Berichten

Salaris eindejaarsversie 2013 beschikbaar voor de oude productlijnen

De ondersteuning op de productlijnen Exact voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Globe 2000 wordt beëindigd per 31 december 2013. Er  zullen geen wijzigingen voor 2014 beschikbaar komen in deze productlijnen. De eindejaarsversie voor het af kunnen sluiten van loonjaar 2013 is beschikbaar  voor deze productlijnen. De eindejaarsversie bevat de gegevens om loonjaar 2013 correct te kunnen afsluiten, maar niet de rekenregels om loonjaar 2014 te kunnen openen. De eindejaarsversies zijn beschikbaar sinds maandag 18 november.

De versienummers voor de eindejaarsversie zijn:

  • Exact voor Dos: 7.32.10
  • Exact (Globe) voor Windows: 3.82.2
  • Exact Globe 2000: 304

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

  • Jaaropgave werknemer aangepast.
    De totale afdracht aan werknemersverzekeringen en Zvw zullen op de  jaaropgave over 2013 afgedrukt moeten worden, net als de tijdelijke heffingskorting. Deze velden zijn echter alleen verplicht om te tonen op de jaaropgave als deze over 2013 in 2014 aan de werknemer wordt verstrekt. Als u de jaaropgave in 2013 verstrekt, hoeven deze velden er niet op te staan.De eindejaarsversie is benodigd om deze velden op de jaaropgave te krijgen.  Vanuit de Exact producten Exact voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Globe 2000 kunt u de jaaropgave op A4 gebruiken. Op de voorbedrukte jaaropgaven die u bij Exact kunt bestellen, worden de nieuwe velden niet afgedrukt. Deze formulieren kunt u gebruiken als u de jaaropgave in 2013 verstrekt aan uw medewerkers, maar niet als u deze verstrekt in 2014.
  • Jaarloonopgaaf 2013 is toegevoegd.
    U krijgt bericht van de Belastingdienst als u de jaarloonopgaaf over loonjaar 2013 dient in te zenden. Om de  jaarloonopgaaf over 2013 aan te maken, dient u de eindejaarsversie geïnstalleerd te hebben.

De handleidingen eindejaarsverwerkingen salaris 2013 zijn voor deze productlijnen beschikbaar en kunt u opvragen via de startpagina salaris.

Bron: Exact Support Blog