Vanaf heden is de Elvy Cliënt User beschikbaar!

Deze user kan ingezet worden door administratie- en accountantskantoren naast de gebruikelijke Concurrent User. De Cliënt User maakt het mogelijk voor administratie- en accountantskantoren om hun cliënten zelf met Elvy te laten werken zonder gebruik te maken van de beschikbare Concurrent Users.

Als u uw klanten een Cliënt User wilt aanbieden vragen wij u om bijgevoegd informatieblad mee te sturen. Hier staan alle voorwaarden voor het gebruik van een Cliënt User in vermeld.

De inzet van een Cliënt User

De Cliënt User wijkt op een aantal punten af van de Concurrent User.

  • Een Cliënt User kan maximaal ingezet worden voor 5 administraties.
  • Een Cliënt user maakt gebruik van het “Named user” principe. Er kan dus maar één medewerker/inlog gekoppeld worden aan één Cliënt user.

De Cliënt User kan via het menu “Beheer –> Toegangsbeheer” worden beheerd. Op onze Infosite kunt u een artikel vinden waar dit volledig staat beschreven.

De voorwaarden van een Cliënt User

Aan het gebruik van een Cliënt user zijn een aantal voorwaarden verbonden voor zowel het administratie-/accountantskantoor als de gebruiker van de Cliënt user.

  • De Cliënt user valt onder de abonnements-, huur- of onderhoudsvoorwaarden welke gelden voor de Elvy Masterlicentie van het administratie- of accountantskantoor.
  • Het administratie- of accountantskantoor dient een volwaardige training te hebben ontvangen voor het gebruik en beheer van Elvy.
  • Het administratie- of accountantskantoor verzorgt bij de start van een Cliënt user een volwaardige training aan de Cliënt user.
  • Het administratie- of accountantskantoor verzorgt de 1ste lijnsupport aan alle Cliënt users gekoppeld aan hun Elvy Masterlicentie.
  • Zodra er verdere support vereist is dan zal de medewerker van het administratie- of accountantskantoor contact opnemen met de supportafdeling van de leverancier van Elvy.

De prijsstelling van een Cliënt User

Om een Cliënt User in te kunnen zetten moet deze in de licentie van een klant worden opgenomen. De prijzen van een Cliënt User vindt u op onze website.
Heeft u nog vragen over de Cliënt User kunt u contact opnemen met uw Account Manager of de afdeling Sales.

Bron: Elvy