Berichten

Hoe kan het loonbeslag ingericht worden als er meerdere partijen zijn binnen Exact Globe Next?

Het is mogelijk dat meerdere instanties beslag hebben gelegd op het loon van uw medewerker. Onderstaand stappenplan geeft aan hoe u het loonbeslag naar twee verschillende partijen over kunt maken.

Stappenplan
In dit stappenplan gaan we er vanuit dat u reeds een component van het type ‘loonbeslag vast bedrag’ heeft gekoppeld aan de medewerker.

  • Het reeds aangemaakte component van het type ‘loonbeslag vast bedrag’ heeft een bepaalde code meegekregen, zie [Salaris, Componenten, Onderhouden].
  • Via dit menupad kunt u ook een nieuw component aanmaken van hetzelfde type, maar kies dan een andere code voor dat component. Koppel hier de andere crediteur (andere partij) aan met het bijbehorende bankrekeningnummer.
  • Op het moment dat u dit component koppelt aan de medewerker, dan zal het wel lukken om deze te koppelen in dezelfde periode zonder dat er een opvolger voor aan wordt gemaakt, omdat de code van het nieuwe component afwijkend is.
  • Zodra beide componenten zijn gekoppeld aan de medewerker en de stroken zijn berekend, dan zullen twee aparte bedragen over worden gemaakt naar de twee verschillende partijen, en het restbedrag zal naar de medewerker zelf gaan.

Wanneer u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd, dan is het mogelijk om het loonbeslag in één periode naar twee verschillende partijen over te maken.

Bron: Exact Support Blog