Berichten

Tip: Openstaande posten binnen Exact Globe van één grootboekrekening tonen

In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst.

Indien u een openstaande postenlijst via bijvoorbeeld [Financieel, Debiteuren / Crediteuren, Saldilijst] opvraagt worden hier standaard alle niet afgeletterde posten op de rekeningen van het type crediteuren of debiteuren getoond. Hier kunt u dan ook rekeningen tegenkomen die gekoppeld zijn aan uw btw-codes. Dit komt omdat deze van het type ‘crediteuren’ zijn.

Extra criteria
Wanneer u wilt dat de posten van slechts één rekening worden getoond is dit mogelijk via [Financieel, Debiteuren / Crediteuren, Saldilijst] door op de knop ‘Extra criteria’ te klikken en hier in het filter de grootboekrekening te selecteren. In onderstaande afbeelding kunt u de extra criteria zien.

Grootboekrekeningnummer

Bron: Exact Support Blog

Staan er nog facturen open?

In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst. Het totale saldo van de saldilijst zal altijd aan moeten sluiten op de grootboekrekeningen debiteuren/crediteuren, als de peildatum de datum van vandaag is.

Is er tijdig betaald?
Vaak is het van belang om te weten of uw debiteuren wel tijdig betalen, met de Saldilijst heeft u de mogelijkheid om hier een rapportage van te maken. Dit kunt u op de volgende manier in Exact Globe Next doen:

  • Ga naar het menupad [Financieel, Debiteuren, Saldilijst].
  • Selecteer boven in het selectiescherm de optie ‘Factuurlijst’.
  • Indien u één relatie wilt bekijken, vult u onderin het scherm de relatie in. Wanneer u dit niet doet, wordt de factuurlijst gemaakt voor alle debiteuren.
  • Klik vervolgens op Tonen.
  • Klik nu in het getoonde overzicht met de rechtermuisknop op een willekeurige kolomnaam en selecteer ‘Kolommen definiëren’.
  • Voeg nu de volgende twee kolommen toe: ‘Ontvangst/Betaald’ en ‘Dagen’.

Onder de kolom ‘Dagen’ kunt u zien na hoeveel dagen de betaling van een debiteur is ingeboekt in Exact Globe Next. In de kolom ‘Ontvangst/Betaald’ kan nagegaan worden of de openstaande factuur ook daadwerkelijk al is afgeletterd met een ontvangen betalingen van de betreffende debiteur.

Eventueel kunt u ervoor kiezen om het overzicht via de knop ‘Exporteren’, naar Microsoft Excel te exporteren. Hier kunt u vervolgens eenvoudig gemiddelden berekenen.

Bron: Exact Support Blog