Berichten

Supply Chain Event 2014: Smart Industry

Op 12 juni organiseert Exact in De Fabrique in Maarssen het Supply Chain Event. Het Supply Chain Event 2014 biedt een middag boordevol trends, kennis, inspiratie en innovatie voor onze klanten, die werkzaam zijn binnen de groothandel of productie branche. Tijdens dit inspiratie-evenement, maakt u in één middag kennis met “Smart Industry”, zodat ook u goed voorbereid bent op deze vierde industriële revolutie! Bent u ook benieuwd naar de visie van Erik ten Ham van TNO en Willem Vermeendover Smart Industry? En hoe diverse vooraanstaande bedrijven inspelen op deze industriële revolutie?

Exact zorgt ervoor dat u in één middag wordt bijgepraat. Op het Innovatieplaza staan onze partners met hun innovatieve oplossingen en er zijn diverse inloopsessies waar bedrijven hun slimme oplossingen laten zien.

(Benieuwd hoe u er in 3D uitziet? Laat uzelf scannen en printen!). Uiteraard is er de mogelijkheid om te netwerken en kennis te maken met branchegenoten onder het genot van een borrel.

Het programma inloopsessies bevat allerlei presentaties over slimme oplossingen in de logistiek. Denk bijvoorbeeld aan:

–           Mobiel werken

–           Scan oplossingen

–           3D printen

–           Slimme communicatie in de supply chain

–           Grafische planboards

–           Business Intelligence

–           Slimme WMS oplossingen

Bekijk het volledige programma of schrijf u direct in.

We ontmoeten u graag op donderdag 12 juni in De Fabrique.

Bron: Exact Support Blog

Salariswijzigingen 2014 beschikbaar in product update 406 van Exact Globe Next

Vanaf vandaag zijn de salariswijzigingen beschikbaar in product update 406 van Exact Globe Next. De salariswijzigingen komen tevens beschikbaar in product update 407. Voor de beschikbaarheid van product update 407 zie Planning eindejaar updates 2013/2014.

Voor meer informatie over de salariswijzigingen kunt u het document ‘Wat zijn de salariswijzigingen in 2014’raadplegen. Voor meer informatie over de uit te voeren handelingen kunt u de eindejaarshandleiding raadplegen. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de CAO’s, zie CAO Updatelijst Exact Globe Next – 2014.

Bron: Exact Support Blog

Eindejaarsverwerking Exact Financials

Met het einde van het jaar in zicht komt de jaarovergang in Exact Financials Enterprise ook dichterbij. Het proces van jaarafsluiting omvat binnen Exact Financials de volgende stappen:

 • Het oude boekjaar sluiten.
 • Een nieuw boekjaar openen.

Hoe u deze stappen uit dient te voeren binnen Exact Financials Enterprise kunt u lezen in dit document.
Mocht u het jaar nog afsluiten in Exact Financials dan leest u hier hoe u het jaar af kunt sluiten.

Bron: Exact Support Blog

Verrichten van uw incasso’s met SEPA in Exact Online!

Exact Online biedt u vanaf 17 december de mogelijkheid om Europese incasso betalingen te doen wanneer u incasso betalingen wilt doen (indien u gebruik maakt van de bankieren module).
Op www.exact.nl/sepa kunt u een stappenplan vinden met acties die uitgevoerd moeten worden voordat dit mogelijk is. Zo dient u bij al uw relaties een IBAN + BIC nummer in te voeren. Verder dienen uw bankdagboeken goed ingericht te worden. Daarnaast zijn er nog drie aanpassingen nodig die we in deze blog bespreken, namelijk het invullen van het incassanten ID, machtigingen van relaties en het aanpassen van de lay-out.

Stamgegeven: Uw Incassant ID
Voordat u de Europese incasso betaalwijze kunt gebruiken dient u een contract te hebben afgesloten met uw bank. Uw bank zal een Incassant ID verschaffen. Dit incassant ID is een unieke code voor uw bedrijf voor een specifieke bank. Een voorbeeld van dit ID:

Land: Format:
België ‘BE’ + BTW nummer +
Nederland ‘NL’ + Kamer van Koophandel + 2

Een van de belangrijkste wijzigingen bij de introductie van Europese incasso is dat bedrijven nu de machtigingen in de eigen administraties dienen te bewaren. Eerder gebruikte uw bank deze machtiging op het moment dat u een incasso betalingsopdracht verzond. Uw Incassant ID kunt u invoeren via Algemeen > Administratie instellingen > Financieel.

Machtigingen bij de relaties invoeren
Op uw relatiekaarten kunt u Machtigingen invoeren. Open hiervoor een relatie via [Verkoop, Klanten, Onderhoud] en ga naar de tab Algemeen. Hier ziet u het kopje Machtigingen en kunt u kiezen voor Nieuwe toevoegen.

In dit scherm vult u de volgende gegevens in:

 • Nummer machtiging
  Een unieke code die wordt gebruikt voor uw interne administratie.
 • Type
  Het type machtiging. Er zijn verschillende typen machtigingen beschikbaar zoals Standaard Europese Incasso en Zakelijke Europese Incasso. Afhankelijk van de situatie kunt u een ander type machtiging nodig hebben om een opdracht voor een incasso betaling uit te voeren.
 • Soort betaling
  Dit veld bevat het soort betaling waarvoor u toestemming hebt met de machtiging.
 • Bankrekening
  De bankrekening van de klant waarvan u gaat incasseren.
 • Status
  De status van de machtiging.
 • Ondertekende document
  Het ondertekende document waarin uw klant toestemming geeft om geld te incasseren van de bankrekening.

Via [Financieel, Bank, Alle opties , SEPA Incasso] kunt u een overzicht zien van alle Machtigingen. Mocht het bij u om veel Machtigingen gaan, dan is het goed om te weten dat ze ook geïmporteerd kunnen worden met behulp van XML of CSV.

Dit kunt u doen via [Administratienaam, Import/Export, Methode] en vervolgens kiest u Import achter het onderwerp Machtigingen.

Lay-out
Volgens de nieuwe wetgeving dient u uw klanten 14 dagen voor de uitvoering van een incasso te informeren.

In de meeste gevallen zal de verkoopfactuur lay-out de incasso datum specificeren. Om die reden raden we aan om een tekstveld met een pre-notificatie tekst op uw lay-out te plaatsen. Hieronder een voorbeeld:

Het bedrag van deze factuur van 150,00 zal worden geïncasseerd van uw rekening12.345.678 op of na 3 januari 2013. U dient ervoor te zorgen dat de rekening voldoende tegoed heeft.

Open de lay-out via [Administratienaam, Stamgegevens, Lay-outs, Onderhoud]. Een tekstveld voegt u toe door te klikken op de knop Toevoegen, kies dan voor Tekst (Label).
Er wordt nu een blok toegevoegd waarin die tekst Bewerken staat. Klik op de knop Bewerken. Nu kunt u vrij typen in dit veld en ook klikken op de knop Velden.
Op die manier kunt u ook velden toevoegen die bijvoorbeeld verwijzen naar de factuurdatum (de dikgedrukte tekst uit bovenstaand voorbeeld).

Verrichten van incasso’s
Op het moment dat dit alles geregeld is kunt u incasso’s gaan verrichten met Exact Online. De eerste stap hierin is dat u boekingen/facturen aanmaakt met een betalingsconditie die als Betalingswijze Incasso heeft. Deze boekingen komen terecht in het scherm [Financieel, Bank, Alle opties, Betalingen, Incasso selecteren].
Hier kunt u uw incasso betalingen aanvinken, kies vervolgens voor Verrichten.
Afhankelijk van met welke bank u werkt, en of incasso’s daarmee automatisch verricht kunnen worden kunt u nu het incasso bestand downloaden of u vindt deze direct terug in uw internetbankieren omgeving.

Hier kunnen de incasso’s goedgekeurd worden goedgekeurd zodat ze verricht kunnen worden.

Voor meer uitleg verwijzen we u graag naar onze youtube video: http://exact.to/omcrm
Bij verdere vragen over dit proces horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Eindejaarsverwerking in Exact Online

Het einde van 2013 nadert en dit is voor velen het moment om het resultaat van het afgelopen boekjaar te verwerken. Hierbij verplaatst u dit resultaat van de Winst & Verliesrekening naar de rechterzijde van de balans (de sectie Eigen Vermogen). Hierdoor kunt u het boekjaar 2014 ‘schoon’ beginnen. In Exact Online is het afsluiten van uw boekjaar en het verwerken van het resultaat op elk moment mogelijk. Daardoor is een ‘traditionele’ jaarafsluiting niet meer nodig.

Gemak
We proberen dit soort processen voor u altijd zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo is het niet nodig om een beginbalans aan te maken voor het nieuwe jaar. Voor uw balansrekeningen is uw balans op 31 december van het oude boekjaar automatisch uw beginbalans voor het nieuwe boekjaar.
Verder is het ook niet meer noodzakelijk om vooraf alle transacties van het oude boekjaar te boeken en te verwerken voordat u in het nieuwe jaar kunt beginnen met boeken.

Jaarafsluiting in een notendop
U bereid de jaarafsluiting voor door een back-up en (eventueel) correctieboekingen te maken. Hierna kunt u een consistentiecontrole uitvoeren.
Verwerk vervolgens uw boekingen, alleen verwerkte boekingen worden meegenomen bij het verwerken van het resultaat. Sluit desgewenst het boekjaar af om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk in het oude boekjaar kunt boeken. De volgende stap is het daadwerkelijk verwerken van het resultaat. De Winst & Verliesrekening wordt leeg geboekt, bij de Balansrekeningen is de eindbalans van 2013 automatisch de nieuwe beginbalans van 2014.
Na het verwerken van het resultaat kunt u het boekjaar 2014 aanmaken. Handig is om daarbij direct de nieuwe boekstuknummering te bepalen.

Voor het uitgebreide stappenplan en antwoord op de meest gestelde vragen verwijzen we u graag naar dit document.

Belangrijke wijzigingen: SEPA en SBR
Hierna bent u klaar om te starten met 2014. Een jaar waarin we beginnen met twee belangrijke wijzigingen, de overgang op SEPA en op SBR. We raden u aan tijdig aan de slag te gaan met aanpassingen in uw Exact Online omgeving die hier eventueel voor nodig zijn.
Graag verwijzen we u dus nog naar onze startpagina’s over deze onderwerpen:

Bij verdere vragen over deze onderwerpen horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Globe & Synergy overzicht eindejaarsupdates 2013/2014

Vanaf loonjaar 2014 vinden er wijzigingen plaats die betrekking hebben op uw salarisadministratie, zoals de modernisering ziektewet. Er gelden ook nieuwe rekenregels voor het nieuwe loonjaar. Deze nieuwe rekenregels en aanpassingen worden uitgeleverd in de zogenaamde eindejaars updates.

De planning van de beschikbaarheid van de eindejaars updates kunt u vinden in onderstaande tabel:

Productlijn Versie Planning Beschikbaar
Exact Online Salaris 13 december 2012
Exact Globe Next 407* 7 januari 2013
Exact Compact 407 7 januari 2013
Exact Synergy Enterprise 252** 7 januari 2013
Exact Synergy 407** 7 januari 2013
Exact Globe 2000 304*** 18 november 2013 18   november 2013
Exact (Globe) voor Windows 3.82.2*** 18 november 2013 18   november 2013
Exact voor Dos 7.32.10*** 18 november 2013 18   november 2013
Exact Online Aangifte Reeds beschikbaar

* De salariswijzigingen komen ook beschikbaar in product update 406

** Op dit moment is het nog niet zeker of, en in welke eerdere product update, de salariswijzigingen beschikbaar komen

*** De ondersteuning op deze productlijnen stopt. De eindejaarsversie bevat alleen aanpassen voor het afdrukken van de jaaropgave werknemer en jaarloonopgaaf 2013 en geen rekenregels voor 2014.

Voor meer informatie over de salariswijzigingen kunt u het document ‘Wat zijn de salariswijzigingen in 2014’ raadplegen. Ook kunt u de startpagina salaris in de gaten blijven houden, daar zullen binnenkort de eindejaarshandleidingen op gepubliceerd worden. Voor Exact voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Globe 2000 zijn deze reeds beschikbaar. U kunt ze bekijken via ‘Eindejaarsverwerking 2013/2014’.

Bron: Exact Support Blog

Salaris eindejaarsversie 2013 beschikbaar voor de oude productlijnen

De ondersteuning op de productlijnen Exact voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Globe 2000 wordt beëindigd per 31 december 2013. Er  zullen geen wijzigingen voor 2014 beschikbaar komen in deze productlijnen. De eindejaarsversie voor het af kunnen sluiten van loonjaar 2013 is beschikbaar  voor deze productlijnen. De eindejaarsversie bevat de gegevens om loonjaar 2013 correct te kunnen afsluiten, maar niet de rekenregels om loonjaar 2014 te kunnen openen. De eindejaarsversies zijn beschikbaar sinds maandag 18 november.

De versienummers voor de eindejaarsversie zijn:

 • Exact voor Dos: 7.32.10
 • Exact (Globe) voor Windows: 3.82.2
 • Exact Globe 2000: 304

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

 • Jaaropgave werknemer aangepast.
  De totale afdracht aan werknemersverzekeringen en Zvw zullen op de  jaaropgave over 2013 afgedrukt moeten worden, net als de tijdelijke heffingskorting. Deze velden zijn echter alleen verplicht om te tonen op de jaaropgave als deze over 2013 in 2014 aan de werknemer wordt verstrekt. Als u de jaaropgave in 2013 verstrekt, hoeven deze velden er niet op te staan.De eindejaarsversie is benodigd om deze velden op de jaaropgave te krijgen.  Vanuit de Exact producten Exact voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Globe 2000 kunt u de jaaropgave op A4 gebruiken. Op de voorbedrukte jaaropgaven die u bij Exact kunt bestellen, worden de nieuwe velden niet afgedrukt. Deze formulieren kunt u gebruiken als u de jaaropgave in 2013 verstrekt aan uw medewerkers, maar niet als u deze verstrekt in 2014.
 • Jaarloonopgaaf 2013 is toegevoegd.
  U krijgt bericht van de Belastingdienst als u de jaarloonopgaaf over loonjaar 2013 dient in te zenden. Om de  jaarloonopgaaf over 2013 aan te maken, dient u de eindejaarsversie geïnstalleerd te hebben.

De handleidingen eindejaarsverwerkingen salaris 2013 zijn voor deze productlijnen beschikbaar en kunt u opvragen via de startpagina salaris.

Bron: Exact Support Blog

Geplande maatregelen die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014

De derde dinsdag van september is geweest. Door de Koning is de Troonrede voorgelezen. Maar ook zijn de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 op dinsdag 17 september 2013 door het kabinet gepresenteerd.

In deze blogpost wil ik u graag een selectie geven van geplande maatregelen die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014:

 • Verplichte invoering werkkostenregeling pas per 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014. De overstap naar de werkkostenregeling kunt u hierdoor nog één jaar uitstellen. Dit uitstel van een jaar is er vanwege vereenvoudigingsplannen voor deze regeling.
 • Eerste schijf loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs omlaag. In 2014 blijft het tarief nog hetzelfde als nu, maar in de twee jaren erna wijzigt het tarief tot in 2017 0,23% lager dan nu.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt in 2014 van 5,65% naar 5,4%. Dit is niet de werkgeversheffing voor de ZVW, maar de premie die door sommige werknemers zelf bijdragen moet worden, zoals pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht zijn voor de werknemersverzekeringen. De hoogte van de werkgeversheffing ZVW in 2014 is nog onbekend.
 • De WW-premie stijgt van 1,70% in 2013 naar 2,30% in 2014.
 • De gemiddelde sectorpremie daalt in 2014 naar 2,67% ( in 2013 2,76%). Deze premie verschilt per sector. Voor uw sector kan het percentage anders zijn, dit is afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld.
 • De eerste schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000 én het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Door deze verlenging is de afdrachtvermindering op een groter deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk van toepassing en kunnen meer MKB-ers hieraan deelnemen.
 • De heffingskortingen worden niet gecorrigeerd voor de inflatie.
 • De arbeidskorting gaat in 2014 omhoog. De maximale arbeidskorting stijgt in 2014 met € 374 naar € 2.097. De maximale arbeidskorting wordt voor hoge inkomens in stappen afgebouwd tot € 0. Vanaf 1 januari 2017 krijgen werknemers met een inkomen hoger dan € 110.000 geen arbeidskorting meer. De maximale arbeidskorting van lage inkomens neemt de komende jaren toe.
 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 99, waarbij voor inkomens boven de € 19.645 de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verlaagd voor de hogere inkomens naar € 0 in 2016.
 • De crisisheffing hoge lonen wordt met een jaar verlengd. Ook in 2014 dient de werkgever 16% crisisheffing te betalen over het deel van het loon van werknemers dat meer bedraagt dan € 150.000.
 • Afdrachtvermindering onderwijs eindigt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze afdrachtvermindering afgeschaft. Deze afdrachtvermindering wordt vervangen door de subsidieregeling praktijk leren.

Blog: Exact Support Blog