Berichten

Afdracht crisisheffing hoog loon in de loonadministratie binnen Exact

De pseudo-eindheffing voor hoge lonen is een crisisheffing en na de introductie in 2013, is deze heffing ook van toepassing in 2014. Voor medewerkers met een jaarloon dat in 2013 hoger is dan € 150.000, dient de werkgever in 2014 eenmalig een extra crisisheffing te betalen. Tot dit jaarloon behoren alle structurele en incidentele beloningen. Deze eindheffing bedraagt 16%.
Als een medewerker in 2013 het volledige tegoed van de levensloopregeling opnam én u hield over 80% van het tegoed loonheffingen in, dan hoeft u dit tegoed niet mee te tellen bij het bepalen of een werknemer meer dan € 150.000 verdient.
Een aandachtspunt hierbij is dat de component in de periode berekend en aangegeven dient te worden waarin de datum 31-3-2014 valt, periode 3 voor maandverloners en periode 4 voor vierwekelijkse verloningen.

Deze heffing dient u als volgt in te richten in uw loonadministratie in:

Exact Globe Next:
In Exact Globe Next is er een component aanwezig voor deze eindheffing. Als u deze in 2013 al gebruikt heeft, kunt u deze opnieuw gebruiken. Anders kunt u een nieuw component aanmaken voor deze eindheffing. Via het menupad [Salaris, Componenten, Onderhouden] kunt u op de knop ‘Nieuw’ klikken. Vervolgens kunt u als component ‘Pseudo eindheffing hoog loon’ kiezen. Nadat dit component is aangemaakt, kan het worden gekoppeld aan één of meerdere medewerkers. Het bedrag dat u ingeeft is het bedrag dat u aan eindheffing moet afdragen (16% van het loon boven 150.000). Door vervolgens de salarisboeking te berekenen, wordt dit component ook berekend. Het bedrag verschijnt niet op de salarisstrook aangezien het een eindheffing is. Na de verwerking van deze salarisboeking zal de eindheffing aangegeven worden in de loonaangifte. Als u de salarisboeking over de betreffende periode al definitief verwerkt heeft, kunt u de salarisboeking herberekenen zodat de component wordt berekend. Vervolgens kunt u deze net als een reguliere loonboeking verwerken.

Exact Online Salaris:
Deze eindheffing kan worden ingegeven wanneer de aangifte wordt aangemaakt via menu [Medewerker, Salaris, Loonaangifte] in het veld “Pseudo-eindheffing hoog loon”. Het bedrag dient u zelf te berekenen.

Bron: Exact Support Blog