Berichten

Geplande maatregelen die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014

De derde dinsdag van september is geweest. Door de Koning is de Troonrede voorgelezen. Maar ook zijn de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 op dinsdag 17 september 2013 door het kabinet gepresenteerd.

In deze blogpost wil ik u graag een selectie geven van geplande maatregelen die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014:

 • Verplichte invoering werkkostenregeling pas per 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014. De overstap naar de werkkostenregeling kunt u hierdoor nog één jaar uitstellen. Dit uitstel van een jaar is er vanwege vereenvoudigingsplannen voor deze regeling.
 • Eerste schijf loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs omlaag. In 2014 blijft het tarief nog hetzelfde als nu, maar in de twee jaren erna wijzigt het tarief tot in 2017 0,23% lager dan nu.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt in 2014 van 5,65% naar 5,4%. Dit is niet de werkgeversheffing voor de ZVW, maar de premie die door sommige werknemers zelf bijdragen moet worden, zoals pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht zijn voor de werknemersverzekeringen. De hoogte van de werkgeversheffing ZVW in 2014 is nog onbekend.
 • De WW-premie stijgt van 1,70% in 2013 naar 2,30% in 2014.
 • De gemiddelde sectorpremie daalt in 2014 naar 2,67% ( in 2013 2,76%). Deze premie verschilt per sector. Voor uw sector kan het percentage anders zijn, dit is afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld.
 • De eerste schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000 én het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Door deze verlenging is de afdrachtvermindering op een groter deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk van toepassing en kunnen meer MKB-ers hieraan deelnemen.
 • De heffingskortingen worden niet gecorrigeerd voor de inflatie.
 • De arbeidskorting gaat in 2014 omhoog. De maximale arbeidskorting stijgt in 2014 met € 374 naar € 2.097. De maximale arbeidskorting wordt voor hoge inkomens in stappen afgebouwd tot € 0. Vanaf 1 januari 2017 krijgen werknemers met een inkomen hoger dan € 110.000 geen arbeidskorting meer. De maximale arbeidskorting van lage inkomens neemt de komende jaren toe.
 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 99, waarbij voor inkomens boven de € 19.645 de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verlaagd voor de hogere inkomens naar € 0 in 2016.
 • De crisisheffing hoge lonen wordt met een jaar verlengd. Ook in 2014 dient de werkgever 16% crisisheffing te betalen over het deel van het loon van werknemers dat meer bedraagt dan € 150.000.
 • Afdrachtvermindering onderwijs eindigt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze afdrachtvermindering afgeschaft. Deze afdrachtvermindering wordt vervangen door de subsidieregeling praktijk leren.

Blog: Exact Support Blog