Berichten

Hoe voeg ik een archiveringsstroom toe aan een register in Elvy DS?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1700Welke versie heb ik?

Wanneer u alle taken die via een bepaald register worden goedgekeurd, beschikbaar wilt stellen aan medewerkers die niet tekenbevoegd zijn, dan kunt u hiervoor een archiveringsstroom toevoegen. Op deze manier krijgen de medewerkers de taak niet in hun takenlijst, maar kunnen zij deze wel via de zoekfunctie terugvinden.

Ga via het menu van Elvy DS naar IFR › Registers. Open het register waaraan u een archiveringsstroom wilt toevoegen. Druk op Stroming toevoegen.

Archiveringsstroom_toevoegen_1.png

Hoe bekijk ik de begeleidende e-mail van een ontvangen factuur?

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:

Alle koppelingen
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1800Welke versie heb ik?

In bepaalde situaties is het wenselijk om bij een factuur die als PDF per e-mail is verstuurd ook de begeleidende tekst uit het e-mail bericht in te kunnen zien.

Wanneer u bij de betreffende factuur op het icoon klikt naast de administratienaam, opent Elvy de oorspronkelijke e-mail van de factuur:

begeleidende_mail_ontvangen_factuur_1_nieuw.png

begeleidende_mail_ontvangen_factuur_2.png

Wanneer de factuur niet per e-mail is verstuurd zal Elvy de volgende melding tonen wanneer u op het icoon klikt:

begeleidende_mail_ontvangen_factuur_3.png

Bron: Elvy

Hoe kan ik een notitie aan een boeking meegeven in Elvy DS?

Beschikbaarheid

De functionaliteit waarbij u een notitie aan een taak wilt meegeven vanuit Elvy DS en in ElvyWeb direct zichtbaar is, is in de volgende koppelingen(en) beschikbaar:

Alle koppelingen
Uitzondering: Plan-de-CAMpagne en iMuis

De functionaliteit waarbij de notitie vanuit Elvy DS ook bij de boeking in uw financieel boekhoudpakket zichtbaar is, is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

AccountView
Exact Globe

U kunt op twee verschillende plekken een notitie toevoegen:

  1. In de kopregel
  2. In de boekingsregel

In de kopregel

Selecteer het icoon wat hieronder is weergegeven in de kopregel van uw boeking.

Notitie_toevoegen_Elvy_DS_1.png

In de boekingsregel

Selecteer het icoon naast ‘Notities’ wat hieronder is weergegeven in de boekingsregel.

Notitie_toevoegen_Elvy_DS_2.png

In beide gevallen komt er een notitiescherm naar voren, waarin u uw notitie kunt toevoegen.

Notitie_toevoegen_Elvy_DS_3.png

Druk vervolgens op Bewaren.

Bron: Elvy

Hoe kan ik controleren wat Elvy wel of niet herkent op de factuur?

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

Alle koppelingen

Inleiding

Elvy heeft Freeform OCR herkenning. Freeform OCR is een techniek om automatisch gegevens van een factuur te kunnen herkennen, ongeacht waar de gegevens op een factuur zich bevinden.

Verwerkingsverslag

Heeft u problemen bij het herkennen van gegevens op de factuur, dan kunt u via het verwerkingsverslag terugvinden wat door Elvy is herkent óf juist niet. Op deze manier kunt u eenvoudig terugzoeken of er wellicht gegevens verkeerd zijn ingesteld in de functie ‘Leer Elvy‘ of dat Elvy bepaalde gegevens op de factuur simpelweg niet herkent als een bepaalde waarde.

Let op 
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar vanaf het tabblad ‘Auto’, waar u de facturen verwerkt.

U klikt in het scherm ‘Documenten digitaliseren’ op de scanner links bovenin uw scherm. U selecteert vervolgens ‘Verwerkingsverslag – Automatische herkenning’.

Verwerkingsverslag_tonen_1.png

Vervolgens komt er een scherm ‘Informatie’ naar voren met alle factuurgegevens wat door Elvy is herkent. Onder ‘Resultaten zoekopdracht’ staan alle gegevens waarop Elvy de crediteur heeft gezocht. Zie het voorbeeld hieronder.

Verwerkingsverslag_tonen_2.png

Elvy herkent een crediteur op 7 unieke kenmerken die gezocht worden in de stamgegevens van de administratie:

  1. KvK-nummer
  2. Btw-nummer
  3. Telefoonnummer
  4. Faxnummer
  5. E-mailadres
  6. Website
  7. IBAN-nummer

Wanneer u ‘Leer Elvy’ heeft ingesteld, wordt dit ook in het Verwerkingsverslag weergegeven. Zie het voorbeeld hieronder.

Verwerkingsverslag_tonen_3.png

Als op het verwerkingsverslag bepaalde gegevens van de factuur niet zijn aangegeven, dan heeft Elvy dit niet kunnen herkennen en moet u de gegevens zelf invullen. Dit kan door de kwaliteit van de factuur voorkomen. Wordt de waarde (bedrag, BTW etc.) verkeerd herkent als gegeven, kunt u ‘Leer Elvy‘ inzetten of opnieuw instellen.

Belangrijk
U kunt per crediteur één ‘Leer Elvy template’ instellen. Voor het herkennen van debiteuren kunt u meerdere templates aanmaken. Dit is vooral van toepassing indien u meerdere soorten verkoopfacturen heeft.

Als u wilt inzien wat u heeft ingesteld in ‘Leer Elvy’, dan moet u eerst de debiteur of crediteur kiezen en vervolgens het symbool van ‘Leer Elvy’ openen. Vervolgens ziet u welke template(s) er is/zijn aangemaakt.

Bron: Elvy

Hoe werkt Elvy integratie met de Verplichtingenadministratie in Exact Globe?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Exact Globe