Berichten

De betalingswijze wijzigen in Exact Globe

Bij het crediteurenonderhoud [Financieel, Crediteuren Onderhouden] op het tabblad ‘Financieel’ kunt u per crediteur de betalingsconditie selecteren en bewaren. Als u de betalingsconditie opent, dan ziet op het tabblad ‘Termijnen’ de betalingswijze die valt onder de betalingsconditie. De betalingswijze kunt u wijzigen door op de termijn te dubbelklikken.

Als er bij het crediteurenonderhoud geen betalingsconditie gekoppeld is, dan wordt bij verkoopfacturen de standaard betalingsconditie gebruikt. De standaard betalingsconditie kunt u terugvinden onder ‘Betalingsconditie: Crediteur’ bij de grootboekinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen]. Een overzicht van de betalingscondities die gekoppeld zijn aan de crediteuren vraagt u op als u op het icoon   naast de betalingsconditie klikt. Hier kunt u voor meerdere crediteuren tegelijk de betalingsconditie wijzigen.

Bron: Exact Support Blog

Hoe verzamel ik een betaling? Hoe wijzig ik een betaling? Exact Online

In de blogpost ‘Meest gestelde vragen over het verrichten van betalingen‘ heeft u al meer kunnen lezen over het verrichten van betalingen en de vragen die daarbij naar voren kunnen komen. Ter aanvulling hebben we deze keer nog twee veel gestelde vragen hieronder weergegeven.

Het scherm Betalingen opent u via [Financieel, Bank, Betalingen selecteren].

Hoe verzamel ik een betaling?
Met de knop Verzamelen kunt u de betalingstermijn, de betalingsdatum, de betaalwijze, de betalingsreferentie, en de bankrekening van de verschillende betalingen aan één relatie, aan elkaar gelijk zetten. Hierdoor kunnen de verschillende betalingen met dezelfde betalingsconditie in één keer betaald worden. Dit kunt u doen door meerdere betalingen van dezelfde relatie aan te vinken en te klikken op ‘Verzamelen’. In het scherm ‘Betalingen selecteren’ staat vervolgens boven die betaling (vet gedrukt) het woord ‘Verzamelbetaling’.

U ziet dat er een betalingsreferentie automatisch is ingevuld. Als deze referentie wordt weggehaald dan wordt de verzameling weer ongedaan gemaakt.

De knop Verzamelen is grijs als de posten die zijn aangevinkt niet van dezelfde relatie zijn en/of als de betalingen niet de status Open hebben maar bijvoorbeeld geselecteerd. In dat geval kunt u ze eerst aanvinken en heropenen, en vervolgens Verzamelen.

Deze betaling moest toch een incasso zijn, hoe wijzig ik dat?
Of een betaling naar voren komt in het scherm Betalingen of Incasso wordt bepaald door de Betalingswijze in de Betalingsconditie. Als u in het scherm Betalingen een incasso ziet staan dan kunt u doorklikken op de betalingsdatum. Vervolgens kunt u de Methode aanpassen naar Incasso.

Betalingen_5

Voor meerdere betalingen tegelijk is dit weer mogelijk met de knop Toekennen.

We hopen dat u aan de hand van deze informatie nog gemakkelijker uw betaling kunt verrichten. Mocht u nog vragen hebben dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog