Informatie laten stromen met Exact Synergy Enterprise!

Afbeelding 17

Afdelingen binnen organisaties werken vaak als eilanden in een zee van informatie, processen en afspraken. Hierin helderheid creëren en een efficiënte, effectieve en bedrijfsbrede samenwerking realiseren is hierdoor niet altijd eenvoudig.

Door middel van Exact Synergy Enterprise kan Actric uw organisatie helpen bovenstaande wel te realiseren. Door onze werkstoom oplossing gaat Informatie  stromen waardoor medewerkers prettiger en efficiënter gaan samenwerken. Er ontstaat helderheid in de zee van informatie en procedures. Alle bedrijfsbrede informatie wordt in één systeem opgeslagen en kan door iedere medewerker snel en efficiënt gevonden en gedeeld worden.

Wilt u meer informatie over hoe wij informatie laten stromen? klik dan hier of neem gerust contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87. Wij maken graag een afspraak met u,  zodat wij in een persoonlijk gesprek uitleg kunnen geven omtrent onze oplossing.

Wilt u meer inzicht in uw budgetruimte binnen uw Exact Software?

Beslissingen voor bestellingen en investeringen worden op diverse afdelingen en door verschillende managers in uw organisatie genomen. Een complete en up to date overzicht is dan een tijdrovende en geen gemakkelijke opgave. Actric heeft voor u dan de oplossing, waarbij het stukken eenvoudiger is om budgetten toe te wijzen en te beheren. Dit doen wij met de Actric Kostenbeheersing en Verplichtingen registratie. Het is een slimme tool die u continu inzicht geeft in de status van bestellingen en investeringen. Zo houdt u of andere financieel verantwoordelijken simpel de vinger aan de pols.

Wilt u meer informatie, klik dan hier of neem dan gerust contact met ons op.

Taken automatiseren met Orbis TaskCentre!

Binnen organisaties kunnen fouten gemaakt worden, dat weten we allemaal! Zo vergeten mensen taken uit te voeren en belanden facturen ter goedkeuring per ongeluk onderop een stapel. Resultaat hiervan is dat er onnodig tijdverlies en irritatie binnen uw organisatie kan optreden.

Actric Consultancy koppelt op een eenvoudige wijze mensen, systemen en informatiestromen aan elkaar door processen te automatiseren, systemen te integreren en informatie te distribueren. Op deze wijze is het mogelijk om bijvoorbeeld een medewerker signalen te sturen op het moment dat er iets van hem/haar wordt verwacht. Bijvoorbeeld het goedkeuren van een factuur, contract van medewerkers verlengen of een voorraad ophogen. Orbis TaskCentre zorgt er automatisch voor!

Met Orbis TaskCentre is het mogelijk om uw bestaande applicaties zo ver te automatiseren dat zelfs menselijk handelen overbodig wordt. Of het nu uw ERP, CRM, HRM of een willekeurige andere applicatie is, met TaskCentre stemt u deze applicaties volledig af op uw eigen business rules en bedrijfsprocessen.Zo kan TaskCentre controleren, rapporteren, informeren, communiceren en informatiesystemen integreren!

Wilt u meer informatie over hoe Orbis TaskCentre ook uw organisatie kan helpen, klik dan hier of neem gerust contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87.

Optimale urenregistratie binnen Exact ERP Software een must!

Afbeelding 3Voor optimale resultaten is een nauwkeurige urenregistratie een absolute voorwaarde. Binnen Exact Software kunt u eenduidig en waterdicht uren verantwoorden van uw medewerkers.

Binnen deze software worden uren eenvoudig geregistreerd door uw eigen medewerkers. Per week zijn datum, boekjaar, uursoort en het aantal uren helder in te voeren.

Uiteraard is een controle ingebouwd: de contracturen van uw medewerkers worden vergeleken met de werkelijk ingevoerde uren. Afwijkingen zijn zo direct gesignaleerd.

Exact software ondersteunt de volledige tariefmatrix (combinatie van project, uursoort, klant, medewerker), zodat altijd het juiste interne (dekking) en/of externe (commerciële) tarief wordt geregistreerd. Zo hebt u altijd direct zicht op het omzetverloop (totaal en/of per medewerker).

Wilt u meer informatie over urenregistratie volgens Actric, klik dan hier of neem gerust contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87.

U werkt aan uw core business en wij verzorgen uw ICT!

U bent dagelijks bezig met de zaken waar u goed in bent, het liefst wilt u alle tijd aan uw core business besteden. Dat u processen binnen uw organisatie kunt optimaliseren en automatiseren is een hulpmiddel waardoor u uw werk zo goed en efficiënt mogelijk kunt uitvoeren. Het opzetten en onderhouden van deze geautomatiseerde hulpmiddelen is een noodzakelijk kwaad en kost u veel tijd die u niet aan uw werkzaamheden kunt besteden. Toch kunt u efficiënter werken door ICT op de juiste wijze in te zetten. Dit vergt echter veel tijd en kennis van processen en automatisering.

Actric kan u op dit vlak ontzorgen, wij nemen voor u deze werkzaamheden uit handen en zorgen dat u de best mogelijke oplossing aangedragen krijgt. Samen met u bepalen we de doelstellingen waarna wij zelfstandig op zoek gaan naar de beste oplossing(en). Wij kunnen u ontzorgen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op gepaste tijden brengen wij verslag uit en terwijl u bezig bent met de zaken waar u goed in bent zijn wij parallel bezig uw organisatie te optimaliseren. Zo kunnen wij u ontzorgen bij bijvoorbeeld software optimalisatie, aanschaf nieuwe software of reeds gestarte (probleem) ICT projecten.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op!

Is pakketselectie niet allerdaags voor u? Voor ons wel !

Speelt u met de gedachte om een nieuw ERP, HRM of CRM systeem aan te schaffen? Veel organisaties gaan af op de blauwe ogen van de ICT verkoper, is dit wel zo verstandig? In welke slangenkuil gaat u zich hier begeven?

Onze ervaring is dat er veel fout kan gaan tijdens het selectietraject en dat de basis van een succesvol nieuw softwaresysteem ligt in de start van het selectietraject. Met vele jaren ervaring in het begeleiden en implementeren van deze software hebben wij een korte beschrijving gemaakt, met een aantal punten waar u vooral op moet letten tijdens het keuzetraject en wat de grootste valkuilen zijn bij het selecteren van een nieuw softwaresysteem.

Onafhankelijk welk systeem dit is, er zijn altijd een aantal standaard gouden regels.

Wilt u deze beschrijving ontvangen en er uw voordeel mee doen? Of wilt u graag van ons horen hoe wij meerwaarde kunnen bieden voor uw pakkeselectie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer (053)-888 12 87, of bekijk onze aanpak door hier te klikken..

Hoe Exact Synergy kan helpen om uw CRM succesvoller te maken?

CRM (Customer Relation Management) is een bedrijfsstrategie die, indien geslaagd ingevoerd en juist in de praktijk gebracht kan leiden tot klantrelaties, die duurzaam en winstgevend zijn, ‘Indien geslaagd ingevoerd en juist in de praktijk gebracht’. Dit laatste dient er wel even apart bij vermeld te worden, want het traject blijkt lang niet altijd makkelijk te verlopen. Er zijn ongetwijfeld verhalen over het mislukken van een CRM-project, wat de oorzaken daarvan ook moge zijn. Maar positieve versies zijn er natuurlijk ook. Hoe bereikt u nu een geslaagde implementatie van CRM?

Misschien heeft u al een ingericht CRM systeem maar heeft u het gevoel er niet voldoende voordeel mee te behalen. Een goed functionerend systeem voor Customer Relationship Management (CRM) moet voldoen aan klantenmanagement, datamanagement, operationeel management en contactmanagement. Verbeteringen ten aanzien van het huidige CRM-systeem kunnen bijvoorbeeld liggen in het inbouwen van signaleringen vanuit het systeem (‘triggers’) die zorgen voor een signaal aan de accountmanager. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat zodra een klant afscheid neemt van uw organisatie of van wisselt van leverancier, dient er een automatische flow gestart te worden die handelingen verplicht laat uitvoeren door de accountmanager. Hierbij is te denken aan een afscheidsbezoek gevolgd door een ‘exit-brief’ waarin de klant bedankt wordt voor de prettige samenwerking en welkom is als men terug wil keren als klant van uw organisatie. Dit is natuurlijk alleen een voorbeeld, wel is bewezen dat alleen al met die ene voorbeeld bij verschillende organisaties klanten zijn terug gewonnen.

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs, samen met u kunnen wij met onze jarenlange ervaring in CRM bekijken hoe wij eventueel samen met uw organisatie de implementatie of aanpassing van uw CRM tot een succes kunnen maken!

Wil uw ICT project niet vlotten? Wij helpen u graag!

ICT projecten gaan vaak gepaard met diverse struikelblokken. Verschillende afdelingen hebben uiteenlopende belangen. ICT dienstverleners proberen meer dan eens een project er door te drukken omwille van de commercie. Om dit web van externe leveranciers en interne culturen en structuren te doorgronden en te zorgen dat de bedrijfs-continuïteit gewaarborgd blijft is vaak niet een eenvoudige opgave voor de interne organisatie. Zo blijkt bij tal van organisaties de bedrijfscultuur het grootste struikelblok.

Actric is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze projecten en kan u hierbij onafhankelijk te hulp schieten om deze projecten in goede banen te leiden.

Actric heeft een jarenlange ervaring in ICT, zo kunnen wij voor u raadsman zijn, projecten begeleiden, vooronderzoeken doen en uw aanvragen uitzetten bij de juiste ICT leveranciers zodat voor uw organisatie de juiste partner gevonden wordt voor de implementatie van de ICT. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundige ICT-professionals die ook úw project, uiteraard binnen de deadline, tot een goed einde brengen. Technieken, mensen en culturen worden hierbij op een vakkundige manier op elkaar afgestemd.

Neem voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek gerust contact met ons op!

Inkomende factuurstroom optimaliseren met Exact Globe?

Binnen veel organisaties kan er een behoorlijke efficiency slag worden gemaakt door de factuurstroom binnen de organisatie te optimaliseren en te automatiseren! We willen ten slotte de uitgaven kunnen beheersen, controle houden op de goedkeuring van de facturen en eenvoudig inzage hebben waar eventueel nog facturen ter goedkeuring liggen. Dit alles is eenvoudig te realiseren met de inkomend factuur register (IFR) oplossing.

Deze IFR oplossing zorgt ervoor dat het goedkeuren van facturen minder tijd in beslag neemt en controleerbaar is. Facturen raken niet zoek en de financiële administratie kan precies zien waarom een budgethouder wel of geen akkoord geeft. Hierdoor wordt het kredietbeheer, debiteuren-/crediteurenbeheer en het boeken van inkomende facturen een stuk eenvoudiger en beheersbaar. Binnen uw gehele organisatie werkt u met één centrale factuurverwerking, waarbij doormiddel van geautomatiseerde werkstromen:

  • Facturen ter goedkeuring doorsturen naar de juiste persoon.
  • Zorgen dat facturen snel en gemakkelijk terug zijn te vinden.
  • De verwerkingstijd – van inboeken tot betalen – aanzienlijk verkorten.
  • De controle en nauwkeurigheid van uw financiële administratie verbeteren.
  • Een geïntegreerd overzicht geven over de financiële resultaten van uw hele bedrijf.

Actric Consultancy heeft deze Inkomend Factuur Register oplossing reeds geïmplementeerd bij diverse Zorgorganisaties, Commerciële organisaties, Overheden en Educatie instellingen, dit doen wij met behulp van o.a. Exact Synergy, deze oplossing verheldert en ondersteunt elk aspect van het IFR traject.

Wilt u meer informatie over onze oplossing of een demonstratie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87 of door ons een bericht te sturen via ons contact-formulier.

Wij vertellen u graag hoe wij ook uw factuurstroom kunnen optimaliseren!

Kostenbesparing realiseren op uw HRM met Exact Synergy Enterprise!

De administratie van uw HR-afdeling raakt alle medewerkers en afdelingen. Daarom behoort HRM tot de meest complexe en gevoelige taken van een bedrijf. Het grootste deel van de tijd zijn HR–medewerkers bezig om gegevens van verschillende formulieren, e-mails of spreadsheets over te nemen. Actric kan uw HR-afdeling helpen een nieuwe weg in  te slaan en deze informatie te centraliseren en te zorgen voor éénmalige opslag,

Actric Consultancy heeft HRM oplossingen reeds geïmplementeerd bij diverse Zorgorganisaties, Commerciële organisaties, Overheden en Educatie instellingen, dit doen wij met behulp van o.a. Exact Globe Next en Synergy Enterprise, deze oplossing verheldert en ondersteunt elk aspect van het HRM proces.

Wilt u meer informatie over onze oplossing of een demonstratie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87 of door ons een bericht te sturen via ons contact-formulier.