Nieuwe koppeling Scan Sys met Exact AEC

In samenwerking met softwarepartner Exact heeft Scan Sys een standaardkoppeling ontwikkeld met ImageCapture en Exact AEC. Exact AEC is het branche specifieke pakket voor aannemers, engineers en constructiebedrijven waar de administratie, acquisitie en de bouwprojecten geïntegreerd worden. Projectdossiers worden in Exact AEC aangemaakt en bijgehouden en informatie over bouwprojecten is eenvoudig terug te vinden in Exact AEC. 

Exact AEC en ImageCapture

Gescande en digitale inkoopfacturen worden geïmporteerd, uitgelezen en gekoppeld aan de juiste crediteur uit Exact AEC, waarna de factuurgegevens automatisch worden ingevuld in de corresponderende velden. ImageCapture leest daarbij niet alleen digitale facturen in UBL of PDF formaat in, maar ook de voor deze sector specifieke S@les in de Bouw- en Technische Unie-formaten.

Door selectie van bestelnummers of het inlezen hiervan, kunnen de openstaande bestel- en ontvangstregels worden opgehaald uit Exact AEC waarna een eerste matching plaatsvindt in ImageCapture. Creditfacturen kunnen gekoppeld worden aan eerder ingeboekte debetfacturen en openstaande projecten. Prijsverschillen en nagekomen kosten kunnen door het aanmaken van aanvullende regels worden geboekt. De facturen worden voorzien van een electronisch blokstempel, waarna deze naar de Elektronische brievenbus van Exact AEC kunnen worden geëxporteerd voor verdere verwerking en goedkeuring.

Meer informatie?

Op de website van Exact vindt u alle informatie over Exact AEC en de overige producten van Exact. Vul ons contactformulier in voor meer informatie over ImageCapture in combinatie met Exact of kijk op onze Exact AEC pagina voor meer informatie.

Bron: Scan Sys