Berichten

Hoe voeg ik een archiveringsstroom toe aan een register in Elvy DS?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1700Welke versie heb ik?

Wanneer u alle taken die via een bepaald register worden goedgekeurd, beschikbaar wilt stellen aan medewerkers die niet tekenbevoegd zijn, dan kunt u hiervoor een archiveringsstroom toevoegen. Op deze manier krijgen de medewerkers de taak niet in hun takenlijst, maar kunnen zij deze wel via de zoekfunctie terugvinden.

Ga via het menu van Elvy DS naar IFR › Registers. Open het register waaraan u een archiveringsstroom wilt toevoegen. Druk op Stroming toevoegen.

Archiveringsstroom_toevoegen_1.png

Hoe kan ik in ElvyWeb een taak overnemen van een collega?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis

Wanneer een collega wegens vakantie of ziekte afwezig is, en daardoor niet in de gelegenheid is om zijn of haar taken in ElvyWeb af te handelen, kunt u een of meer medewerkers de mogelijkheid geven om deze taken (tijdelijk) over te nemen. Binnen ElvyWeb wordt dan tevens vastgelegd dat iemand anders namens die medewerker heeft gehandeld.

In Elvy NAW gegevens van nieuwe crediteur automatisch invullen m.b.v. openKvK

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600. Welke versie heb ik?

Let op
Om gebruik te maken van deze functionaliteit is een internetverbinding noodzakelijk

Wanneer u in Elvy een nieuwe crediteur gaat aanmaken dient u een aantal gegevens in te vullen, zoals de NAW gegevens, tegenrekening en andere stamgegevens. Om het invoerproces te versnellen kunt u gebruik maken van de koppeling met openKvK.

Op het moment dat u kiest voor ‘aanmaken crediteur’ zal Elvy op basis van de combinatie van postcode en woonplaats kijken in de database van openKvK welke bedrijven zijn gevestigd op de betreffende combinatie. Door klikken op de knop ‘openKvK’ zullen alle bedrijven worden getoond:

openkvk2

Wanneer u de crediteur selecteert zullen alle in openKvK aanwezige gegevens voor u worden ingevuld:

openkvk3

Let op
Inactieve bedrijven worden grijs gearceerd in het overzicht.
Bron: info.elvy.nl/

Hoe voorkom ik in ElvyWEB dat doorgestuurde taken nogmaals worden doorgestuurd?

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600. Welke versie heb ik?

Standaard is het binnen ElvyWEB om een doorgestuurde taak nogmaals door te sturen. Hierdoor kan verwarring ontstaan tijdens het daadwerkelijk fiatteren van de factuur. U kunt dit voorkomen door in ElvyWEB de mogelijkheid om doorgestuurde taken door te sturen uit te schakelen.

Hiervoor gaat u naar ‘Beheer’ in ElvyWEB:

doorsturen-1

Vervolgens activeert u de optie ‘Doorgestuurde taak niet doorsturen’ op het tabblad ‘Geavanceerd’:

doorsturen-2

Bron: info.elvy.nl

Wanneer ik een boeking bekijk, zie ik geen statusdocument door Elvy gekoppeld

Wanneer u gebruik maakt het van IFR, wordt voor iedere factuur die ter fiattering is aangeboden, een taak aangemaakt. Elvy koppelt vervolgens een statusdocument aan de betreffende boeking in uw financiële pakket; dit statusdocument is een statische weergave van de fiatteringsvoortgang, zodat u ook vanuit uw administratie de status eenvoudig kunt opvragen.

Het ontbreken van statusdocumenten kan verschillende oorzaken hebben, afhankelijk van het financiële pakket waarmee Elvy gekoppeld is.

Statusdocumenten worden niet aangemaakt of bijgewerkt

Oorzaak

De Elvy Service is niet meer actief; deze is onder meer verantwoordelijk voor het aanmaken en bijwerken van statusdocumenten

Oplossing

Volg de instructies in het artikel, Hoe kan ik de NT service (her)starten?

Wanneer bovenstaande oplossing voor u het probleem niet verhelpt, kunt u hieronder een oplossing vinden gericht op de koppeling uw financiële pakket.

Exact Globe

De meest voorkomende oorzaak, is een verstoring in de communicatie met de database/administratie van Exact Globe. U kunt de statusdocumenten herexporteren vanuit Elvy DS.

Voer dit uit vanaf de server waarop Elvy DS geïnstalleerd is. Raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder.

Ga via het menu naar Elvy Web › Instellingen. Selecteer het tabblad, Diversen.

ds-ifr-exportstatdocs

Selecteer de datum waarop voor het laatst statusdocumenten zijn aangemaakt of bijgewerkt. U hoeft hier niet de precieze datum te selecteren, als u niet zeker bent tot wanneer de statusdocumenten zijn aangemaakt of bijgewerkt.

Stop de Service, volgens de instructies in het artikel, Hoe kan ik de NT service (her)starten?

Druk nu op Forceer herexport. Start de Service en log vervolgens in op de ElvyWeb-omgeving. Open hier eenmalig een willekeurige taak, zodat het proces voor de statusdocumenten opnieuw geïnitieerd wordt.

AccountView / UNIT4 Multivers/Accounting / King

Statusdocumenten worden aangemaakt als losse bestanden, in een map die beschikbaar moet zijn voor gebruikers van uw financiële pakket.

Ga via het menu naar Elvy Web › Instellingen. Selecteer het tabblad, Stamgegevens 2/3.

ds-ifr-createstatdocs

Schakel de optie, ‘Statusdocumenten aanmaken (losse bestanden)’ in, wanneer deze is uitgeschakeld.

Maakt u gebruik van UNIT4 of AccountView, dan dient u een bestandslocatie op te geven, waar de statusdocumenten worden opgeslagen. Maak bij voorkeur gebruik van een UNC-pad; raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder.

King

Wanneer u King gebruikt, hoeft u alleen de optie, ‘Statusdocumenten aanmaken’ aan te vinken in de instellingen van ElvyWeb. Vervolgens dient u onderstaande stappen uit te voeren per administratie waarvoor geen statusdocumenten worden aangemaakt.

Controleren van digitaal-archiefsoorten

Voor het aanmaken van statusdocumenten, moet een digitaal-archiefsoort aanwezig zijn in uw administratie. Open King en ga via het menu naar Organisatie › Digitaal-archiefsoorten.

king-statdoc-ar

Wanneer de digitaal-archiefsoort voor statusdocumenten ontbreekt, kunt u deze aanmaken. Druk op Toevoegen en neem onderstaande instellingen over.

king-statdoc-add

Selecteer bij ‘Locatie’ een bestandslocatie waar de statusdocumenten worden opgeslagen. Selecteer bij voorkeur een UNC-pad; overleg dit met systeembeheerder.

Digitaal-archiefsoort selecteren in Elvy DS

Wanneer de digitaal-archiefsoort is aangemaakt (of reeds bestaat), gaat u in Elvy DS via het menu naar Instellingen › Instellingen. Ga naar het tabblad, KING Database. Hier opent u de administratie(s) waarvoor u de digitaal-archiefsoort zojuist heeft gecontroleerd of aangemaakt, door op de regel te dubbelklikken.

Ga naar het tabblad, Extra instellingen en druk op Activeer.

king-ds-da-select

Druk op de zoekknop (het verrekijker-icoon) bij het veld, ‘Status document IFR’. Selecteer de digitaal-archiefsoort voor statusdocumenten.

Druk op Bewaren.

Bron: info.elvy.nl

Hoe kan ik documenten in Elvy (tijdelijk) opslaan in de Store?

Als u op een later moment uw documenten wilt verwerken, of (bijvoorbeeld door uw afwezigheid) deze beschikbaar wilt stellen aan uw collega’s, dan kunt u gebruik maken van de Store in Elvy. Hiermee is het eenvoudig mogelijk om alle openstaande documenten te bewaren, om deze op een later moment weer te openen.

Om gebruik te maken van de Store, gaat u naar het tabblad Digitaliseren. In de linker kolom drukt u op Store, waarna het Store-scherm getoond wordt.

ds-store1

Vervolgens geeft u een omschrijving op in het tekstveld, waarna u op Toevoegen drukt. Op dat moment worden alle openstaande documenten bewaard, waarna deze in Elvy gesloten worden. Per verzameling documenten wordt, naast de omschrijving, het aantal documenten, de datum en tijd én uw Windows inlognaam opgeslagen.

ds-store2

Wanneer u documenten verwerkt waarop barcodes staan, dan kunt u deze met Toevoegen ahv herkenning opslaan. Er wordt dan per document (of bundel, als uw factuur uit meerdere pagina’s bestaat) een regel aangemaakt.

Om op een later moment verder te gaan, opent u de Store en selecteert u de verzameling documenten die u bewaard hebt, door de regel aan te klikken en op Terugplaatsen te drukken; u kunt ook dubbelklikken op de betreffende regel om de documenten terug te plaatsen.

ds-store3

Elvy zal vervolgens alle geselecteerde documenten inladen vanuit de Store.

Het is mogelijk om een selectie van uw openstaande documenten op te slaan in de Store: bundel de documenten die u bij elkaar wilt opslaan en volg de stappen voor het toevoegen van documenten aan de Store.

Bron: Elvy

In Exact Globe aangeven wie heeft de betaling voor de inkoopfactuur gefiatteerd?

Op de crediteurenkaart onder de optie ‘Te betalen’ kan de kolom ‘Fiatteur’ worden toegevoegd. Hierin wordt de fiatteur van de betaling en de datum waarop de openstaande post is gefiatteerd weergeven.

crediteurenkaart

Wanneer hier de bewuste openstaande post niet wordt getoond omdat deze reeds is afgeletterd, dan kunt u de extra filter opties tonen door op de knop met de blauwe pijl te klikken. In de extra filtercriteria selecteert u vervolgens de optie ‘Tonen afgeletterd & niet afgeletterd’ zodat ook de posten die reeds zijn afgeletterd worden getoond.

Bron: Exact Support Blog