Berichten

Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer

Het is mogelijk om via Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer. Het is zelfs mogelijk om hiervoor verschillende voorkeuzes aan te maken per administratie.

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam om alleen digitale verkoopfacturen te gebruiken, welke bijvoorbeeld direct zijn gegenereerd door de facturatiesoftware, in plaats van gescande verkoopfacturen.

Selecteer het verkoopdagboek, laad een verkoopfactuur voor de administratie en voerAutomatische Herkenning uit, zodat de factuurgegevens beschikbaar zijn voor Leer Elvy. Indien er geen debiteur gevonden is, kunt u nog steeds Leer Elvy openen, aangezien de instellingen op de administratie worden toegepast, in plaats van de debiteur.

Open nu Leer Elvy.

Het Leer Elvy-scherm wordt vervolgens getoond.

ds-deb-leerelvy2

Om Leer Elvy in te stellen voor deze administratie, drukt u op Toevoegen. Ga vervolgens naar het tabblad Debiteurgegevens.

Herkenning op NAW-gegevens

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de NAW-gegevens altijd op dezelfde plek staan, in dezelfde tekstgrootte.

Selecteer bij de opties Naam, Adres, Postcode en Woonplaats de betreffende gegevens op de factuur.

ds-deb-leerelvy4

Teksten die uit meerdere woorden zijn opgebouwd (zoals het adres), vindt u onderaan in de keuzelijst.

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Herkenning op debiteurnummer

Wanneer een debiteurnummer op de factuur staat, welke overeenkomt met het het betreffende nummer in de administratie, dan kunt u de herkenning eenvoudig instellen bij de optie Deb. nr.Hier kunt u, zoals bij de reguliere Leer Elvy-instellingen, een tekst (bijvoorbeeld ‘Debiteur’) of de waarde (het debiteurnummer) selecteren.

ds-deb-leerelvy5

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Bron: info.elvy.nl

Hoe voorkom ik in ElvyWEB dat doorgestuurde taken nogmaals worden doorgestuurd?

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600. Welke versie heb ik?

Standaard is het binnen ElvyWEB om een doorgestuurde taak nogmaals door te sturen. Hierdoor kan verwarring ontstaan tijdens het daadwerkelijk fiatteren van de factuur. U kunt dit voorkomen door in ElvyWEB de mogelijkheid om doorgestuurde taken door te sturen uit te schakelen.

Hiervoor gaat u naar ‘Beheer’ in ElvyWEB:

doorsturen-1

Vervolgens activeert u de optie ‘Doorgestuurde taak niet doorsturen’ op het tabblad ‘Geavanceerd’:

doorsturen-2

Bron: info.elvy.nl