Berichten

Exact Financials Versie 7.10.15 heeft consequenties voor het importeren van stamgegevens

In de nieuwe versie (7.10.15) van Exact Financials Enterprise is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het archiveren van stamgegevens. Naast het blokkeren van een stamgegeven zijn nu andere statussen mogelijk.

Aan stamgegevens kunnen de volgende statussen meegegeven worden:

Actief
In invoer applicaties is de entiteit in elk zoekscherm zichtbaar en kan overal de entiteit in elk zoekscherm worden geselecteerd. Een actief stamgegeven wordt door elke verwerkingsfunctie geaccepteerd voor verdere afhandeling.

Niet actief (in behandeling)
De entiteit is geblokkeerd voor elke invoer applicatie, zowel handmatig als middels import. Verwerkingsfuncties accepteren een niet actieve (in behandeling zijnde) entiteit wel. Op deze wijze kan de stroom leeg worden gemaakt door invoer te voorkomen en verwerking toe te staan. Zodra alles op een niet actief (in behandeling zijnde) entiteit is verwerkt, kunt u de entiteit volledig op inactief zetten.

Niet actief (voor handmatige invoer)
In invoer applicaties is het stamgegeven niet zichtbaar/selecteerbaar voor invoer. Een niet actieve (voor handmatige invoer) entiteit wordt door elke verwerkingsfunctie geaccepteerd voor verdere afhandeling. Een niet actieve (voor handmatige invoer) entiteit kan derhalve worden geïmporteerd, maar niet handmatig in een invoer applicatie worden meegegeven.

Niet actief
Niet actieve entiteiten zijn niet zichtbaar/selecteerbaar in invoerschermen en worden niet door verwerkingsfuncties geaccepteerd voor verdere afhandeling.

Wanneer stamgegevens geïmporteerd worden moet ook de import definitie gecontroleerd worden. U kunt de EDIS koppelingen bekijken in het overzicht koppelingen. In het overzicht kunt u op het tabblad ‘Koppeling (regel)’ zien of veld  Block (7.10.14) of Entity_State (7.10.15 na importeren van import-nl.scr) in de koppeling gedefinieerd is.

Als het veld niet in de koppelingen voorkomt dan wordt de waarde ‘geblokkeerd’ bij een import gevuld met de default waarde ‘Active’. Een geïmporteerd stamgegeven is dan gewoon te gebruiken. Het is dan ook niet nodig de EDIS koppelingen aan te passen.

Is er wel een koppeling dan moet u er rekening mee houden dat het veld Entity-state de volgende waarden kan hebben:

  • 205301 = Active
  • 205302 = Inactive
  • 205303 = Inactive-manual
  • 205304 = Inactive-pending

Het aanpassen van de import definitie is geen eenvoudige taak en zou alleen door ervaren gebruikers uitgevoerd moeten worden. U kunt e.e.a. natuurlijk met de supporters van Exact Financials Enterprise bespreken.

N.B. Bovenstaande betreft een wijziging in het blokkeren van stamgegevens. Dit heeft GEEN betrekking op het blokkeren van openstaande posten. Die logica is onveranderd.

Bron: Exact Support Blog