Berichten

Waar kan ik de salaris eindejaarsupdate van de oude productlijnen downloaden?

Zoals u in een eerdere blogpost heeft kunnen lezen zijn de eindejaarsversies voor Exact voor Dos, Exact voor Windows en Exact Globe 2000 al beschikbaar. De eindejaarsversie bevat de gegevens om loonjaar 2013 correct te kunnen afsluiten.

Voor meer informatie over de uit te voeren handelingen en informatie over het downloaden en installeren van de update kunt u de handleidingen eindejaarsverwerking salaris 2013raadplegen.

Voor de planning van de beschikbaarheid van de eindejaarsupdates van Exact Globe Next, Exact Compact, Exact Synergy Enterprise en Exact Synergy kunt u de volgende blogpostraadplegen.

Bron: Exact Support Blog

Bankrekeningnummers verrijken met IBAN en BIC in Exact Synergy

Om de bankrekeningen van uw relaties in Exact Synergy en Exact Synergy Enterprise bij te werken met het correcte IBAN en BIC-code is de Exact Synergy IBAN BIC service tool beschikbaar.

Met deze tool kunt u de bankrekeninggegevens van uw relaties uit uw Exact Synergy (Enterprise) database exporteren. Het geëxporteerde bestand kunt u vervolgens versturen naar een instantie die het bestand aanvult met het IBAN en BIC-code. Voor Nederlandse bankrekeningen kunt u het bestand bijvoorbeeld opsturen naar de IBAN BIC service van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het aangevulde bestand dat u terug ontvangt kunt u vervolgens via dezelfde tool weer importeren in uw Exact Synergy (Enterprise) database.

IBAN BIC service tool downloaden
De Exact Synergy IBAN BIC service tool kunt u downloaden via deze link. U dient er rekening mee te houden dat u minimaal over product update 400 van Exact Synergy of minimaal over product update 249 van Exact Synergy Enterprise beschikt.

De tool kan voor zowel Exact Synergy als Exact Synergy Enterprise gebruikt worden. U dient over de system administrator-rol in Exact Synergy of Exact Synergy (Enterprise) te beschikken om deze tool te kunnen gebruiken.

Andere productlijnen
De IBAN BIC service tool is ook beschikbaar voor andere productlijnen van Exact. Voor meer informatie kunt u de volgende blogposts bekijken:

Bron: Exact Support Blog