Cao wijzigingen vanaf vandaag & informatie

Vanaf vandaag zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in reeds uitgeleverde cao’s. Via dit document kunt u onderaan het document zien op welke cao’s deze wijzigingen betrekking hebben. Tevens is er extra informatie bekend over andere cao’s.

  • Voor de cao’s met de vermelding 1 geldt dat nog niet alle premies definitief zijn i.v.m. nog niet afgeronde cao-onderhandelingen.
  • Voor de cao’s met de vermelding 2 geldt dat de franchise van het BPL pensioen is gewijzigd per 02-01-2019 en het maximum Fonds Arbeidsmarktbeleid is aangepast per 09-01-2019 i.v.m. een rectificatie.
  • Voor de cao’s met de vermelding 3 geldt dat de premies voor de Detailhandel eind januari worden verwacht. (bron: https://pensioendetail.nl/hogere-werkgeverspremie-en-lagere-pensioenopbouw-in-2019/). 

Tot nu toe zijn er 105 cao’s. bijgewerkt. Via dit document kunt u de volledige lijst met cao’s die wij ondersteunen, raadplegen. In deze lijst wordt vermeld welke cao op welke datum beschikbaar is gekomen. U kunt het Support Blog in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid van meer cao’s.

Bron: Exact