Ondersteuning van het CAMT.053 bankformaat in product update 409

CAMT staat voor ‘CAsh ManagemenT’ en betreft het formaat dat in de toekomst wordt gebruikt voor de SEPA afschriften die u van uw bank ontvangt en kunt inlezen in uw Exact product.

In product update 409 die gepland is om begin 2015 beschikbaar te komen, wordt het CAMT.053 bankformaat ondersteund. Wilt u al eerder beschikken over de mogelijkheid om afschriften in het CAMT.053 te importeren? Dat kan, door deel te nemen aan de Controlled release fase van Product update 409.

Voor meer informatie over de Controlled release fase voor product update 409, zie de blogpost:Deelnemers Controlled Release gezocht.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy een contactpersoon overdragen naar een andere relatie

Wanneer een contactpersoon van werkgever verandert kunt u in Exact Synergy Enterprise de contactpersoon eenvoudig overdragen van de ene relatie naar de andere relatie. U kunt dit als volgt uitvoeren met de functie ‘Nieuw: Werkgever’:

 • Open de kaart van de contactpersoon.
 • Klik op ‘Bewerken’.
 • Klik op ‘Nieuw: Werkgever’.
 • Selecteer de nieuwe relatie.
 • De contactpersoon is nu aangemaakt bij de nieuwe relatie.
 • Bij de oude relatie is de contactpersoon op inactief gezet, maar nog steeds aanwezig zodat de historie nog inzichtelijk is.

Hou er rekening mee dat de hoofdcontactpersoon kan niet worden overgedragen naar een andere relatie. In dat geval kunt u eerst een ander contactpersoon als hoofd contactpersoon definiëren waarna u de betreffende contactpersoon alsnog kunt overdragen.

Bron: Exact Support Blog

Hoe verwerk ik een correctie loonaangifte in Exact Globe?

Wanneer er onjuistheden in een reeds verzonden loonaangifte zijn geconstateerd door u of door de Belastingdienst, dient u dit te corrigeren via een correctie loonaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u een correctie loonaangifte aanmaakt in Exact Globe Next.

Een correctie loonaangifte los verzenden
Een correctie loonaangifte kan afzonderlijk naar de Belastingdienst worden verzonden zonder deze correctie aan een volledige of aanvullende loonaangifte te koppelen. Echter, het los verzenden van de correctie loonaangifte wordt alleen toegestaan als het een correctie betreft over een afgesloten loonjaar, dus als de indieningstermijn voor alle volledige en/of aanvullende loonaangiftes verlopen is. U dient de correctie loonaangifte dan afzonderlijk te verzenden. Als een bedrijf gestopt is, is het tevens niet meer toegestaan om een volledige of aanvullende loonaangifte te verzenden en mag de correctie loonaangifte los verzonden worden.

 1. Maak een correctie loonaangifte middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is het van belang om het loonjaar en tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’.
 2. Zodra de correctie loonaangifte is aangemaakt kunt u de correctie loonaangifte selecteren in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Vervolgens kunt u klikken op de knop ‘Verwerken’. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een lopend loonjaar krijgt u een melding die aangeeft dat u alleen in uitzonderingssituaties een losse correctie loonaangifte kunt doen. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een afgesloten loonjaar zult u geen melding krijgen.
 3. Als u de melding bevestigt wordt de loonaangifte verwerkt. U kunt de loonaangifte vervolgens verzenden naar de Belastingdienst via Aangiftebeheer.

Een correctie loonaangifte aan een volledige of aanvullende loonaangifte koppelen
Als de correcties betrekking hebben op een verstreken aangiftetijdvak, maar binnen het loonjaar vallen, dan dient de correctie loonaangifte altijd samen met de loonaangifte over het eerste of daaropvolgende tijdvak verzonden te worden.

 1. Ten eerste dient de volledige of aanvullende loonaangifte, waar de correctie loonaangifte aan gekoppeld dient te worden, aangemaakt te worden middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte].
 2. Let op: Verwerk deze aangifte nog niet.
 3. Maak vervolgens de correctie loonaangifte aan middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is van belang om het tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’. (Maak eventueel meerdere correctie loonaangiftes aan als u meerdere tijdvakken wilt corrigeren.)
 4. Let op: Verwerkt deze correctie loonaangifte(s) ook nog niet.
 5. Na het aanmaken van de correctie aangifte(s) kunt u de volledige of aanvullende loonaangifte selecteren waarmee u de correctie aangifte wilt verwerken. Let erop dat u alleen de volledige of aanvullende loonaangifte selecteert.
 6. Klik vervolgens op de knop ‘Verwerken’ om deze volledige of aanvullende loonaangifte te verwerken. Na het ingeven van de juiste gegevens (contactpersoon, telefoonnummer en eventueel de optie ‘Openstaande post aanmaken’) kunt u op de knop ‘Ok’ klikken.
 7. In het scherm dat verschijnt selecteert u de betreffende regel(s) van de correctie loonaangifte (de regels blauw maken) die u mee wilt nemen met deze volledige/aanvullende loonaangifte.
 8. Na het kiezen voor de knop ‘Start’ wordt de volledige of aanvullende loonaangifte samen met de correctie loonaangifte verwerkt en wordt er één XML-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u via het Aangiftebeheer verzenden naar de Belastingdienst.

Bron: Exact Support Blog

Een medewerker toegang geven tot de administratie in Exact Globe Next

Het kan voorkomen dat u een medewerker toegang wilt geven tot een administratie in Exact Globe Next. Hiervoor dient u de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ten eerste dient de medewerker in de betreffende administratie aanwezig te zijn als gebruiker. Een gebruiker kan aangemaakt worden via [Systeem, HR, Beveiliging, Medewerkers] of via [HR/Salaris, Personeel onderhouden]. Klik op de button ‘Nieuw’ om een gebruiker aan te maken. In dit onderhoud van de medewerker, op tabblad ‘Algemeen’ dient u de velden in te vullen. Klik hier voor meer informatie hierover.
 2. Zet vervolgens een vinkje bij de optie ‘Toegangsrechten’ om de medewerker toegangsrechten te geven tot de administratie.
 3. Daarna dient u via het tabblad ‘Rechten’ ten minste één rol te koppelen aan de medewerker. Hiermee bepaalt u de gebruikersrechten van de medewerker. Klik hierom te zien welke rollen standaard aanwezig zijn in Exact Globe Next.

Bron: Exact Support Blog

Hoe wijzig ik het compatibiliteitsniveau van een SQL-database?

Wanneer u een SQL-database van een oude versie (SQL Server 2000 of 2005) herstelt binnen een SQL 2008 R2 of 2012 omgeving, dan wordt het compatibiliteitsniveau (Compatibility level) ingesteld op de versie van de herstelde database. Hierdoor worden functionaliteiten binnen de nieuwe versie niet benut, omdat SQL Server de database behandeld volgens de oudere versie.

Compatibiliteitsniveau aanpassen

Maak verbinding met de database instance, via de SQL Server Management Studio. Selecteer vervolgens de database waarvoor u het niveau wilt aanpassen en open de eigenschappen door met uw rechtermuisknop op de databasenaam te klikken. Selecteer Properties.

sql-compat-setting

Ga naar het onderdeel Options en kies bij ‘Compatibility level’ de optie, ‘SQL Server 2008 (100)’.

Druk vervolgens op OK om de wijziging te bewaren.

Bron:  http://info.elvy.nl/

Wanneer ik een boeking bekijk, zie ik geen statusdocument door Elvy gekoppeld

Wanneer u gebruik maakt het van IFR, wordt voor iedere factuur die ter fiattering is aangeboden, een taak aangemaakt. Elvy koppelt vervolgens een statusdocument aan de betreffende boeking in uw financiële pakket; dit statusdocument is een statische weergave van de fiatteringsvoortgang, zodat u ook vanuit uw administratie de status eenvoudig kunt opvragen.

Het ontbreken van statusdocumenten kan verschillende oorzaken hebben, afhankelijk van het financiële pakket waarmee Elvy gekoppeld is.

Statusdocumenten worden niet aangemaakt of bijgewerkt

Oorzaak

De Elvy Service is niet meer actief; deze is onder meer verantwoordelijk voor het aanmaken en bijwerken van statusdocumenten

Oplossing

Volg de instructies in het artikel, Hoe kan ik de NT service (her)starten?

Wanneer bovenstaande oplossing voor u het probleem niet verhelpt, kunt u hieronder een oplossing vinden gericht op de koppeling uw financiële pakket.

Exact Globe

De meest voorkomende oorzaak, is een verstoring in de communicatie met de database/administratie van Exact Globe. U kunt de statusdocumenten herexporteren vanuit Elvy DS.

Voer dit uit vanaf de server waarop Elvy DS geïnstalleerd is. Raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder.

Ga via het menu naar Elvy Web › Instellingen. Selecteer het tabblad, Diversen.

ds-ifr-exportstatdocs

Selecteer de datum waarop voor het laatst statusdocumenten zijn aangemaakt of bijgewerkt. U hoeft hier niet de precieze datum te selecteren, als u niet zeker bent tot wanneer de statusdocumenten zijn aangemaakt of bijgewerkt.

Stop de Service, volgens de instructies in het artikel, Hoe kan ik de NT service (her)starten?

Druk nu op Forceer herexport. Start de Service en log vervolgens in op de ElvyWeb-omgeving. Open hier eenmalig een willekeurige taak, zodat het proces voor de statusdocumenten opnieuw geïnitieerd wordt.

AccountView / UNIT4 Multivers/Accounting / King

Statusdocumenten worden aangemaakt als losse bestanden, in een map die beschikbaar moet zijn voor gebruikers van uw financiële pakket.

Ga via het menu naar Elvy Web › Instellingen. Selecteer het tabblad, Stamgegevens 2/3.

ds-ifr-createstatdocs

Schakel de optie, ‘Statusdocumenten aanmaken (losse bestanden)’ in, wanneer deze is uitgeschakeld.

Maakt u gebruik van UNIT4 of AccountView, dan dient u een bestandslocatie op te geven, waar de statusdocumenten worden opgeslagen. Maak bij voorkeur gebruik van een UNC-pad; raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder.

King

Wanneer u King gebruikt, hoeft u alleen de optie, ‘Statusdocumenten aanmaken’ aan te vinken in de instellingen van ElvyWeb. Vervolgens dient u onderstaande stappen uit te voeren per administratie waarvoor geen statusdocumenten worden aangemaakt.

Controleren van digitaal-archiefsoorten

Voor het aanmaken van statusdocumenten, moet een digitaal-archiefsoort aanwezig zijn in uw administratie. Open King en ga via het menu naar Organisatie › Digitaal-archiefsoorten.

king-statdoc-ar

Wanneer de digitaal-archiefsoort voor statusdocumenten ontbreekt, kunt u deze aanmaken. Druk op Toevoegen en neem onderstaande instellingen over.

king-statdoc-add

Selecteer bij ‘Locatie’ een bestandslocatie waar de statusdocumenten worden opgeslagen. Selecteer bij voorkeur een UNC-pad; overleg dit met systeembeheerder.

Digitaal-archiefsoort selecteren in Elvy DS

Wanneer de digitaal-archiefsoort is aangemaakt (of reeds bestaat), gaat u in Elvy DS via het menu naar Instellingen › Instellingen. Ga naar het tabblad, KING Database. Hier opent u de administratie(s) waarvoor u de digitaal-archiefsoort zojuist heeft gecontroleerd of aangemaakt, door op de regel te dubbelklikken.

Ga naar het tabblad, Extra instellingen en druk op Activeer.

king-ds-da-select

Druk op de zoekknop (het verrekijker-icoon) bij het veld, ‘Status document IFR’. Selecteer de digitaal-archiefsoort voor statusdocumenten.

Druk op Bewaren.

Bron: info.elvy.nl

Een andere taal gebruiken in Exact Globe Next

Als u bijvoorbeeld medewerkers in dienst hebt die een andere taal spreken, dan kan het nuttig zijn om (onderdelen van) uw Exact Globe Next administratie in een andere taal weer te kunnen geven. Het is op verschillende manieren mogelijk om een andere taal te tonen.

Taal in zoekvensters
U kunt omschrijvingen van bijvoorbeeld grootboekrekeningen, artikelen en dagboeken ingeven in diverse vreemde talen. Deze omschrijvingen worden getoond in de diverse zoekvensters van Exact Globe Next.

Het is van belang om de talen die u wilt weergeven, eerst te definiëren in de instellingen. Via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen] dient u in de sectie ‘Omschrijvingen in zoekvensters’ alle talen te selecteren, die u wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de talen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ selecteren.

Vervolgens kunt u de buitenlandse benamingen van bijvoorbeeld grootboekrekeningen, dagboeken en artikelen invullen via het onderhoud van het betreffende stamgegeven. Zie ook de blog post ‘Hoe kan ik de Engelse benaming van een artikel, afdrukken op een factuur?’, voor meer informatie.

Om de omschrijvingen van deze stamgegevens daarna in de andere taal te kunnen tonen in de administratie, kunt u naar de gebruikersinstellingen gaan, te vinden via [Systeem, Algemeen, Gebruikersinstellingen]. Op het tabblad ‘Algemeen’, in de sectie ‘Taal’ kan bij ‘Omschrijvingen in zoekvensters’ één van de zojuist gedefinieerde talen, geselecteerd worden. Als deze instelling bewaard wordt en programmatuur herstart wordt, zullen de omschrijvingen in een andere taal worden weergegeven.

Algemene weergave
Het is ook mogelijk om alle menupaden van Exact Globe Next in een andere taal weer te geven. Dit kan gedaan worden door te gaan naar [Systeem, Algemeen, Gebruikersinstellingen]. Op het tabblad ‘Algemeen’, in de sectie ‘Taal’ kan de optie ‘Exact Globe Next’ op de juiste taal gezet worden. De talen waar u bij deze optie uit kunt kiezen, zijn afhankelijk van de talen die zijn opgenomen in uw licentie. Dit kunt u controleren via [Help, Over], op het tabblad ‘Licentie’. Zodra u een andere taal heeft geselecteerd, de instelling heeft bewaard en de programmatuur heeft herstart, zullen alle menupaden in een andere taal worden getoond.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Ongelezen verzoeken bekijken in Exact Synergy Enterprise?

In Exact Synergy Enterprise kunt u op eenvoudige wijze al uw ongelezen verzoeken inzien.
Dit kunt u bereiken via de volgende stappen:

 • Klik in de linker kolom op ‘Mijn werkstroom’.
 • Klik in de rechter bovenhoek op  ‘Aanpassen’.
 • Selecteer bij ‘Selectiecriteria’ de optie ‘Ongelezen’.
 • Klik op ‘Bewaren’.

Als u nu uw werkstroom bekijkt heeft u de mogelijkheid tot het aanvinken van ‘Ongelezen’.
Hiermee worden in één oogopslag de ongelezen verzoeken getoond. Dit betreft verzoeken waarvan de wijzigingsdatum later is dan de datum waarop u het verzoek voor het laatst heeft bekeken.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe een BTW-code gebruiken in een boeking

In de Blog post ‘Een BTW-code aanmaken’ heeft u kunnen lezen hoe u een BTW-code aan kunt maken. Door het gebruik van BTW-codes hoeft u dus geen BTW-bedrag in te voeren, maar alleen de BTW code te selecteren. Op basis van de inrichting van de code, zal Exact Globe Next automatisch het juiste bedrag aan BTW bepalen.

Op het moment dat u bijvoorbeeld een verkoopboeking aanmaakt via knop ‘Nieuw’ in menupad [Financieel, Invoer, Verkoop], is de kolom ‘BTW’ op regelniveau standaard beschikbaar. Als u op de regel van de boeking staat en met de cursor of muis in de kolom ‘BTW’ klikt, kunt u op ‘F5’ op uw toetsenbord klikken. Het scherm waarin een BTW-code geselecteerd kan worden, wordt dan geopend. Als u in dit nieuwe scherm de juiste BTW-code selecteert, zal op basis van de inrichting van de code (percentage etc.) het juiste bedrag aan BTW getoond worden in de kolom ‘BTW-bedrag’.

Bron: Exact Support Blog

CRM App voor Android Algemeen beschikbaar voor Exact Synergy

Na een succesvolle Controlled Release periode is de CRM App voor Android nu algemeen beschikbaar. De App bevat verschillende functies zoals:

– Relatiebeheer, inclusief:

 • Activiteiten
 • Contact beheer
 • Documenten overzicht
 • SSRS rapporten
 • Verkoopkansen beheren

– Persoonlijk:

 • Agenda beheer
 • Medewerkerskaarten van collega’s opvragen
 • Verzoeken aanmaken / bekijken / afhandelen

 

U kunt de CRM App downloaden via Google Play.

Om de CRM App te gebruiken dient u te beschikken over Android 4.0 of hoger en Exact Synergy Enterprise product update 252 of hoger.

Bron: Exact Support Blog