Berichten

Verlies of diefstal van activum registreren in Exact Globe Next

Wanneer u een activum niet meer in uw bezit heeft, bijvoorbeeld door verlies of diefstal, kunt u het activum afboeken zodat het niet meer in de activum registratie voorkomt.

Via het menupad [Activa, Activa, Onderhouden] zijn twee opties beschikbaar.

  • Via de knop ‘Verkopen’ kunt u het activum voor € 0,= verkopen. Hierbij wordt de boekwaarde van het activum afgeboekt en worden de investerings- en afschrijvingsrekeningen tegengeboekt.
  • Via de knop ‘Afboeken’ wordt de resterende afschrijving in één keer gedaan ten laste van het resultaat.

Meer informatie over deze functie en de journaalposten kunt u vinden in dit document.

Bron: Exact Support Blog