Berichten

Herinnering: Belangrijk bericht m.b.t. de digitale brievenbus voor elektronisch factureren of de automatische uitwisseling van bankbestanden

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er onlangs een verbetering doorgevoerd in de wijze waarop Exact Globe Next en Exact Compact communiceren met de Digitale brievenbus. Als een gevolg van deze verbetering dient u eenmalig de verificatiegegevens te fiatteren. Door het fiatteren van de verificatiegegevens zorgt u ervoor dat de nieuwe koppeling met de digitale brievenbus tot stand wordt gebracht.

Wanneer u dit nog niet heeft gedaan is het belangrijk dat u dit uitvoert vóór 1 augustus 2016. Indien u dit niet uitvoert functioneert de koppeling met de digitale brievenbus niet meer waardoor u geen gebruik kunt maken van het elektronisch factureren en/of de automatische uitwisseling van bankbestanden met de Rabobank.

Wanneer u de verificatiegegevens al heeft gefiatteerd en in de administratie-instellingen bij ‘Fiattering status’ een groen vinkje ziet staan is het niet noodzakelijk om de verificatiegegevens nogmaals te fiatteren.

Voor de uit te voeren stappen zie De verificatiegegevens voor de digitale brievenbus fiatteren.

Bron: Exact Support Blog