Berichten

Tip: Meer ruimte op uw scherm binnen Exact Globe

In sommige gevallen kan het handig zijn om meer ruimte op uw scherm ter beschikking te hebben. Een voorbeeld kan zijn dat u al uw debiteuren op één scherm wilt tonen.

In bepaalde selectieschermen is het mogelijk om het filter, waarmee u een bepaalde selectie kunt maken, in te klappen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op uw scherm en creëert u meer overzicht. Het filter kunt u in- en uitklappen door op de knop ‘Filter’ te klikken in de rechter bovenhoek.

Bron: Exact Support Blog