Tip: Een lay-out in de Landscape indeling

Wanneer u een lay-out wilt aanmaken, dan is het belangrijk om te weten of u deze in Portrait (staand) of Landscape (liggend) indeling wilt aanmaken. Bij het aanmaken van een lay-out via het menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Document instellingen], bepalen namelijk de instellingen in het menu [Bestand, Formulierenprinter] of u hier een lay-out met de Portrait of Landscape indeling kunt aanmaken.

Standaard staat er bijvoorbeeld voor de Bestelbon/ Bestelling lay-out in de Formulieren Printer ingesteld dat dit de Portrait indeling moet zijn. In dit geval wordt het ‘printkader’ of ‘pagina raster’ met grijze lijnen dus ‘staand’ getoond bij het onderhouden van de lay-out via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Document instellingen]. Zet u de instellingen in de formulieren printer op ‘Landscape’, dan wordt de lay-out liggend getoond. U kunt dan vervolgens de database velden op de lay-out gaan inrichten binnen het ‘print’ kader.

Om uiteindelijk dit op de juiste wijze af te laten drukken zijn er twee voorwaarden van toepassing:

  • In de lay-out zelf dient u bij de inrichting ervoor te zorgen dat de velden binnen het Landscape kader staan.
  • Via het menu [Bestand, Formulieren printer, Instellingen] moet worden ingesteld dat u de lay-out in de Landscape indeling wilt afdrukken.

Let op: Aangezien de Formulieren printer instellingen per gebruiker gelden, dient iedere gebruiker dit afzonderlijk in te stellen in de formulieren printer instellingen. Is de lay-out ‘Landscape’ ingericht, maar staan de formulieren printer instellingen nog op ‘Portrait’ bij medewerker X dan zal de afdruk niet correct zijn.

Bron: Exact Support Blog