Berichten

Introductie voor ELIS (Exact Lightweight Integration Server)

ELIS staat voor Exact Lightweight Integration Server en is het platform van Exact voor het beheren van integratie oplossingen die integreren met Exact Globe, Exact Synergy Enterprise, Andere Exact oplossingen en andere oplossingen van derden.

ELIS biedt functionaliteit voor het beheren van verschillende integratie oplossingen op één centrale plek op dezelfde uniforme wijze. Het maakt niet uit welke integratie oplossing van Exact of een Exact partner u gebruikt met ELIS. De installatie, configuratie, activatie, monitoring en alerting werken allemaal op dezelfde manier. Het voordeel is dat mensen niet te hoeven worden getraind om een nieuwe oplossing in te richten.

ELIS management console

In ELIS beschikt u over een management console dat de centrale plek is om ELIS en de integratie oplossingen die er op draaien te beheren. Dit management console biedt tevens de mogelijkheid om ELIS te beheren wanneer het op een andere machine draait.

elisp1

In ELIS kunnen meerdere oplossingen naast elkaar draaien en deze oplossingen kunnen ook verschillende versies hebben. Dit maakt het mogelijk om in één overzicht te zien welke oplossingen worden gebruikt en om deze oplossingen op één plek te monitoren. U kunt bijvoorbeeld meerdere instanties van Exact integrator naast elkaar draaien, zolang iedere integrator is gekoppeld aan één Exact Globe database en één Exact Synergy database.

Iedere oplossing verstuurt berichten naar ELIS die verwerkt dienen te worden. Door het verwerken van deze berichten vindt synchronisatie plaats tussen te verschillende oplossingen. De berichten worden gelijktijdig verwerkt voor een efficiënte verwerking van de berichten in real-time.

Windows services

Met ELIS wordt een aantal Windows services ingezet die nodig zijn voor het verwerken van de berichten. ELIS monitort deze services om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. En wanneer ze niet worden uitgevoerd zal ELIS proberen om ze te starten. Het is belangrijk dat de services altijd worden uitgevoerd, omdat als één van de services niet wordt uitgevoerd het verwerken van de berichten wordt gestopt, en er geen synchronisatie plaatsvindt. In het uitzonderlijke geval dat de services worden gestopt, blijft het bericht aanwezig in de wachtrij totdat de benodigde services weer worden uitgevoerd en het bericht succesvol kan worden verwerkt.

Logging

Daarnaast zijn er verschillende plekken waar het systeem de berichten logt, zowel succesvolle berichten als gefaalde berichten. Dit helpt u bij het oplossen van eventuele issues en het achterhalen van de oorzaak van de fout.

Meer informatie

Voor meer informatie over ELIS kunt u het online help document raadplegen en kunt u de volgende blogposts in deze serie over ELIS volgen.

Bron: Exact Support Blog