Berichten

In Exact Synergy een verzoek aanmaken met direct de relatie en contactpersoon gevuld

Wanneer u contact heeft met een relatie kunt u de gemaakte afspraken registreren in een verzoek. Om inzicht te hebben in de afspraken die zijn gemaakt en met wie, is het van belang dat u de juiste gegevens koppelt in het verzoek. In dit geval betreft dit de relatie en de contactpersoon. Op deze wijze kunt u het verzoek later eenvoudig terugvinden op de kaart van de relatie, maar ook op de kaart van de contactpersoon.

Er zijn verschillende manieren om een verzoek te registreren in Exact Synergy Enterprise. U kunt het verzoek bijvoorbeeld aanmaken door in het linkermenu op [Aanmaken, Verzoek] te klikken. Vervolgens kunt u de relatie koppelen en daarna de betreffende contactpersoon. Maar wanneer u het verzoek aanmaakt via de kaart van de contactpersoon kunt u de relatie en de contactpersoon automatisch koppelen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de kaart van de contactpersoon. Dit kunt u doen door vanuit de relatiekaart op de betreffende contactpersoon te klikken.
  • Op de kaart van de contactpersoon klikt u boven in het scherm op de knop ‘Nieuw: Verzoek’.
  • Vervolgens geeft u aan welk type verzoek aangemaakt dient te worden.
  • In het volgende scherm wordt gevraagd welke velden gekopieerd moeten worden naar het verzoek. Hier selecteert u ‘Relatie’ en ‘Contactpersoon’ en klikt op ‘Nieuw’.
  • In het verzoek zijn nu de relatie en de contactpersoon al gevuld.

Bron: Exact Support Blog