Berichten

Hoe wijzig ik het compatibiliteitsniveau van een SQL-database?

Wanneer u een SQL-database van een oude versie (SQL Server 2000 of 2005) herstelt binnen een SQL 2008 R2 of 2012 omgeving, dan wordt het compatibiliteitsniveau (Compatibility level) ingesteld op de versie van de herstelde database. Hierdoor worden functionaliteiten binnen de nieuwe versie niet benut, omdat SQL Server de database behandeld volgens de oudere versie.

Compatibiliteitsniveau aanpassen

Maak verbinding met de database instance, via de SQL Server Management Studio. Selecteer vervolgens de database waarvoor u het niveau wilt aanpassen en open de eigenschappen door met uw rechtermuisknop op de databasenaam te klikken. Selecteer Properties.

sql-compat-setting

Ga naar het onderdeel Options en kies bij ‘Compatibility level’ de optie, ‘SQL Server 2008 (100)’.

Druk vervolgens op OK om de wijziging te bewaren.

Bron:  http://info.elvy.nl/