Berichten

In Exact Synergy een parttime rooster aanmaken en wijzigen

In veel gevallen werken bedrijven met een standaard werkrooster. Echter kan het zo zijn dat er medewerkers in dienst zijn waarbij het rooster afwijkt. Denk aan medewerkers die parttime werken. Voor deze medewerkers dient dan een individueel werkrooster aangemaakt te worden. In deze blogpost wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Instellingen
Onderstaande uitleg is gebaseerd op een situatie waarbij de instelling Advanced Work Schedules is aangevinkt. Met deze instelling kunt u meerdere (parttime) roosters aanmaken, deze roosters groeperen en ze vervolgens koppelen aan de betreffende medewerkers. U kunt deze instelling controleren en/of aanzetten via [Modules, HRM, Inrichting, Algemeen, Instellingen]. De betreffende instelling vindt u vervolgens in de sectie ‘Medewerker: Planning’.

Opmerking: Wanneer u deze instelling eenmaal heeft aangevinkt, kunt u deze niet meer uitzetten.

Parttime werkrooster aanmaken
U kunt een nieuw (parttime) werkrooster aanmaken via menu [Modules, HRM, Inrichting, Roosters, Werkroosters]. Hier kiest u voor ‘Nieuw’. Vervolgens kunt u de ‘Divisie’, de ‘Rooster naam’ en het ‘Aantal dagen’ definiëren. In de sectie ‘Werkrooster’ kunt u ten slotte de werkdagen en de werkuren ingeven.

Let op! In de eerste kolom ‘Uren’ voert u de uren vóór de lunchpauze in en in de tweede kolom ‘Uren’ kunt u de uren ná de lunchpauze invoeren.

Afbeelding1

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, klikt u op ‘Bewaren’. Het betreffende parttime rooster is nu ingevoerd en opgeslagen.

Werkrooster groep aanmaken
Voordat u dit werkrooster aan een medewerker koppelt, dient u dit werkrooster toe te voegen aan een werkrooster groep. Dit kunt u doen via [Modules, HRM, Inrichting, Roosters, Werk rooster groep]. Hier kiest u voor ‘Nieuw’ en vult vervolgens de betreffende gegevens in. Ten slotte kiest u voor ‘Bewaren’.

Afbeelding 2

Werkrooster aan een medewerker koppelen
De laatste stap is het koppelen van het aangemaakte werkrooster aan de betreffende medewerker. Hiervoor gaat u naar [Modules, HRM, Inrichting, Roosters, Werk rooster koppelen]. Hier voert u de betreffende zoekcriteria in en klikt u op ‘Tonen’. Vervolgens vinkt u de medewerker aan en klikt u op de knop ‘Koppelen’. Ten slotte kunt u de groepsnaam van de betreffende werk rooster groep selecteren en op ‘Bewaren’ klikken. Nadat u dit gedaan heeft is de medewerker aan het juiste rooster gekoppeld.

Parttime werkrooster wijzigen
Wanneer u een bestaand individueel werkrooster wilt wijzigen, kunt u tevens gaan naar [Modules, HRM, Inrichting, Roosters, Werkroosters]. Hier klikt u door op de naam van het rooster in de kolom ‘Rooster naam’. Bovenaan kunt op de knop ‘Bewerken’ klikken om het rooster aan te passen.

Let op! Indien er al een medewerker gekoppeld is aan dit rooster, kunt u dit rooster niet wijzigen. U zult de medewerker dan eerst moeten ontkoppelen.

Rollen en rechten
Om individuele werkroosters aan te maken of te onderhouden heeft u functierecht 102 – Maintain individual work schedule nodig. Gebruikers met de rol HR of HR assistant beschikken over dit functierecht.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe een parttime rooster definiëren

Het komt vaak voor dat medewerkers parttime willen gaan werken. Het is handig om dit goed te kunnen registreren. In Exact Globe Next kunt u dit doen als u over de HR en/of Salarismodule beschikt.

Het bedrijfsrooster
Ten eerste is het van belang om het bedrijfsrooster van de organisatie te definiëren. Dit kunt u doen via [Systeem, Algemeen, Landen, Rooster]. In het onderhoud van het standaard werkschema kunt u de algemene werktijden van het bedrijf invullen. Dit werkschema zal dan voor alle medewerkers van toepassing zijn.

Aanpassingen per medewerker
Indien u een medewerker heeft met een parttime rooster, kan dat geregistreerd worden via [HR/Salaris, Personeel, Onderhouden] knop ‘Rooster’. Als de medewerker één parttime dag heeft, kunt u de velden van die dag in het rooster leeg maken. Klik vervolgens op ‘Bewaren’ en vul de begindatum van het nieuwe rooster in. Dit is erg belangrijk aangezien het systeem standaard de datum van vandaag invult. De einddatum kan op het eind van het jaar worden gezet. Let er wel op dat, indien u ook een salarisadministratie voert in Exact Globe Next, wijzigingen in het rooster van invloed kunnen zijn op de verloning van een medewerker. Klik vervolgens op ‘Genereren’ om de wijziging door te voeren.

Het rooster bekijken
Vervolgens kan het rooster voor het hele jaar bekeken worden via [HR, Planning, MRS] of [Salaris, Personeel, MRS].

Bron: Exact Support Blog