Berichten

Belangrijk bericht m.b.t. het exporteren van salaris journaalposten van Exact Globe en Exact Compact naar Exact Online

n Exact Globe en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om salaris journaalposten te exporteren naar Exact Online.

Onlangs is er een verbetering doorgevoerd in de wijze waarop Exact Globe Next en Exact Compact communiceren met de Exact Online omgeving. Als een gevolg van deze verbetering dient u ervoor te zorgen dat u minimaal over product update 410SP14 of 411SP10 beschikt en dient u eenmalig de verificatiegegevens te fiatteren.

Het is belangrijk dat u dit uitvoert vóór 1 augustus 2016. Wanneer u dit niet uitvoert kunt u vanaf 1 augustus geen salaris journaalposten meer exporteren van Exact Globe of Exact Compact naar Exact Online.

Voor de uit te voeren stappen zie De verificatiegegevens fiatteren voor het exporteren van salaris journaalposten naar Exact Online.

Wanneer u de verificatiegegevens al heeft gefiatteerd in verband met het elektronisch factureren en/of de automatische uitwisseling van bankbestanden, en in de administratie-instellingen bij Fiattering status een groen vinkje ziet staan, is het niet noodzakelijk om de verificatiegegevens nogmaals te fiatteren. Wel dient u in dit geval te zorgen dat u minimaal over product update 410SP14 of 411SP10 beschikt wanneer u na 1 augustus 2016 nog gebruik wilt blijven maken van het exporteren van salaris journaalposten naar Exact Online.

Bron: Exact Support Blog

Verlies of diefstal van activum registreren in Exact Globe Next

Wanneer u een activum niet meer in uw bezit heeft, bijvoorbeeld door verlies of diefstal, kunt u het activum afboeken zodat het niet meer in de activum registratie voorkomt.

Via het menupad [Activa, Activa, Onderhouden] zijn twee opties beschikbaar.

  • Via de knop ‘Verkopen’ kunt u het activum voor € 0,= verkopen. Hierbij wordt de boekwaarde van het activum afgeboekt en worden de investerings- en afschrijvingsrekeningen tegengeboekt.
  • Via de knop ‘Afboeken’ wordt de resterende afschrijving in één keer gedaan ten laste van het resultaat.

Meer informatie over deze functie en de journaalposten kunt u vinden in dit document.

Bron: Exact Support Blog