Elvy 2.0 en Elvy App

Elvy 2.0 en Elvy App

Elvy 2.0 is de volledige online en webbased variant van Elvy Document Scanning met daarin allerlei nieuwe functionaliteiten. Elvy 2.0 komt in eerste instantie beschikbaar voor gebruikers van Elvy Online en wordt stapsgewijs verder uitgerold. De Elvy App is voor het goedkeuren, afkeuren en doorsturen van facturen. Ook wordt het aanleveren van documenten en het indienen van declaraties snel mogelijk.

Binnenkort meer over nieuwe producten van Elvy.

Bron: Elvy