Berichten

WMS – ICL (Intercompany Logistics) in Exact Globe

ICL (Intercompany Logistics) maakt het mogelijk om transacties tussen een verkoopadministratie en een centrale magazijn administratie automatisch te laten verlopen. Hierdoor neemt het aantal handmatige acties af. Vaak dienen transacties zoals verkooporders, bestellingen, leveringen en ontvangsten twee maal te worden ingevoerd wanneer twee administraties samenwerken. De gegevens dienen dan in beide administraties geregistreerd te worden. Met ICL hoef je deze slechts éénmaal in te voeren.

Waarom ICL?

Het kan zijn dat er voor jullie bedrijf twee of meerdere locaties van toepassing zijn, waarbij de ene locatie de voorraad beheert en de andere locatie uitsluitend producten verkoopt. Hiervoor dienen er voor beide locaties administraties aanwezig te zijn in Exact Globe.

ICL zorgt er onder andere voor dat orders niet twee keer ingevoerd hoeven te worden, de twee locaties elkaar niet hoeven te factureren en dat er niet continu e-mail- of telefonisch contact plaatst dient te vinden tussen de beide locaties.

Hoe werkt ICL?

Een verkoopkantoor (al dan niet voorraadhoudend) registreert een verkooporder in zijn eigen administratie. Vervolgens zal er voor deze verkooporder automatisch een verkooporder in de administratie van het centrale magazijn worden aangemaakt. Hierna kan de order worden geleverd. Je kunt ervoor zorgen dat de order direct aan de klant wordt geleverd, of dat de producten aan het verkoopkantoor worden geleverd. Het verkoopkantoor factureert vervolgens naar de klant.


Tijdens dit proces wordt op de achtergrond, in de administratie van het verkoopkantoor, automatisch een bestelling en inkoopfactuur aangemaakt welke betrekking hebben op deze ‘inkoop’ bij het centrale magazijn.

Scenario’s

Er zijn verschillende scenario’s waarbij je gebruik kunt maken van ICL:

  • Verkoop ➔ Twee bedrijven, waarbij één voorraadhoudend is (magazijn) en de ander het verkoopkantoor is. Bijvoorbeeld: Een verkoopkantoor in Duitsland wil wel de Nederlandse producten verkopen, maar deze producten niet op voorraad houden. Het bedrijf in Duitsland wil dus alleen inkopen vanuit Nederland en de klant de factuur sturen. Nederland verzorgt de levering naar de Duitse klant.
  • Inkoop ➔ Twee bedrijven, waarbij één voorraadhoudend is (hoofdmagazijn) en de ander het verkoopkantoor is met een eigen magazijn. Bijvoorbeeld: Een verkoopkantoor in Duitsland dient haar voorraad in te kopen bij het hoofdmagazijn in Nederland. Het Duitse verkoopkantoor levert zelf de producten aan de klant.
  • Één centrale magazijn locatie + meerdere verkoopkantoren
  • Twee centrale magazijn locaties die ook van elkaar kopen ➔ Beide bedrijven hebben dan zowel een Centrale magazijn administratie als een Verkoop-/Inkoop administratie.
  • Één verkoopkantoor + één hoofdmagazijn + één productiecentrum ➔ Het bedrijf produceert zijn eigen producten, die worden opgeslagen in het hoofdmagazijn en worden verkocht via het verkoopkantoor (drie-staps ICL).

Meer informatie

Voor meer informatie over WMS ICL, zie de Startpagina WMS en ICL.

Volgende keer

De volgende blogpost in de serie over WMS zal gaan over Auto queue.

Bron: Exact Support Blog

WMS – Introductie Exact Globe E-WMS

Voor een productie- of handelsbedrijf is het van belang dat je een goed inzicht hebt in de voorraad en de goederenstromen. Te veel voorraad kost geld, met te weinig voorraad moet je klanten teleurstellen en wanneer er leverfouten worden gemaakt loop je zelfs het risico om klanten kwijt te raken.

Met Exact Warehouse Management System (WMS) kan dit alles worden voorkomen. Met deze oplossing is het namelijk mogelijk om de fysieke goederenstromen te automatiseren en de logistieke processen te optimaliseren. Dankzij E-WMS beschik je over real time voorraadinformatie en kun je betrouwbare levertijden afspreken.

De voordelen van E-WMS:

  • Er worden minder fouten gemaakt in het logistieke proces
  • Het is mogelijk om de ideale route voor een picklijst te genereren
  • Er zijn minder handmatige handelingen nodig
  • Er zijn lagere voorraadniveaus en dus lagere kosten

In de serie over WMS zullen de komende weken de volgende onderwerpen aan bod komen:

Pick en Pack

Pick en pack betekent eigenlijk niets meer dan het pakken en het inpakken van een artikel. E-WMS Pick en Pack is orderpicken waarbij het inpakken van de order wordt uitgevoerd op één centrale locatie. Dit betekent dat de inpaklocatie eerst aangevuld dient te worden met de te picken artikelen. In dit proces wordt ieder artikel tweemaal gescand. Eenmaal bij het picken (het artikel van de plank pakken) en eenmaal bij het inpakken op de centrale inpak locatie. In de blogpost over pick en pack zullen we hier verder op ingaan.

ICL (Intercompany logistics)

Intercompany Logistics (ICL) maakt het mogelijk om transacties tussen een verkoopadministratie en een centrale magazijn administratie automatisch te laten verlopen. Hierdoor neemt het aantal handmatige acties af. Vaak dienen transacties zoals verkooporders, bestellingen, leveringen en ontvangsten twee maal te worden ingevoerd wanneer twee administraties samenwerken. De gegevens dienen dan in beide administraties geregistreerd te worden. Met ICL hoef je deze slechts éénmaal in te voeren.

Auto Queue

De Auto queue functionaliteit biedt je de mogelijkheid om orderregels automatisch te versturen zonder deze handmatig via het Control Center te selecteren en te versturen. In de blogpost hierover wordt deze functionaliteit verder toegelicht.

SKU Management

SKU (Stock Keeping Units) Management stelt je in staat om elke voorraadeenheid in je magazijn te voorzien van een uniek nummer, een ‘kenteken’. Tijdens de WMS-processen kan dit kenteken worden gescand om de reeds bekende inhoud van die voorraad te identificeren. In plaats van het scannen van een magazijn, locatie, artikel, batch- of serienummer en aantal hoef je alleen het unieke nummer te scannen. In de blogpost over SKU Management zullen we dit verder bespreken.

E-WMS Lite

Voor bedrijven die niet de uitgebreide functionaliteit van E-WMS nodig hebben, maar wel de meest belangrijke logistieke processen willen registreren en scannen is E-WMS Lite ontwikkeld. In de laatste blogpost in de serie over WMS zullen we hier extra uitleg over geven.

Bron: Exact Support Blog