• Maak kennis met onze klanten!

  Onze referenten vertellen u graag, hoe ze de diensten van Actric Consultancy hebben ervaren!

  Onze Referenties

Humphrey’s restaurants is een landelijke horecaketen met vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Uden, Zaandam en Zwolle. Alle vestigingen bieden kwaliteit in combinatie met uitstraling en zijn geschikt voor elke doelgroep. Bij Humphrey’s kan de gast in een typerende en huiselijke warme sfeer genieten van elke maaltijd.

Case

Voor onze landelijke opererende organisatie (denk aan horecaketen Humphrey’s) hebben wij Actric Consultancy gevraagd mee te denken binnen een verdergaande professionalseringsslag. Focus hierbij lag op het personeelsinformatiesysteem en de primaire bedrijfs-, HR processen.

“Het personeelsregistratiesysteem dat we hanteerden voldeed niet meer aan de behoefte”, aldus HR-manager Femke van Zanten. “Het doel was om het dat opnieuw in te richten en een vervolgstap te kunnen maken in de professionaliseringslag, die het bedrijf doormaakt. Centrale thema’s daarbij waren borging van processen, efficiënt werken en het kunnen voorzien in de informatiebehoefte. Actric Consultancy heeft daarbij goed geluisterd naar wat verteld en gevraagd werd, men kon zich inleven in de situatie en wist daaruit behoefte(s) te destilleren. Hierin werd meegedacht met het bedrijfsproces en werd al snel de vertaalslag gemaakt naar de technische kant. Het karakter en de cultuur van de organisatie werden daarbij gerespecteerd. Onze wensen zijn geïnventariseerd, de eisen en doelen zijn vastgesteld en uiteindelijk is dat vertaald naar de taal die Exact Synergy spreekt.

Met als resultaat een op maat ingericht personeelsinformatiesysteem, waarbij effectief aansluiting gevonden kon worden bij de gebruiker en bestaande werkwijzen. Als gevolg zijn stappen gezet in het digitaliseren van de personeelsdossiers, de interne en externe procesbewaking en het optimaliseren van de in-, door- en uitstroomprocessen. Een mooi resultaat!

Naast de technische kant zijn wij ook te spreken over de mensgerichte benadering van Actric Consultancy. Behalve dat het bedrijf flexibel, goed bereikbaar en indien noodzakelijk snel beschikbaar is, hebben we ook geconstateerd dat Actric Consultancy  in oplossingen denkt. Het bedrijf zit niet vast aan de technische omlijning binnen de softwaresystemen. Zo hadden wij in eerste instantie onze afbakening niet helemaal goed verwoord. Door zich flexibel op te stellen, snel te schakelen en vooral door te kijken naar wat wél mogelijk was, zijn we daar samen met Actric Consultancy uitgekomen en met een mooi resultaat. Recentelijk zijn we gestart met een uitbreiding op het personeelsinformatiesysteem (fase 2). Dat gaat ons weer een stap verder brengen. We kijken uit naar het resultaat!”

Rob Adriaanse (Algemeen directeur) en Femke van Zanten (HR Manager), Humphrey’s

Gebruikte oplossingen:

 • Exact Globe Next
 • Exact Synergy Enterprise
 • Orbis TaskCentre
 • Exact Integration
 • Microsoft SQL
 • CMDM ((Central Master Data Management)

Machinehandel Lekkerkerker is een familiebedrijf dat zich bezig houdt met het vernieuwen en reviseren van machineproductielijnen en de handel van  gebruikte zuivelmachines. De kwaliteit, het vakmanschap, de dienst, de waarborg en het persoonlijke contact zijn essentieel! De  gebruikte zuivelmachines (onder meer melkverwerking en kaasinstallaties) worden in de eigen fabrieken gereviseerd en getest.

Of het project een stand-alone machine of een volledige productie installatie is met elektronische schakelkasten, pompen, buizen en kleppen, gewoonlijk heeft Machinehandel Lekkerkerker het in voorraad en kan onmiddellijk leveren. Door de jaren heen heeft machinehandel Lekkerkerker heel wat ervaring opgedaan in het leveren en installeren van verschillende projecten over de hele wereld.

Machinehandel Lekkerkerker levert een volledig pakket van producten en de diensten op het gebied van proceslijnen en gereviseerde machines. De melkverwerkingsfabriek Natuurhoeve in Benschop, de roomkaasfabriek Lebo Kaas en het smeltkaasbedrijf Kasi Food uit Lopik maken ook onderdeel van de familie Lekkerkerker.

Case

Machinehandel Lekkerkerker heeft met Exact Globe de gehele financiële administratie geautomatiseerd. Echter voor de inkomende facturen voor de verschillende organisaties (w.o. Machinehandel Lekkerkerker, Lebokaas, Kasi Food  en Natuurhoeve) was nog geen digitale scan & herkenoplossing. Om dit te realiseren heeft Actric Consultancy Elvy Document Scanning ingericht en worden de facturen nu digitaal ingelezen en automatisch ingeboekt in het inkoopboek binnen Exact Globe IFR (inkomend factuurregister). Handmatig boeken van de inkoopfacturen behoort nu tot het verleden. Daarnaast is het nu ook mogelijk om op eenvoudige wijze de bestelde goederen die binnen zijn gekomen te vergelijken met de inkomende factuurstroom.

Op elke externe locatie binnen de organisatie kan men nu de eigen facturen scannen en digitaal aanleveren aan de financiële administratie in Lopik. Op deze wijze wordt voorkomen dat de facturen per post of persoonlijk moeten worden aangeleverd wat tijdswinst oplevert.

Naast deze implementatie van Elvy Document en Scanning software zorgt Actric Consultancy ook voor het ad-hoc oplossen van vragen of issues die ontstaan tijdens het werken met Exact Software en Microsoft SQL. Daarnaast is er ook maatwerk ontwikkeld voor o.a. Exact Synergy.

 “Actric Consultancy heeft Elvy Document Scanning op een juiste wijze ingericht binnen onze organisatie, wegens aanvullende eisen en wensen van onze organisatie dienden er nog een aantal functionele aanpassingen te worden ontwikkeld door Elvy. Deze onderdelen moesten nog getest en geïnstalleerd worden door Elvy. Dit zorgde voor enige vertraging van de implementatie, Actric Consultancy staat altijd snel klaar om bij issues proactief te reageren waardoor er samen met Elvy de juiste oplossing ontstaat. Verder kan ik altijd rekenen op een snelle en resolute afhandeling van mijn vragen!”

“Actric Consultancy is altijd bereikbaar om ons te helpen, snelle reacties en korte lijnen kenmerken de communicatie en indien de oplossing niet direct opgeleverd kan worden dan maken ze tijd, desnoods doen ze dit in het weekend zodat wij na het weekend weer verder kunnen werken!”.

Rinus Pruijsten, Controller Machinehandel Lekkerkerker

Gebruikte oplossingen:

 • Exact Globe (financieel, productie, logistiek, project, voorraad)
 • Exact Synergy (maatwerk logistiek & werkflow)
 • Elvy Document Scanning
 • EDI Koppeling
 • Microsoft SQL

Referent Stichting Enschede Exact Globe Next Elvy document scanningPromotie

Enschede Promotie is nauw betrokken bij de organisatie van evenementen. Enschede Promotie kan adviseren bij de opzet van een evenement en zorgen voor de faciliteiten en de promotie.

Wat kan Enschede Promotie voor een toeristische, recreatieve of culturele ondernemer betekenen? Denk bijvoorbeeld aan website- en gidsvermeldingen. Ook verstuurt Enschede Promotie regelmatig nieuwsbrieven met actuele informatie over geplande activiteiten en evenementen naar diverse doelgroepen. Daarnaast brengt Enschede Promotie om de week de Enschede Uitagenda uit, die gratis verspreid wordt op vele locaties in en om de stad. Zo zijn er diverse middelen die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van uw eigen promotionele activiteiten.

Case

Nadat Enschede Promotie ontevreden was over hun oude Exact software leverancier is men opzoek gegaan naar een nieuwe leverancier. De eisen die ze stelden aan de nieuwe leverancier, waren dat de leverancier uit de regio moest komen, ook voor kleinere calamiteiten beschikbaar moest zijn en op korte termijn support kon leveren op de vragen binnen zowel de functionele als ook technische aspecten van de financiële software van Exact software. Enschede Promotie maakt gebruik van Exact Globe Next (financieel) en Exact Synergy Enterprise (CRM, inkomend factuur register & projecten), daarnaast werkt men met Elvy Document Scanning om binnenkomende facturen te scannen en herkennen, zodat deze automatisch geboekt worden in de financiële administratie. Exact Synergy Enterprise zorgt er vervolgens voor dat de facturen bij de budgethouder worden neergelegd voor de goedkeuring, na deze goedkeuring worden de facturen betaalbaar gesteld.

“Wij waren opzoek naar een betrouwbare Exact partner, die zowel het functionele als ook het technische aspect aankon. Actric Consultancy heeft bewezen dit aan te kunnen, op korte termijn hebben ze zich ingewerkt in onze ICT omgeving, waarbij ze hebben waargemaakt, over ruime kennis te beschikken van Exact software & Elvy Document Scanning. Daarnaast bezitten ze veel technische kennis, waardoor ze op het juiste niveau kunnen communiceren met onze externe hosting leverancier. Naast functionele kennis, bezitten ze ook ruime kennis van tools als Orbis TaskCentre en Microsoft omgevingen.”

“Wat voor ons een hele plezierige ervaring was, was dat men snel antwoord geeft op openstaande vragen en dat men op korte termijn altijd een consultant beschikbaar heeft die of telefonisch of ter plekke aanpassingen en updates kan doorvoeren.”

“Uit ervaring weten we, dat we software problemen aan hen kunnen toevertrouwen, vaak is één mailtje genoeg om het probleem uit de wereld te helpen! Prima ICT partner voor onze organisatie!”

Ben Leferink, financieel controller Enschede Promotie

Gebruikte oplossingen:

 • Exact Globe Next
 • Exact Synergy Enterprise
 • Exact Intergration
 • Elvy Document Scanning software
 • Orbis TaskCentre
 • Microsoft SQL

Proefbedrijf De Bredelaar is een onafhankelijke onderzoeksinstelling op het gebied van gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Ze voeren deugdelijkheids- en residu onderzoek uit in een breed scala van gewassen, maar ook demonstratie proeven. Voor deugdelijkheids- en residu onderzoek heeft Proefbedrijf De Bredelaar respectievelijk de GEP erkenning en GLP verklaring. De verschillende soorten onderzoek worden uitgevoerd op eigen locaties en kassen, en op praktijk bedrijven door heel Nederland.

De organisatie bestaat uit professionals en kenmerkt zich door korte lijnen en een duidelijke structuur. De Bredelaar heeft een organisatie die erop gericht is de opdrachtgevers snel en direct te informeren over het onderzoek wat in opdracht uitvoert wordt. De communicatie lijnen tussen opdrachtgever en Bredelaar medewerkers zijn kort wat van groot belang is voor een goed verloop van het onderzoek.

Case

Binnen de werkwijze van de organisatie wordt gebruik gemaakt van o.a. Microsoft Office. Veel planningen, offertes, projectdocumenten, rapportages etc. worden gemaakt in Excel of Word. De documenten en andere informatie wordt opgeslagen op de eigen pc, laptop of op de netwerkschijf. Deze werkwijze zorgt voor een versnippering van informatie binnen de organisatie. Het management was dan ook op zoek naar een totaaloplossing die eenduidig en eenmalig de juiste informatie vastlegt en waarin procesmatig gewerkt kan worden, hierbij diende de efficiency te worden verhoogt en de foutmarge tot een minimum te worden teruggebracht.

Om bovenstaande oplossing te realiseren heeft De Bredelaar gekozen voor Exact software in de vorm van Exact Synergy Enterprise. Binnen deze oplossing worden relaties, projectinformatie, werkstromen en documenten centraal opgeslagen en is alle informatie via de Internet Explorer door elke medewerker te benaderen.

Actric Consultancy heeft vanuit alle relevante informatiebronnen een import gedaan van alle relatiegegevens, vervolgens zijn de project en documentstructuren ingericht en is er gekeken naar het offerte-, project- en factureringsproces binnen de organisatie. Deze processen zijn eerst geïnventariseerd en geanalyseerd en daarna op maat ingericht binnen Exact Synergy Enterprise. Veel handelingen zijn geoptimaliseerd en geautomatiseerd en waar voorheen veel versnipperde informatie binnen de organisatie aanwezig was, is deze nu éénmalig aanwezig en kan elke medewerker binnen zijn eigen beveiligingsniveau alle informatie inzien die nodig is om de onderzoeken die De Bredelaar projectmatig uitvoert nog efficiënter te laten verlopen. Naast de geschreven documentatie is er ook training gegeven aan de medewerkers, hierdoor konden medewerkers snel aan de slag met Exact Synergy Enterprise en konden aanwezige vragen direct worden beantwoord.

“Binnen de organisatie is niet veel automatiseringskennis aanwezig, sterker nog, hier willen wij ons eigenlijk ook niet mee bezighouden. Het was dus van groot belang dat Actric Consultancy naast de inrichting van Exact Synergy ook het project binnen de organisatie van de grond zou krijgen. Actric Consultancy heeft aangetoond dit aan te kunnen, op korte termijn hebben ze zich ingewerkt in onze processen, waarbij ze hebben waargemaakt, over ruime kennis te beschikken van Exact Synergy Enterprise & Microsoft SQL. Daarnaast beschikken ze over veel organisatiekennis, hierdoor kunnen ze snel anticiperen op vraagstukken binnen de organisatie en deze omzetten naar een gestructureerde inrichting van de processen binnen Exact Synergy Enterprise.”

“Wat wij als erg prettig hebben ervaren, is dat men snel kon inspelen op veranderingen en aanpassingen die op voorhand niet besproken waren maar die naar gelang het project vorderde door het management en medewerkers werden aangedragen.”

“Onze kennis en kunde ligt bij onze onderzoeken, wij doen er alles aan om onze klanten de best mogelijke resultaten te leveren, het is dan ook geruststellend om te weten dat een ICT partner als Actric Consultancy hetzelfde doet! Korte lijnen en goede communicatie zorgden ervoor dat wij zo weinig mogelijk tijd hoefden te investeren in de implementatie van Exact Synergy Enterprise. Actric is een prima ICT partner gebleken die uitstekend bij onze pragmatische organisatie past!”

Frans van Tilburg, General Manager De Bredelaar

Gebruikte oplossingen:

 • Exact Synergy Enterprise
 •  Microsoft SQL
 •  Crystal Reporting ServicesReferent Actric Aalderink KTLen Poedercoaten Pakketselectie

Sinds 1948 geeft Spuit- en Moffelbedrijf G. Aalderink & Zn. kleur aan industriële producten. Ons circa 7500 m² grote bedrijf beschikt over drie vol-automatische poedercoatlijnen en een poedercabine, waarmee vrijwel ieder product in grote of kleine series verwerkt kan worden.

Specialisten in KTL en poedercoaten

Uiteraard met behoud van alle kwaliteitsnormen. Dankzij een ruime ervaring in de behandeling van de meest uiteenlopende artikelen, zijn wij in staat iedere opdracht met grootste zorg en aandacht uit te voeren. Flexibel en professioneel, of het nu gaat om vierkante meters of vierkante millimeters.

Poedercoating is een kwalitatief hoogwaardige afwerking die sterk en bovendien milieuvriendelijk is omdat poeders geen schadelijke oplosmiddelen bevatten. In ons eigen laboratorium wordt de coating intensief getest op duurzaamheid, uiterlijk, hechting en laagdikte. Door een innovatief investeringsbeleid beschikken wij over een zeer modern machinepark, dat op een eigen waterzuiveringsinstallatie is aangesloten.

Aalderink KTL & Poedercoaten is hét voorbehandelingcentrum van Nederland en heeft de beste specialisten op het gebied van KTL en poedercoaten in huis. Daarnaast verzorgt men voor opdrachtgevers de uitvoering van assemblage- en montagewerkzaamheden, voorraadbeheer, verpakkingen naar specificaties van de klant en transport naar het gewenste adres.

Aalderink KTL & Poedercoaten is onder andere aangesloten bij de keurmerken: Visem (vereniging industriele spuit- en moffelbedrijven), Qualicoat en Qualisteelcoat.

Case

Actric Consultancy heeft Aalderink KTL & Poedercoaten begeleid bij de selectie van een nieuw ERP systeem. Actric Consultancy heeft in samenspraak met Aalderink KTL en Poedercoaten de benodigde documenten opgesteld (o.a. request for proposal) en een voorselectie gemaakt van relevante ERP leveranciers, daarna zijn met alle leveranciers gesprekken gevoerd en openstaande vragen beantwoord. Hierna is elke leverancier in de gelegenheid geweest om een demo te geven van de door hen aanbevolen ERP systeem.

“Een ERP pakketselectietraject doe je maar eens in de 10 jaar, een objectieve externe partner heb je dan zeker nodig, deze heeft kennis van ERP systemen en weet precies waar opgelet moet worden tijdens het selectietraject, deze kennis heb je immers als organisatie niet zelf in huis! Actric Consultancy is een betrokken partner gebleken die ons vanaf het begin tot de eindselectie uitstekend geholpen heeft, je merkt dat ze enorm veel kennis hebben van het ERP pakketselectieproces en precies weten waar ze op moeten letten tijdens dit selectieproces! Je merkt door de betrokkenheid dat ze persoonlijk garant willen staan voor een succesvol verloop van het project, hierbij is kennis en kunde van ERP ruimschoots aanwezig.”

“Daarnaast was het ook altijd zeer plezierig om samen met Actric Consultancy te sparren over de organisatie, om samen tot betere inzichten te komen over ERP en hoe deze, ons kan helpen, de organisatie nog verder te ontwikkelen, zodat we klaar zijn om de komende 10 jaar en om voorsprong te behouden op onze concurrenten.”

Gerjan Aalderink, manager operations Aalderink KTL & Poedercoaten

 • Meer weten over onze referenten?

  Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze referenten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is (053) 888 12 87 of stuur ons een bericht door hier te klikken, zodat wij contact met u kunnen opnemen.