Berichten

Projecten afhandelen in Exact Globe Next

Wanneer een project klaar is, dient dit te worden afgehandeld. Een project kan pas worden afgehandeld als alle geplande uren zijn gerealiseerd en alle facturen zijn verstuurd of afgedrukt.

Er zijn twee manieren om projecten af te handelen: handmatig of automatisch. In deze laatste blogpost over projecten zullen beide manieren worden besproken.

Handmatig projecten afhandelen

U kunt een project handmatig afhandelen via de knop Afhandelen. Deze knop is in verschillende schermen beschikbaar, bijvoorbeeld in het projectonderhoud.

Na het afhandelen krijgt het project de status Afgehandeld.

Automatisch projecten afhandelen

U kunt projecten automatisch afhandelen door de knop Autom. afhandelen te gebruiken. Deze knop is beschikbaar in het selectiescherm van het menupad [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden].

Wanneer u op de knop Autom. afhandelen klikt verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm verschijnen alleen de projecten die automatisch afgehandeld kunnen worden. Om automatisch afgehandeld te kunnen worden dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De verkooporder is afgehandeld
  • De factuur is gegenereerd
  • De gekoppelde interne order is afgehandeld
  • De gekoppelde bestelling is afgehandeld
  • Alle kind-projecten zijn afgehandeld

Selecteer de gewenste projecten in de kolom Selecteren en klik vervolgens op Afhandelen om deze projecten af te handelen.

Volgende keer

Dit was de laatste blogpost over de Projecten. De volgende blogposts in deze serie over de bedrijfsoplossingen in Exact Globe zullen gaan over de Logistieke modules.

Bron: Exact Support Blog

Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer

Het is mogelijk om via Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer. Het is zelfs mogelijk om hiervoor verschillende voorkeuzes aan te maken per administratie.

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam om alleen digitale verkoopfacturen te gebruiken, welke bijvoorbeeld direct zijn gegenereerd door de facturatiesoftware, in plaats van gescande verkoopfacturen.

Selecteer het verkoopdagboek, laad een verkoopfactuur voor de administratie en voerAutomatische Herkenning uit, zodat de factuurgegevens beschikbaar zijn voor Leer Elvy. Indien er geen debiteur gevonden is, kunt u nog steeds Leer Elvy openen, aangezien de instellingen op de administratie worden toegepast, in plaats van de debiteur.

Open nu Leer Elvy.

Het Leer Elvy-scherm wordt vervolgens getoond.

ds-deb-leerelvy2

Om Leer Elvy in te stellen voor deze administratie, drukt u op Toevoegen. Ga vervolgens naar het tabblad Debiteurgegevens.

Herkenning op NAW-gegevens

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de NAW-gegevens altijd op dezelfde plek staan, in dezelfde tekstgrootte.

Selecteer bij de opties Naam, Adres, Postcode en Woonplaats de betreffende gegevens op de factuur.

ds-deb-leerelvy4

Teksten die uit meerdere woorden zijn opgebouwd (zoals het adres), vindt u onderaan in de keuzelijst.

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Herkenning op debiteurnummer

Wanneer een debiteurnummer op de factuur staat, welke overeenkomt met het het betreffende nummer in de administratie, dan kunt u de herkenning eenvoudig instellen bij de optie Deb. nr.Hier kunt u, zoals bij de reguliere Leer Elvy-instellingen, een tekst (bijvoorbeeld ‘Debiteur’) of de waarde (het debiteurnummer) selecteren.

ds-deb-leerelvy5

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Bron: info.elvy.nl

Linker menu van Exact Synergy Enterprise handmatig inklappen

Het linker menu van Exact Synergy bestaat uit drie groepen. ‘Mijn Werk’, ‘Aanmaken’ en ‘Zoeken’. Wanneer u gebruik maakt van de tekstuele menu opbouw, klapt u het betreffende menu uit en klikt vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Standaard worden de groepen automatisch ingeklapt. Wanneer u bijvoorbeeld de groep ‘Mijn Werk’ uitklapt, worden de andere twee groepen automatisch ingeklapt.

Wanneer dit niet gewenst is, kunt u dit in de voorkeuren instellen.

  • Klik op de hyperlink ‘Voorkeuren’ rechtsboven in het scherm
  • Open het tabblad ‘Algemeen’
  • Vink de optie ‘Inklappen: Handmatig’ aan

Bron: Exact Support Blog

Automatisch een machtiging koppelen bij het invoeren van een factuur of boeking

Wanneer u een verkoopfactuur of verkoopboeking invoert kunt u middels de betalingsconditie aangeven dat het bedrag geïncasseerd dient te worden. Via de knop ‘Condities’ in de factuur/boeking kunt u de betalingsconditie koppelen. Wanneer u een betalingsconditie koppelt waarvan de betaalwijze ‘Incasso’ betreft, krijgt de openstaande post die volgt uit de boeking ook de betaalwijze ‘Incasso’.

Voor een SEPA incasso is het van belang dat er een incassomachtiging is gekoppeld aan de openstaande post (termijn). U kunt deze incassomachtiging handmatig koppelen, maar u heeft ook de mogelijkheid om de machtiging automatisch te laten koppelen. Bij het onderhoud van de incassomachtiging kunt u een betalingsconditie koppelen. Het koppelen van een betalingsconditie zorgt ervoor dat deze machtiging standaard wordt gekoppeld bij het aanmaken van een factuur of boeking met deze betalingsconditie.

Wanneer er slechts één machtiging aanwezig is voor de debiteur wordt deze automatisch gekoppeld, ongeacht of de betalingsconditie gevuld is.

Bron: Exact Support Blog