• Processen beheren met Exact Synergy

    Laat uw medewerkers efficiënter met elkaar werken door alle relevante informatie overzichtelijk vast te leggen in Exact Synergy Enterprise.

Actric kan uw processen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Exact Synergy, met behulp hiervan is het mogelijk om binnen uw organisatie efficienter te werken, bijvoorbeeld door:

  • Uw documenten centraal op te slaan. Bevoegde medewerkers kunnen er vanaf elke locatie bij.
  • Volgens vaste procedures te werken. Verzoeken en taken worden eenvoudig uitgezet naar de juiste medewerkers.
  • Relevante projectinformatie te bundelen. Dit zorgt voor een naadloze aansluiting tussen uw projectadministratie en financiële administratie.

Werkstromen zijn bij uitstek geschikt om processen binnen organisaties efficiënter in te richten.

De benodigde tijd en kosten voor het coördineren en afhandelen van  bedrijfsprocessen kunnen worden gereduceerd door deze te vertalen naar ge-automatiseerde werkstromen. Ook zal de kwaliteit en de interne controle van de processen verbeteren als gevolg van het stroomlijnen en beheren ervan. De status van taken en acties zijn nu op ieder moment inzichtelijk en medewerkers krijgen per e-mail bericht over uit te voeren taken of wijzigingen in het procesverloop. Het resultaat:

  • Meer tijd voor primaire taken
  • Meer grip op processen (verbeteren van AO/IC)
  • Minder administratieve lasten