Hoe kan ik een pre-notificatie toevoegen op de factuur?

Een pre-notificatie of een vooraankondiging is een bericht dat u verplicht dient te versturen naar de debiteur voordat u de incasso uitvoert. De pre-notificatie dient minimaal 14 dagen van tevoren te worden verstuurd. Er kan echter overeengekomen worden met de debiteur dat een kortere periode volstaat. U kunt bijvoorbeeld bestaande documentatie zoals de factuur hiervoor gebruiken. In dat geval plaatst u op de factuur de opmerking dat op de betreffende datum het betreffende bedrag geïncasseerd zal worden.

Dit kunt u bijvoorbeeld als volgt inrichten:
In de bankinstellingen van Exact Globe Next kunt u aangeven of de ‘Gevraagde incassodatum berekening’ gelijk is aan de vervaldatum of de betalingsdatum. Wanneer u hier de optie ‘Vervaldatum’ selecteert kunt u het databaseveld ‘Vervaldatum’ toevoegen in het kopregelblok van de lay-out met daarbij de opmerking dat het bedrag op die datum geïncasseerd zal worden.

Wanneer u hier de optie ‘Betalingsdatum’ selecteert kunt u het databaseveld ‘Termijn : Verwerkingsdatum’ toevoegen in het kopregelblok van de lay-out met daarbij de opmerking dat het bedrag op die datum geïncasseerd zal worden.

Bron: Exact Support Blog