Release ImageCapture 7.1 & 7.2

Aan het begin van deze zomer introduceren wij ImageCapture 7.2 De nieuwste versie van onze software heeft een aantal opvallende features die in dit bericht worden toegelicht. Aangezien in versie 7.1 met name optimalisaties zijn doorgevoerd op bestaande functionaliteit, oftewel bugfixes, wordt de 7.1 versie in dit artikel verder niet behandeld.

Hieronder worden de belangrijkste features van ImageCapture 7.2 verder toegelicht:

ALGEMENE FEATURES IMAGECAPTURE 7.2

Vanaf versie 7.2 ondersteunt ImageCapture naast Exchange ook het gebruik van IMAP voor het importeren van e-mail. Hierdoor kunnen e-mails van diverse e-mailservers zoals Google Mail (GMail), HP Open Mail en IBM Lotus Notes etc., automatisch ingelezen worden in ImageCapture.

Wanneer er 1 class gebruikt wordt in ImageCapture, bijvoorbeeld voor het verwerken van inkoopfacturen, wordt deze vanaf versie 7.2 automatisch geopend voor meer gebruiksgemak. Ook wordt het startscherm van ImageCapture in versie 7.2 sneller geladen.

Versie 7.2 ondersteunt ook het gebruik van Turkse IBAN nummers.

FEATURES IMAGECAPTURE WEBCLIENT

De ImageCapture Webclient is sterk geoptimaliseerd voor het sneller verwerken van facturen met een groot aantal boekingsregels.

Ook is het nu mogelijk om interactieve OCR te gebruiken in de ImageCapture Webclient, voor het automatisch aanmaken van meerdere boekingsregels door middel van het trekken van een kader op de factuur, zoals in onderstaand voorbeeld te zien is.

 

Bron: Scan Sys