Berichten

Introductie voor ELIS (Exact Lightweight Integration Server)

ELIS staat voor Exact Lightweight Integration Server en is het platform van Exact voor het beheren van integratie oplossingen die integreren met Exact Globe, Exact Synergy Enterprise, Andere Exact oplossingen en andere oplossingen van derden.

ELIS biedt functionaliteit voor het beheren van verschillende integratie oplossingen op één centrale plek op dezelfde uniforme wijze. Het maakt niet uit welke integratie oplossing van Exact of een Exact partner u gebruikt met ELIS. De installatie, configuratie, activatie, monitoring en alerting werken allemaal op dezelfde manier. Het voordeel is dat mensen niet te hoeven worden getraind om een nieuwe oplossing in te richten.

ELIS management console

In ELIS beschikt u over een management console dat de centrale plek is om ELIS en de integratie oplossingen die er op draaien te beheren. Dit management console biedt tevens de mogelijkheid om ELIS te beheren wanneer het op een andere machine draait.

elisp1

In ELIS kunnen meerdere oplossingen naast elkaar draaien en deze oplossingen kunnen ook verschillende versies hebben. Dit maakt het mogelijk om in één overzicht te zien welke oplossingen worden gebruikt en om deze oplossingen op één plek te monitoren. U kunt bijvoorbeeld meerdere instanties van Exact integrator naast elkaar draaien, zolang iedere integrator is gekoppeld aan één Exact Globe database en één Exact Synergy database.

Iedere oplossing verstuurt berichten naar ELIS die verwerkt dienen te worden. Door het verwerken van deze berichten vindt synchronisatie plaats tussen te verschillende oplossingen. De berichten worden gelijktijdig verwerkt voor een efficiënte verwerking van de berichten in real-time.

Windows services

Met ELIS wordt een aantal Windows services ingezet die nodig zijn voor het verwerken van de berichten. ELIS monitort deze services om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. En wanneer ze niet worden uitgevoerd zal ELIS proberen om ze te starten. Het is belangrijk dat de services altijd worden uitgevoerd, omdat als één van de services niet wordt uitgevoerd het verwerken van de berichten wordt gestopt, en er geen synchronisatie plaatsvindt. In het uitzonderlijke geval dat de services worden gestopt, blijft het bericht aanwezig in de wachtrij totdat de benodigde services weer worden uitgevoerd en het bericht succesvol kan worden verwerkt.

Logging

Daarnaast zijn er verschillende plekken waar het systeem de berichten logt, zowel succesvolle berichten als gefaalde berichten. Dit helpt u bij het oplossen van eventuele issues en het achterhalen van de oorzaak van de fout.

Meer informatie

Voor meer informatie over ELIS kunt u het online help document raadplegen en kunt u de volgende blogposts in deze serie over ELIS volgen.

Bron: Exact Support Blog

Werken met garantie in Service Management in Exact Synergy

In Service Management is het mogelijk om te werken met garantie. Het is mogelijk om bij een service activiteit een vinkje te plaatsen bij ‘garantie’ voor zowel de materiaalregels of uurregels. Als bij een service activiteit het vinkje ‘garantie’ aangezet wordt, worden de diensten en uren geleverd tegen een nultarief. Intern wordt als gevolg van de service activiteit wel een order aangemaakt en deze wordt bij het fiatteren van de service activiteit vervolgens geleverd. Hierbij worden de kosten en voorraadboekingen als gevolg van de order wel gewoon geboekt in Exact Globe Next. Als gevolg van het vinkje ‘garantie’ wordt de factuur die op basis van de service activiteit wordt gegenereerd een nulfactuur. Deze is af te drukken en als bewijs voor de geleverde diensten en materialen naar de klant te sturen of kan voor de interne administratie bewaard worden.

Het is ook mogelijk om garantieafspraken vast te leggen in een contract. U kunt deze afspraken vastleggen aan de hand van het afspraaktype ‘Tekst’. In Exact Globe Next dient u bij het artikel waar garantie op verleend wordt een begin en einddatum in te vullen. Dit dient op serienummer niveau te gebeuren. Indien er service wordt verleend op een serienummer waarbij de service activiteit valt tussen het opgegeven datumtraject dan wordt automatisch het vlaggetje aangevinkt op de service activiteitregels.

Dus tot aan de einddatum van het serienummer verleent u garantie op de service activiteiten die u voor dat betreffende configuratieonderdeel invoert.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik werken met tags in Synergy documenten

In Exact Synergy Enterprise kunnen tags gebruikt worden als keywords om documenten te organiseren en groeperen. Exact Synergy Enterprise kent zowel bedrijfstags als persoonlijke tags. Bedrijfstags zijn voor het hele bedrijf beschikbaar en in te stellen, persoonlijke tags alleen per gebruiker.

Per documenttype (inrichting)
De bedrijfstags kunnen worden ingesteld per documenttype via het menupad [Documenten, Inrichting, Onderhoud, Document: types]. Onder het tabblad ‘Meer eigenschappen’ kunnen bedrijfstags bij een documenttype worden geactiveerd door de optie ‘tags’ aan te vinken. Vervolgens kunnen bedrijfstags worden gedefinieerd, die aan het bewuste documenttype gekoppeld mogen worden door deze in te voeren via het invulveld ‘Toevoegen’.

De bedrijfstags zijn hier ook weer te verwijderen van dit documenttype door middel van het rode kruisje naast de tags. Deze optie is alleen beschikbaar als de tags nog aan geen enkel document binnen dit type gekoppeld zijn. Mocht dit wel het geval zijn, dan moeten de tags eerst worden losgekoppeld van de documenten, waarna de tags ook van het documenttype te verwijderen zijn.

Documenttype Tags

Per document
In een document zijn de tags toe te voegen of te verwijderen in de sectie ‘tags’ onderaan het document. In het linker veld staan de bedrijfstags, daarnaast is een veld voor persoonlijke tags en een veld voor populaire tags. Helemaal aan de rechterzijde staat het veld met de gekoppelde tags. Hier kunnen ook persoonlijke tags worden gedefinieerd door middel van het veld ‘mijn tags’.

De tags in de linker velden kunnen aan het document worden toegekend door er op te klikken. De tags verplaatsen hiermee naar het rechter veld ‘Te gebruiken tags’. Door nogmaals op de tags te klikken in het rechter veld, worden de tags weer terug geplaatst naar de linker velden. Het is ook mogelijk alle tags uit een bepaald veld tegelijkertijd toe te voegen of te verwijderen met de plus- en min-iconen rechts boven elk veld.

Document tag

Een document zoeken op basis van tags
In deze blogpost is beschreven hoe u documenten kunt zoeken op basis van de ingevoerde tags.

Bron: Exact Support Blog