen van inkoop of assemblage beslissingen kunnen details over het verloop van voorraad in de tijd een hulpmiddel zijn en er voor zorgen dat tijdig, maar toch ook weer niet te vroeg wordt ingekocht voor een toekomstige afname van uw artikelen.

Verwachte voorraad in tijd

Bron: Exact Support Blog

Verlies of diefstal van activum registreren in Exact Globe Next

Wanneer u een activum niet meer in uw bezit heeft, bijvoorbeeld door verlies of diefstal, kunt u het activum afboeken zodat het niet meer in de activum registratie voorkomt.

Via het menupad [Activa, Activa, Onderhouden] zijn twee opties beschikbaar.

 • Via de knop ‘Verkopen’ kunt u het activum voor € 0,= verkopen. Hierbij wordt de boekwaarde van het activum afgeboekt en worden de investerings- en afschrijvingsrekeningen tegengeboekt.
 • Via de knop ‘Afboeken’ wordt de resterende afschrijving in één keer gedaan ten laste van het resultaat.

Meer informatie over deze functie en de journaalposten kunt u vinden in dit document.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik een teveel betaald bedrag terugbetalen binnen Exact Globe Next?

Het kan voorkomen dat een debiteur een factuur dubbel betaalt, bijvoorbeeld omdat de factuur zowel geïncasseerd is, als handmatig door de debiteur betaald. Ook kan het gebeuren dat er per ongeluk een te hoog bedrag is overgemaakt. In deze blogpost wordt aangegeven hoe het teveel betaalde bedrag terugbetaald kan worden.

Afletteren
Met de functie ‘Afletteren’ koppelt u betalingen aan facturen, door beide te selecteren en te kiezen voor ‘Afletteren’. U kunt het afletteren starten via het menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow], [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen], of [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Daarnaast kunt u via [Financieel, Invoer, Bank] openstaande posten selecteren en deze afletteren met de betaling/ontvangst die u boekt, en kunt u via de debiteuren / crediteurenkaart het afletterscherm openen.

In het afletterscherm zijn twee kolommen zichtbaar, de linkse kolom betreft bij debiteuren de ontvangsten. Selecteer in deze kolom het teveel betaalde bedrag. Bij ontvangst van twee verschillende betalingen voor dezelfde factuur, wordt de eerste betaling automatisch afgeletterd. De tweede betaling kunt u dan direct selecteren. Als een deel teveel betaald is, moet de ontvangst afgeletterd worden met de factuur in de rechterkolom.

Als vervolgens op ‘Afletteren / verwerken’ wordt gedrukt, verschijnt het verwerken scherm waarin verschillende mogelijkheden worden getoond. De optie ‘Terugbetalen’ is alleen zichtbaar als het ontvangen bedrag groter is dan het bedrag van de factuur. Dat is in dit voorbeeld van toepassing.

Door voor deze optie te kiezen heeft u nu een negatieve openstaande post. Via [Cashflow, Diversen, Terugbetalen] kan deze post vervolgens verwerkt worden.

Bron: Exact Support Blog

Geplande maatregelen die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014

De derde dinsdag van september is geweest. Door de Koning is de Troonrede voorgelezen. Maar ook zijn de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 op dinsdag 17 september 2013 door het kabinet gepresenteerd.

In deze blogpost wil ik u graag een selectie geven van geplande maatregelen die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014:

 • Verplichte invoering werkkostenregeling pas per 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014. De overstap naar de werkkostenregeling kunt u hierdoor nog één jaar uitstellen. Dit uitstel van een jaar is er vanwege vereenvoudigingsplannen voor deze regeling.
 • Eerste schijf loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs omlaag. In 2014 blijft het tarief nog hetzelfde als nu, maar in de twee jaren erna wijzigt het tarief tot in 2017 0,23% lager dan nu.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt in 2014 van 5,65% naar 5,4%. Dit is niet de werkgeversheffing voor de ZVW, maar de premie die door sommige werknemers zelf bijdragen moet worden, zoals pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht zijn voor de werknemersverzekeringen. De hoogte van de werkgeversheffing ZVW in 2014 is nog onbekend.
 • De WW-premie stijgt van 1,70% in 2013 naar 2,30% in 2014.
 • De gemiddelde sectorpremie daalt in 2014 naar 2,67% ( in 2013 2,76%). Deze premie verschilt per sector. Voor uw sector kan het percentage anders zijn, dit is afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld.
 • De eerste schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000 én het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Door deze verlenging is de afdrachtvermindering op een groter deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk van toepassing en kunnen meer MKB-ers hieraan deelnemen.
 • De heffingskortingen worden niet gecorrigeerd voor de inflatie.
 • De arbeidskorting gaat in 2014 omhoog. De maximale arbeidskorting stijgt in 2014 met € 374 naar € 2.097. De maximale arbeidskorting wordt voor hoge inkomens in stappen afgebouwd tot € 0. Vanaf 1 januari 2017 krijgen werknemers met een inkomen hoger dan € 110.000 geen arbeidskorting meer. De maximale arbeidskorting van lage inkomens neemt de komende jaren toe.
 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 99, waarbij voor inkomens boven de € 19.645 de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verlaagd voor de hogere inkomens naar € 0 in 2016.
 • De crisisheffing hoge lonen wordt met een jaar verlengd. Ook in 2014 dient de werkgever 16% crisisheffing te betalen over het deel van het loon van werknemers dat meer bedraagt dan € 150.000.
 • Afdrachtvermindering onderwijs eindigt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze afdrachtvermindering afgeschaft. Deze afdrachtvermindering wordt vervangen door de subsidieregeling praktijk leren.

Blog: Exact Support Blog

Hoe kan ik, binnen Exact Globe Next, kosten verdelen over verschillende periodes?

Met het verdelen van kosten over verschillende periodes krijgt u beter inzicht in de werkelijke kosten per maand. U kunt dus vooruit plannen en een gespecificeerde verdeling van omzet en kosten maken. Dit vergroot het inzicht in uw onderneming enorm. Hieronder staat beschreven op welke manier u uw kosten kunt verdelen over verschillende periodes.

U kunt enerzijds de omzet van een verkoopfactuur en anderzijds de kosten van een ontvangst, retour of levering verdelen over meerdere perioden of verplaatsen naar een andere periode. De kosten worden op de oorspronkelijke mutatiedatum afgeboekt en via een tussenrekening verdeeld over meerdere perioden of verplaatst naar een andere periode. Omzet kunt u verdelen via [Factuur, Te verwerken, Uitgestelde omzet]. Kosten kunt u verdelen via [Inkoop, Te verwerken, Uitgestelde kosten].

Alle soorten boekingen
Via het menupad [Financieel, Grootboek, Analytisch boekhouden] bestaat ook een dergelijke mogelijkheid maar dan voor alle soorten boekingen. Na het selecteren van een boeking kan voor ‘Zoomen’ gekozen worden. Na het selecteren van de regel kan voor ‘Wijzigen ‘ gekozen worden en wordt de optie ‘Toewijzen’ beschikbaar. Als bij ‘Begindatum’ een datum later dan de ‘Datum’ gebruikt wordt, kan op deze wijze de boeking over verschillende periodes verdeeld worden. Eventueel kan eerst de datum van de boeking aangepast worden om de begindatum op de gewenste datum te krijgen.

Overzicht
Via het menupad [Factuur, Verslagen, Uitgestelde omzet] kunt u een overzicht opvragen van de omzet die u over meerdere perioden verdeeld heeft. Via [Inkoop, Te verwerken, Uitgestelde kosten] kunt dit overzicht opvragen voor uw uitgestelde kosten. Boekingen die via [Financieel, Grootboek, Analytisch boekhouden] verdeeld zijn, worden hier alleen zichtbaar als het juiste type rekening gebruikt is (omzet-, resp. kostenrekening).

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan het loonbeslag ingericht worden als er meerdere partijen zijn binnen Exact Globe Next?

Het is mogelijk dat meerdere instanties beslag hebben gelegd op het loon van uw medewerker. Onderstaand stappenplan geeft aan hoe u het loonbeslag naar twee verschillende partijen over kunt maken.

Stappenplan
In dit stappenplan gaan we er vanuit dat u reeds een component van het type ‘loonbeslag vast bedrag’ heeft gekoppeld aan de medewerker.

 • Het reeds aangemaakte component van het type ‘loonbeslag vast bedrag’ heeft een bepaalde code meegekregen, zie [Salaris, Componenten, Onderhouden].
 • Via dit menupad kunt u ook een nieuw component aanmaken van hetzelfde type, maar kies dan een andere code voor dat component. Koppel hier de andere crediteur (andere partij) aan met het bijbehorende bankrekeningnummer.
 • Op het moment dat u dit component koppelt aan de medewerker, dan zal het wel lukken om deze te koppelen in dezelfde periode zonder dat er een opvolger voor aan wordt gemaakt, omdat de code van het nieuwe component afwijkend is.
 • Zodra beide componenten zijn gekoppeld aan de medewerker en de stroken zijn berekend, dan zullen twee aparte bedragen over worden gemaakt naar de twee verschillende partijen, en het restbedrag zal naar de medewerker zelf gaan.

Wanneer u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd, dan is het mogelijk om het loonbeslag in één periode naar twee verschillende partijen over te maken.

Bron: Exact Support Blog

Heeft u zich al aangemeld voor Exact Live 2013?

Over minder dan vier weken is het weer tijd voor Exact Live. Tijdens Exact Live ’13 heeft u de mogelijkheid om nieuwe functies van uw Exact software te bekijken, naar interessante sprekers luisteren en natuurlijk nieuwe ideeën op te doen.

Programma
Op onze speciale website is ondertussen het programma beschikbaar. Bij het inschrijven kunt u direct een keuze maken uit de verschillende Breakout sessies.

Wilt u er ook bij zijn? Schrijf u dan in via de website!

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe functionaliteit in Exact Online

Sinds deze week beschikt u over nieuwe functionaliteit in Exact Online betreffende de valuta op relatiekaarten. Dit is beschikbaar voor de Handel/Handel Geavanceerd/Productie/ Uren & Facturen en alle licenties waarin gebruik wordt gemaakt van de module valuta.

Tot nu toe kon u op een klanten- en/of leverancierskaart de valuta bepalen voor de Inkoop kant. Vaak kregen we de vraag of dit ook mogelijk was voor de Verkoop kant. Meerdere klanten gaven aan deze functionaliteit graag te willen gebruiken voor relaties waarbij de Verkoop valuta bijvoorbeeld Dollar is maar bij wie ze in Euro’s inkopen.

Valuta definiëren aan de verkoop kant
U kunt de relatiekaart openen via het menu [Verkoop, Klanten, Onderhoud] of [Inkoop, Leveranciers, Onderhoud]. Klik door op de code of de naam van de relatie en vervolgens op Bewerken. Scroll naar beneden tot u bij het onderdeel Verkoop en Inkoop bent. U kunt nu bij beide secties de valuta instellen.

Valuta

Als u voor een klant hier USD (Dollar) invult en vervolgens een verkoopfactuur aanmaakt, dan wordt deze valuta automatisch gekozen. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat uw verkoopdagboek is ingericht voor het gebruik van variabele valuta.

Opmerking:

 • U kunt het Verkoop valuta veld uitsluitend bewerken zolang er geen projecten of invoer voor deze klant bestaan. Wanneer u facturen voor de module Uren en facturen verstuurt in verschillende valuta dan raden wij u aan om een extra relatie in Exact Online aan te maken.
 • De valuta welke wordt gebruikt om een Uren & Facturen factuurvoorstel te genereren zal dezelfde valuta zijn als welke wordt gebruikt bij het veld valuta bij de sectie Verkoop van de relatiekaart. Wanneer u echter een verkoopfactuur wilt aanmaken voor dezelfde klant in elke gewenste valuta dan kan dit via het menupad Verkoop > Verkoopfacturen > Aanmaken.

Mocht u hier vragen over hebben, dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Hoe verzamel ik een betaling? Hoe wijzig ik een betaling? Exact Online

In de blogpost ‘Meest gestelde vragen over het verrichten van betalingen‘ heeft u al meer kunnen lezen over het verrichten van betalingen en de vragen die daarbij naar voren kunnen komen. Ter aanvulling hebben we deze keer nog twee veel gestelde vragen hieronder weergegeven.

Het scherm Betalingen opent u via [Financieel, Bank, Betalingen selecteren].

Hoe verzamel ik een betaling?
Met de knop Verzamelen kunt u de betalingstermijn, de betalingsdatum, de betaalwijze, de betalingsreferentie, en de bankrekening van de verschillende betalingen aan één relatie, aan elkaar gelijk zetten. Hierdoor kunnen de verschillende betalingen met dezelfde betalingsconditie in één keer betaald worden. Dit kunt u doen door meerdere betalingen van dezelfde relatie aan te vinken en te klikken op ‘Verzamelen’. In het scherm ‘Betalingen selecteren’ staat vervolgens boven die betaling (vet gedrukt) het woord ‘Verzamelbetaling’.

U ziet dat er een betalingsreferentie automatisch is ingevuld. Als deze referentie wordt weggehaald dan wordt de verzameling weer ongedaan gemaakt.

De knop Verzamelen is grijs als de posten die zijn aangevinkt niet van dezelfde relatie zijn en/of als de betalingen niet de status Open hebben maar bijvoorbeeld geselecteerd. In dat geval kunt u ze eerst aanvinken en heropenen, en vervolgens Verzamelen.

Deze betaling moest toch een incasso zijn, hoe wijzig ik dat?
Of een betaling naar voren komt in het scherm Betalingen of Incasso wordt bepaald door de Betalingswijze in de Betalingsconditie. Als u in het scherm Betalingen een incasso ziet staan dan kunt u doorklikken op de betalingsdatum. Vervolgens kunt u de Methode aanpassen naar Incasso.

Betalingen_5

Voor meerdere betalingen tegelijk is dit weer mogelijk met de knop Toekennen.

We hopen dat u aan de hand van deze informatie nog gemakkelijker uw betaling kunt verrichten. Mocht u nog vragen hebben dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog