Waar kan ik in Exact Synergy het salaris verhogen voor één of meerdere medewerkers tegelijk?

In Exact Synergy Enterprise is het mogelijk om het salaris te verhogen voor één of meerdere medewerkers tegelijk. Dit kunt u doen via menupad [HRM, Invoer , Salaris, Invoer]. Bij de sectie ‘Salaris’ kunt u kiezen voor ‘Koppelen: Componenten’.

De stappen
Vervolgens kunt u de volgende stappen doorlopen:

1. Kies voor de actie: ‘Opvolger’
2. Selecteer de gewenste component van het type ‘Salaris’ in veld ‘Component’
3. Selecteer de begindatum vanaf wanneer de wijziging dient te worden doorgevoerd
4. Bij ‘Type wijziging’ kunt u kiezen voor 3 opties:

 • Vervangen: hiermee vervangt u het oude bedrag door het nieuwe bedrag
 • Verhogen: hier kunt u het bedrag ingeven wat opgeteld dient te worden bij het huidige bedrag
 • Percentage: hier kunt u een percentage ingeven waar het salarisbedrag mee verhoogd dient te worden. In onderstaande afbeelding wordt hier een voorbeeld van getoond

5. Onder het kopje ‘Medewerker’ kunt u een specifieke medewerker ingeven. Indien deze velden leeg blijven en u kiest voor ‘Tonen’, dan worden alle medewerkers getoond.

Het overzicht
In het overzicht wat getoond wordt, kunt u via de kolommen ‘Bedrag’ en ‘Bedrag (Oude)’ het resultaat van de wijziging alvast bekijken. Verder kunt u in dit overzicht kunt u zelf aangeven welke medewerkers meegenomen moeten worden door er een vinkje voor te plaatsen. Tevens kunt u het bedrag en uurloon nog handmatig aanpassen indien gewenst.

Als alle wijzigingen goed zijn ingevoerd, kunt u bovenin het scherm kiezen voor ‘Bewaren’.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Online een uitgebreide omschrijving toevoegen aan uw verkoopfactuur

Het komt wel eens voor dat een omschrijving op de verkoopfactuur groter dient te zijn dan het veld ‘Omschrijving’ in Exact Online toelaat.

Het veld ‘Omschrijving’ kan gevuld worden met maximaal 60 tekens.

Indien deze omschrijving groter dient te zijn dan deze 60 tekens kunt u het veld ‘Notities’ toevoegen. Dit kunt u doen door vanuit de verkoopfactuur rechtsbovenin op het gereedschaps-icoon te klikken en te kiezen voor ‘Aanpassen’. Onder ‘Regels’ kunt u het vakje achter ‘Notities’ aanvinken.

Hierna kiest u voor ‘Bewaren’.

In de factuurregel ziet u nu achter het artikel een notitieblok-icoon staan. Hier kunt u op klikken om notities (een uitgebreide omschrijving) toe te voegen.

Let op! Het is belangrijk dat het veld ‘Notities’ ook is toegevoegd aan uw factuurlay-out.

U gaat hiervoor naar [Administratienaam, Stamgegevens, Lay-outs, Onderhoud]. Hier opent u de betreffende lay-out van uw verkoopfactuur. U selecteert het gehele artikelveld, zodat er een zwarte stippellijn omheen komt te staan:

Vervolgens klikt u bovenaan op ‘Velden’. Hier kunt u ‘Notities’ selecteren en voor ‘Toevoegen’ kiezen om het veld notities aan uw factuurlay-out toe te voegen.

U kunt het betreffende veld nu naar de gewenste locatie slepen. Door het veld te selecteren en bovenaan op ‘Eigenschappen’ te klikken, kunt u eventueel nog aangeven dat dit veld mee moet groeien met uw tekst (door ‘Kan groeien’ aan te vinken).

Het aanpassen van de lay-out is éénmalig nodig. Nadat de lay-out is aangepast en bewaard, worden de door u ingevoerde notities voortaan zichtbaar op de afgedrukte/verzonden verkoopfacturen.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe Next een BTW-code aanmaken

In Exact Globe Next wordt de BTW automatisch berekend aan de hand van een code. U hoeft als gebruiker dus geen BTW-bedrag in te voeren, maar alleen een code te selecteren die de hoogte van het BTW-percentage aangeeft. Op de invoerschermen van de verschillende soorten mutaties wordt om deze code gevraagd.

U kunt via [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes] knop ‘Nieuw’ een nieuwe BTW-code aanmaken.

In het veld ‘Percentage’ kunt u het BTW percentage opgeven dat van toepassing is. Wat verder van belang is, is om verschillende grootboekrekeningen te selecteren voor de af te dragen en de te vorderen BTW. Tevens dienen de grootboekrekeningen van type ‘Crediteurenrekening’ te zijn om een openstaande post te kunnen creëren voor de Crediteur ‘Belastingdienst’.

Verder is het belangrijk om de juiste BTW-vakken te koppelen op het tabblad ‘BTW-vakken’. Dit zorgt ervoor dat de BTW die u op deze code registreert, in het juiste vak op de BTW-aangifte terecht komt.

Uitleg over alle velden in dit onderhoud van de BTW-code kunt u hier terugvinden. Voor meer informatie over het volledig opzetten van een BTW administratie in Exact Globe Next, kunt u hierklikken.

Bron: Exact Support Blog

Een verzoek in Exact Synergy Enterprise als ‘ongelezen’ markeren

Het kan handig zijn een verzoek als ‘ongelezen’ te markeren om op een later moment met het verzoek aan de slag te gaan of het verzoek te tonen in de lijst ‘ongelezen’. In Exact Synergy Enterprise kunt u dit via onderstaande stappen eenvoudig bereiken:

 • Open het betreffende verzoek.
 • Klik op de knop ‘Markeren als ongelezen’.
 • Klik op de knop ‘Bewaren’.

Nu heeft het verzoek de status ‘ongelezen’ en kunt u deze bijvoorbeeld in de lijst ‘ongelezen’ eenvoudig terugvinden. In uw werkstroom zal de regel tevens vetgedrukt staan wat aangeeft dat het verzoek ongelezen is.

De knop ‘Markeren als ongelezen’ is alleen aanwezig wanneer de optie ’Alarm: Werkstroom’ op het tabblad ‘Werkstroom’ van de voorkeuren is aangevinkt.

Bron: Exact Support Blog

Tip: De lengte van de grootboekrekeningnummers aanpassen in de Exact Financials Enterprise WebUI

In Exact Financials Enterprise heeft u de mogelijkheid om de lengte van de grootboekrekeningnummers te wijzigen.

In de WebUI kunt u dit als volgt instellen:

 • Ga in het Finance menu naar [Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen].
 • Open het tabblad ‘Algemeen’.
 • In het veld ‘GB-rekening: Lengte’ kan een lengte ingegeven worden. Deze zal standaard op ‘4’ staan.

Bron: Exact Support Blog

Belangrijke BTW update op komst voor Exact Globe Next

In week van 18-22 augustus 2014 komt er een belangrijke BTW-update beschikbaar. Deze update is alléén van toepassing op klanten die gebruik maken van Exact Globe Next of Exact Compact om de btw- en/of icp-aangifte te versturen naar de Belastingdienst. Wanneer u géén gebruik maakt van het elektronisch versturen van de aangifte via menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort] in Exact Globe Next of menupad [Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort] in Exact Compact is deze update voor u niet van toepassing.

In verband met een technische wijziging in de communicatie met Digipoort die vanaf 4 september van toepassing is, zijn er aanpassingen nodig in de Exact programmatuur. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat u ook na deze datum uw elektronische aangiften succesvol via Digipoort kunt aanleveren bij de belastingdienst.

Zodra de update beschikbaar is wordt u hierover geïnformeerd via een bericht op de customer portal, het supportblog en productblog.

Het is belangrijk om de update zodra deze beschikbaar komt, en uiterlijk 3 september 2014, te installeren.

Meer informatie volgt.

Update 7-8-2014: In tegenstelling tot wat hierboven wordt aangegeven is het niet noodzakelijk om de update voor 4-9-2014 te installeren. Meer informatie volgt wanneer de update beschikbaar is.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik in Exact Synergy zien wie een verzoek of document gelezen heeft?

In Exact Synergy Enterprise kunt u eenvoudig zien wie wanneer een document of verzoek bekeken heeft. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld wilt weten of iedereen uw nieuwsbericht heeft gelezen. Met deze stappen kunt u een lijst tonen waar alle gebruikers op staan die het hebben gelezen:

 • Open een verzoek of document.
 • Klik in de rechter bovenhoek op het icoontje ‘ALT L – Gelezen: Log’:

Nu wordt een lijst getoond van medewerkers die het verzoek of document bekeken hebben, en op welk moment:

Bron: Exact Support Blog

In Exact Online verkoopfacturen verzenden via de digitale brievenbus

Een veel gestelde vraag aan Exact Customer Support is hoe een verkoopfactuur verzonden kan worden naar de digitale brievenbus van een klant. Een digitale brievenbus is geen e-mailadres. Het versturen van berichten via de digitale brievenbus kan alleen tussen Exact Online gebruikers onderling.

Als uw klant Exact Online heeft, kunt u de verkoopfacturen verzenden naar de digitale brievenbus. U kunt dit instellen op de relatiekaart, te vinden via [Verkoop, Klanten, Onderhoud, <klik de relatie aan>]. In de relatiekaart gaat u naar [Overzicht, Algemeen, Adressen, Alles tonen].

U kunt een bestaand adres aanklikken of een nieuw adres aanmaken middels de knop ‘Nieuw’. Vervolgens is er onderin de mogelijkheid om de digitale brievenbus in te stellen. U kunt kiezen voor ‘Type: Handmatig’ indien u het adres van de digitale brievenbus weet. Deze kunt u in het veld onder ‘Type’ invullen. Kiest u voor ‘Type: Exact’, dan verschijnt er een vergrootglas rechts achter het veld Digitale brievenbus. Via het vergrootglas ziet u dan alle digitale brievenbussen van alle Exact Online gebruikers die de digitale brievenbus gepubliceerd hebben. U kunt hier ook zoeken naar het juiste adres.

Zodra u de juiste digitale brievenbus heeft geselecteerd in bovenstaand scherm, kunt u ‘Bewaren’. Hierna is het mogelijk om verkoopfacturen naar de digitale brievenbus van de klant te sturen.

Eventueel is het mogelijk om de methode voor het versturen van de facturen bij deze klant standaard op ‘Verzenden via digitale brievenbus’ te zetten. Via [Verkoop, Klanten, Onderhoud, <klik de relatie aan>] komt u in de relatiekaart, waar u kunt kiezen voor ‘Bewerken’. Onder het kopje ‘Verkoop’ kunt u kiezen voor ‘Methode voor versturen facturen’.

Zodra er bij het verzenden van de verkoopfactuur wordt gekozen voor ‘Gebaseerd op klant’, zal de factuur verstuurd worden op basis van de instelling op de relatiekaart, bij ‘Methode voor versturen facturen’.

Bron: Exact Support Blog

In Synergy de volgorde van de kolommen van het zoekresultaat aanpassen

In de verschillende zoekschermen in Exact Synergy Enterprise kunt u via  Aanpassen aangeven welke kolommen u in het zoekresultaat wilt tonen. U deze manier kunt u een overzicht maken van de gegevens die voor u van belang zijn.

Het kan echter wenselijk zijn om de volgorde van de betreffende kolommen aan te passen. Dit kunt u als volgt doen:

 • Klik in het zoekscherm op  Aanpassen rechtsboven in het scherm om de Zoeken – Aanpassen pagina te openen.
 • Boven aan de Zoeken – Aanpassen pagina ziet u welke kolommen er in de zoekresultaten worden getoond.
 • Selecteer een kolom en klik op ‘omhoog’ of ‘omlaag’ om zodoende de kolomvolgorde in uw zoekresultaat aan te passen. ‘Omhoog’ betekent vooraan in de volgorde, ‘omlaag’ betekent achteraan in de getoonde volgorde.

 • Klik vervolgens op Bewaren.

Bron: Exact Support Blog