In Exact Globe bij het leveren van verkooporders meteen artikel etiketten printen

In het menupad [Order, Invoer, Leveringen] beschikt u over de knop ‘Etiketten afdrukken’.

Met deze knop is het mogelijk om de artikel etiketten af te drukken. Zo kan de magazijnmedewerker direct bij het uitgeven van de onderdelen de etiketten afdrukken en deze direct bij uitgifte labelen. Deze knop is alleen actief wanneer u bij in het genoemde menupad een selectie heeft gemaakt op ‘Verkooporder’, ‘Productieorder’, ‘Interne order’ of ‘Interfiliale overslag’. Tevens dient u maar één regel te hebben geselecteerd.

Welke artikelen er worden afgedrukt is afhankelijk van de geselecteerde leverdatum van de orderregels. Alléén artikelen uit orderregels met een leverdatum die gelijk is aan of kleiner is dan de geselecteerde leverdatum worden afgedrukt.

Wanneer u de gegevens groepeert op artikel worden alleen de etiketten afgedrukt voor de artikelen die u heeft geselecteerd. Dit geldt alleen voor verkooporders, productieorders, interne orders en interfiliale overslagen.

Wanneer u bij de optie ‘Groepeer op’ de optie ‘Oplopend sorteren’ heeft aangevinkt worden de etiketten op volgorde van artikelcode afgedrukt. Wanneer u deze optie uitgevinkt heeft, worden de etiketten afgedrukt op de volgorde van de orderregels.

Afhankelijk van welke optie u in de sectie ‘Selectie’ heeft geselecteerd verschijnt één van de volgende selectieschermen voor het afdrukken van de etiketten.

Bij het leveren van verkooporders meteen artikel etiketten printen

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy zien wie is er ingelogd?

Soms kan het handig zijn om te zien welke gebruikers er op dit moment ingelogd zijn.

Om hierin inzicht te krijgen kunt u gebruik maken van het overzicht Activiteit: Huidige.

Dit kunt u opvragen [Modules, Systeem, Overzichten, Activiteit, Activiteit: Huidige]. U maakt hier een selectie op het type gebruiker waarvoor u wilt bekijken wie er is ingelogd. Verder geeft u het aantal minuten op waarbinnen de laatste activiteit is uitgevoerd. Standaard betreft dit 10 minuten, maar u kunt dit desgewenst aanpassen.

Na het klikken op ‘Tonen’ ziet u een overzicht van de gebruikers die binnen het opgegeven aantal minuten actief waren/zijn in Exact Synergy.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Meer ruimte op uw scherm binnen Exact Globe

In sommige gevallen kan het handig zijn om meer ruimte op uw scherm ter beschikking te hebben. Een voorbeeld kan zijn dat u al uw debiteuren op één scherm wilt tonen.

In bepaalde selectieschermen is het mogelijk om het filter, waarmee u een bepaalde selectie kunt maken, in te klappen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op uw scherm en creëert u meer overzicht. Het filter kunt u in- en uitklappen door op de knop ‘Filter’ te klikken in de rechter bovenhoek.

Bron: Exact Support Blog

Product updates 255 en 410 voor Synergy en Globe algemeen beschikbaar

Vanaf vandaag zijn Exact Synergy product update 255 en Exact Globe product update 410 algemeen beschikbaar. In deze product updates zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en verbeteringen beschikbaar zoals een nieuwe user interface voor Exact Synergy en verschillende verbeteringen in de Exact Globe WMS oplossing.

Exact Synergy

In Exact Synergy is een nieuwe user interface beschikbaar. Zodra u een update heeft uitgevoerd zult u zien dat de hele interface een transformatie heeft ondergaan en er innovatiever en visueel aantrekkelijker uitziet. In deze blogposts kunt u meer lezen over deze wijziging.

Daarnaast zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in de service management oplossing, zoals de mogelijkheid om gebruik te maken van selectiecodes en betalingscondities, de beschikbaarheid van vrije velden, de mogelijkheid om de volgorde van afspraakregels en nieuwe regels op het contract te bepalen, en verschillende andere verbeteringen.

Hou er verder rekening mee dat Microsoft Exchange 2003 vanaf product update 255 niet meer wordt ondersteund.

Exact Globe

In Exact Globe zijn verschillende verbeteringen beschikbaar in de WMS oplossing. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van Voorverzamelen waarmee het pickadvies plaats vindt op basis van totalen in plaats van losse orderregels, en kunt u voorraad toewijzen op SKU niveau.

Verder is er een gecontroleerde uitrol van een wijziging met betrekking tot het splitsen van orderregels bij het toewijzen van vrije voorraad. Vanaf deze update wordt het gesplitst weergeven van de orderregels geminimaliseerd na het toewijzen. De orderegels worden dan getoond zoals u deze heeft ingevoerd, ongeacht of er voorraad is toegewezen aan deze regels. Deze functionaliteit kan op aanvraag beschikbaar worden gemaakt in product update 410. U kunt hiervoor contact opnemen via productreadiness@exact.com.

Meer informatie

Voor meer informatie over product update 255 en 410 kunt u de release notes raadplegen. De release notes van product update 255 kunt u vinden in document 26.509.847. De release notes van product update 410 kunt u vinden in 26.509.845.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy aangeven hoeveel regels per pagina getoond dienen te worden

In Exact Synergy beschikt u over verschillende zoekpagina’s voor het zoeken naar gegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar documenten, verzoeken, verkoopkansen, projecten, etc.

Zoals u heeft kunnen lezen in de blogpost De kolommen van het zoekresultaat aanpassen kunt u zelf bepalen welke kolommen u wilt tonen in de resultaten.

Naast het aanpassen van de kolommen is het ook mogelijk om aan te geven hoeveel gegevens u wilt tonen per pagina. Wanneer u het resultaat bijvoorbeeld wilt exporteren naar Microsoft Excel kan het wenselijk zijn om alle gegevens op één pagina te tonen.

U kunt dit eenvoudig instellen per resultaten pagina. Dit kunt u doen door rechtsonder aan de resultaten pagina de paginagrootte aan te passen. U geeft hier op hoeveel regels u per pagina wilt tonen en klikt vervolgens op ‘Tonen’.

De waarde die u opgeeft wordt onthouden voor de volgende keer. U kunt dit instellen per zoekpagina. Op deze manier kunt u aangeven dat u bij het zoeken naar verkoopkansen altijd 5 regels per pagina wilt tonen, terwijl u bij het zoeken naar projecten altijd 10 regels per pagina wilt tonen.

Bron: Exact Support Blog

Wet werk en zekerheid en uw Exact-salarispakket

De Wet werk en zekerheid is ingegaan en heeft mede betrekking op de contracten die u met uw medewerkers heeft afgesproken.

Een van de onderdelen is het aanzegtermijn. Als de arbeidsovereenkomst een looptijd van zes maanden of langer, dan dient de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voorgezet en onder welke voorwaarden. Als de werkgever niet tijdig heeft laten weten of de arbeidsovereenkomst wel/ niet voorgezet wordt, heeft de werknemer recht op een vergoeding, gebaseerd op het maandloon.

In Exact Globe kunt u via menupad [Salaris, Verslagen, Medewerkers, Contracten] de einddata van medewerkerscontracten achterhalen. Dit is gebaseerd op de contracten die bij de medewerker zijn ingevuld via menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden] knop ‘Contracten’. Deze knop vindt u achter het veld ‘Einddatum contract’.

In Exact Online Salaris kunt u in het overzicht ‘Arbeidscontracten’ de contracten bekijken. Tevens kunt u hier op de einddatum van de contracten filteren met de optie ‘Vervaldatum’. Dit overzicht kunt u opvragen via menupad Medewerker > Medewerkers > alle opties > Overzichten > Arbeidscontracten. Een rapport van de arbeidscontracten kunt u opvragen via menupad Salaris > alle opties > Overzichten > Overzicht rapporten > Arbeidscontracten.

Bron: Exact Support Blog

In Elvy NAW gegevens van nieuwe crediteur automatisch invullen m.b.v. openKvK

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600. Welke versie heb ik?

Let op
Om gebruik te maken van deze functionaliteit is een internetverbinding noodzakelijk

Wanneer u in Elvy een nieuwe crediteur gaat aanmaken dient u een aantal gegevens in te vullen, zoals de NAW gegevens, tegenrekening en andere stamgegevens. Om het invoerproces te versnellen kunt u gebruik maken van de koppeling met openKvK.

Op het moment dat u kiest voor ‘aanmaken crediteur’ zal Elvy op basis van de combinatie van postcode en woonplaats kijken in de database van openKvK welke bedrijven zijn gevestigd op de betreffende combinatie. Door klikken op de knop ‘openKvK’ zullen alle bedrijven worden getoond:

openkvk2

Wanneer u de crediteur selecteert zullen alle in openKvK aanwezige gegevens voor u worden ingevuld:

openkvk3

Let op
Inactieve bedrijven worden grijs gearceerd in het overzicht.
Bron: info.elvy.nl/