Berichten

Intern project aanpassen naar een nacalculatie project?

Bij het werken met projecten kunt u verschillende soorten projecten aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld een intern project aanmaken dat meestal gebruikt wordt voor kostenregistratie. Voor interne projecten wordt geen omzet gegenereerd en ze worden vaak gebruikt voor interne doeleinden. Verder kan er niet gefactureerd worden op interne projecten.

Het kan echter voorkomen dat u later toch graag wilt factureren op dit project. Hiervoor dient het soort van het project aangepast te worden naar ‘Nacalculatie’. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open het project via het menu [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden]
  • Middels het icoon ‘Toevoegen: Relatie’  kunt u nu een relatie koppelen (zie afbeelding)

Project

  • U kiest er vervolgens voor om een verkooporder te genereren voor het project

Nu kunt u het soort project wijzigen naar ‘Nacalculatie’, en kunt u factureren op het project.

Bron: Exact Support Blog