Veel organisaties willen de slag maken van denken over Het Nieuwe Werken naar een daadwerkelijk geslaagde implementatie hiervan. Het wordt steeds gebruikelijker dat medewerkers thuiswerken, veel organisaties denken door het beleid aan te passen en dit mogelijk te maken dat daarmee de slag gemaakt is. In de praktijk blijkt dit toch lastig te zijn en komen er veel andere facetten bij kijken. Onze professionals begeleiden u graag bij deze stap. Dit kan bijvoorbeeld bij het opstellen van een implementatie plan, gewoon meedenken of het uitvoeren van een pilot binnen uw organisatie.

Implementatie plan

Onze professionals ondersteunen u bij de snelle opzet van een implementatie programma zodat Het Nieuwe Werken effectief en uniform kan worden uitgerold. Op basis van onze praktijkervaring helpen we u bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van concrete zaken zoals:

  • draaiboek voor het uitrolprogramma voor teams
  • additioneel management programma voor lijnmanagers
  • bijbehorende palet aan tools.

Daarbij putten we uiteraard uit middelen en methodieken die we succesvol hebben zien werken in de praktijk. Bovendien sluiten we bij voorkeur zoveel mogelijk aan bij middelen en methoden die al bekend zijn in uw organisatie. Dit versnelt implementatie én zorgt voor een betere inbedding en acceptatie van Het Nieuwe Werken.

Pilot opzet en begeleiding

In onze ervaring zijn pilots essentieel bij de implementatie van Het Nieuwe Werken, en dat al vroeg in het proces. Ze helpen u namelijk bij het tastbaar maken van de voordelen voor en weerstanden in uw organisatie. En u ontdekt ook in een vroeg stadium wat u nodig heeft voor succesvolle implementatie.

Actric kan u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een aantal proefprojecten. Afhankelijk van uw behoefte begeleiden we u bijvoorbeeld bij de selectie van taken en medewerkers, het opstellen van een project plan, eventuele training van deelnemers, managers en collega’s, het regelen van noodzakelijke randvoorwaarden, (tussentijdse) evaluatie van resultaten en de vertaling daarvan in vervolgstappen.