Berichten

SEPA en incasso, hoe werkt dat?

Met de komst van SEPA gaat er ook wat veranderen voor de huidige incassoregeling. De SEPA Direct Debit, de Europese incasso, vervangt de huidige incasso. Er zijn twee varianten: de standaard Europese incasso (Core) en de Zakelijke incasso (B2B). Dit betekent verschillende rechten en plichten voor u en uw debiteuren. Voor meer informatie over deze rechten en plichten kunt u deze website bekijken.

Hoe werkt de incasso met SEPA?
Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten. De afwijkende stappen worden hieronder in het cursief weergegeven:

  • De incassant biedt een machtiging aan voor de Europese incasso aan de debiteur.
  • De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar de incassant.
  • De incassant archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast bij het onderhoud van de debiteur.
  • In het geval van B2B stuurt de debiteur tevens een kopie van de ondertekende machtiging naar zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
  • De incassant stuurt een pre-notificatie (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. 
  • De incassant stuurt de incasso-opdracht naar de bank (het verwerken van de incasso-opdracht).
  • De bank van de incassant ontvangt de incasso-opdracht en stuurt deze naar de bank van de debiteur.
  • In het geval van B2B worden de gegevens van de incasso-opdracht vergeleken met die van de kopie van de ondertekende machtiging.
  • Het geïncasseerde bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de debiteur.
  • Het geïncasseerde bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de incassant.

Meer informatie
Voor meer informatie over SEPA kunt u onze speciale pagina bekijken of raadpleeg onze andere SEPA berichten op het blog.

Bron: Exact Support Blog