Berichten

Ondersteuning van het CAMT.053 bankformaat in product update 409

CAMT staat voor ‘CAsh ManagemenT’ en betreft het formaat dat in de toekomst wordt gebruikt voor de SEPA afschriften die u van uw bank ontvangt en kunt inlezen in uw Exact product.

In product update 409 die gepland is om begin 2015 beschikbaar te komen, wordt het CAMT.053 bankformaat ondersteund. Wilt u al eerder beschikken over de mogelijkheid om afschriften in het CAMT.053 te importeren? Dat kan, door deel te nemen aan de Controlled release fase van Product update 409.

Voor meer informatie over de Controlled release fase voor product update 409, zie de blogpost:Deelnemers Controlled Release gezocht.

Bron: Exact Support Blog

Nog 23 dagen tot definitieve invoer SEPA!

Na de overgangstermijn van 6 maanden wordt SEPA vanaf1-8-2014 definitief ingevoerd. Tijdens deze overgangsperiode worden betalingen volgens de huidige nationale standaarden nog door verschillende banken geaccepteerd*. Echter, deze periode is binnenkort voorbij.

Vanaf 1-8-2014 bent u verplicht om gebruik te maken van de nieuwe standaarden zoals IBAN, Europese overschrijvingen en SEPA incasso’s.

Bent u nog niet over naar SEPA doe dit dan zo snel mogelijk.

Lees de informatie op http://www.exact.nl/sepa en bekijk het stappenplan.

* Het is mogelijk dat uw bank een afwijkende datum hanteert. Informeer hiervoor bij uw bank.

Tip: Verder is vanaf deze week de BBANtoIBAN tool beschikbaar waarmee u er voor kunt zorgen dat het IBAN in de verschillende schermen van Exact Globe Next wordt getoond. Voor meer informatie, zie BBANtoIBAN tool beschikbaar gemaakt.

Bron: Exact Support Blog

Het afletteren van SEPA incasso batches in Exact Online

Als het goed is bent u inmiddels helemaal over op SEPA.
Met deze overgang is er het één en ander gewijzigd in Exact Online, met name het verrichten van incasso’s.

In de blogpost Hoe ga ik om met een geweigerde SEPA incasso? heeft u kunnen lezen wat er gebeurt als er een incasso geweigerd wordt en hoe u dit op kunt  lossen.

In deze blogpost zal ik u wat meer uitleg geven over het afletterproces van incassobatches.
Het is namelijk gebleken dat er nog wat onduidelijkheid is over wat er precies gebeurt op het moment dat er een incassobatch wordt aangemaakt.

Om een SEPA incasso te kunnen verrichten is er nu een grootboekrekening ‘Incasso batches af te letteren’ nodig.  Deze grootboekrekening kunt u instellen via [Administratienaam, Instellingen, (tabblad) Financieel, Grootboekrekeningen: Koppelingen].

Op het moment dat u een incasso vanuit Exact Online verricht, gebeurt er in principe nog helemaal niks met de openstaande posten.  De openstaande facturen blijven gewoon op de debiteuren rekening staan.

Wanneer er een incassobatch wordt aangemaakt (door de incasso’s te ‘verrichten’) wordt er en ID-nummer meegegeven aan de batch.

Zodra u het afschrift van uw bank via [Financieel, Bank, Importeren afschriften]  importeert, wordt aan de hand van dit ID (dat ook op het bankafschrift vermeld staat)herkend welke batch met openstaande facturen bij dit afschrift hoort.

Door deze herkenning worden het afschrift en de batch direct met elkaar afgeletterd op de grootboekrekening ‘Incasso batches af te letteren’, welke u eerder in uw instellingen heeft aangegeven.

Voor meer informatie over het verrichten van SEPA incasso’s, raad ik u aan het volgende Youtube filmpje te bekijken: http://exact.to/omcrm!

Bron: Exact Support Blog

Tip: SEPA service tool video’s

IBAN BIC service tool
Om uw stamgegevens geschikt te maken om te kunnen werken met SEPA betaalopdrachten en SEPA incasso opdrachten dient u de SEPA-gegevens op te geven bij uw eigen bankrekening(en) en de bankrekeningen van uw relaties. Naast het handmatig aanvullen van de bankrekening gegevens kunt u ook gebruik maken van de IBAN BIC service tool. Deze tool kunt u de bankrekening gegevens van uw relaties uit uw Exact Globe Next administratie exporteren. Het geëxporteerde bestand kunt u vervolgens versturen naar een instantie die het bestand aanvult met het IBAN en BIC-code. Het aangevulde bestand dat u terug ontvangt kunt u vervolgens via dezelfde tool weer importeren in uw administratie.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u de bankrekening gegevens kunt aanvullen met de IBAN BIC service tool:

SEPA Incasso
Een van de meest uitdagende SEPA wijzigingen betreft de SEPA incasso. Er zijn een groot aantal wijzigingen die niet alleen betrekking hebben op de software maar ook op uw bedrijfsprocessen.

In onderstaande video wordt het proces voor het uitvoeren van een SEPA incasso behandeld:

Bron: Exact Support Blog

SEPA stappenplan Exact Globe Next

Hieronder vindt u een handig stappenplan om de overgang op SEPA zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat u dient uit te voeren en hoe u de overgang dient aan te pakken hangt af van uw bedrijf. Begin daarom zo snel mogelijk met het maken van een analyse, de impact is groter dan u denkt.

SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’ en is de Europese standaard in het betalingsverkeer welke geldt voor alle landen in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Om te kunnen werken met SEPA betaalopdrachten en incasso opdrachten dient u uw administratie gereed te maken. In dit document worden de verschillende handelingen die u dient uit te voeren om te kunnen werken met SEPA behandeld.

Belangrijk: Werkt u met product update 403 of lager en SQL Server 2000 of MSDE?
Een groot deel van de SEPA wijzigingen is reeds aanwezig in product update 406. In het 4e kwartaal van 2013 zal er nog aanvullende functionaliteit bijkomen.
Wanneer u op dit moment werkt met product update 403 of lager en gebruik maakt van SQL Server 2000 of MSDE dient u er rekening mee te houden dat u bij een update naar een hogere product update tevens te maken krijgt met een wijziging in de ondersteuning met betrekking tot SQL Server. Vanaf product update 404 en hoger wordt MS SQL Server 2000 niet meer ondersteund. Om ervoor te zorgen dat u in het 4e kwartaal tijdig over de SEPA wijzigingen kunt beschikken is het aan te raden om voor die tijd al een update uit te voeren naar product update 406 en te zorgen dat u beschikt over SQL Server 2005 of hoger. Voor meer informatie kunt u de release note raadplegen. Wanneer vervolgens aanvullende SEPA wijzigingen beschikbaar komen, volstaat het om een update uit te voeren van Exact Globe Next en hoeft u zich geen zorgen mee te maken over de installatie van een andere SQL Server.

Stap #1 Bereid u goed voor

Begin de overgang op SEPA met een goede voorbereiding. Dat kunt u doen met de informatie op deze pagina’s en de gelinkte bronnen. Maak vervolgens een plan de campagne en zorg ervoor dat u op tijd over bent. Hou onder meer rekening met het volgende:

 • Controleer wanneer uw software van Exact SEPA-proof is op deze statuspagina.
 • Controleer wanneer en hoe uw bank overgaat.
  De Nederlandse banken gaan vanaf 1 oktober 2012 gefaseerd over op de SEPA-standaarden. Meer informatie daarover kunt u vinden op de actiepagina van uw bank. Een directe link naar uw eigen bank vindt u onderaan dit stappenplan. Bovendien heeft het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS) het Nationaal SEPA-migratieplan opgesteld. Dit gedetailleerde plan is een waardevol hulpmiddel voor u of uw projectgroep.
 • Laat al uw klanten, relaties en medewerkers op tijd weten wat uw IBAN en BIC is én wanneer u overgaat op de SEPA-standaarden.

Stap #2 Zet alle bankrekeningen van uzelf én uw relaties om naar IBAN en BIC

Om uw stamgegevens geschikt te maken om te kunnen werken met SEPA betaalopdrachten en SEPA incasso opdrachten dient u de SEPA-gegevens op te geven bij uw eigen bankrekening(en) en de bankrekeningen van uw relaties. Verzamel uw eigen bankrekeningnummer(s) en die van al uw klanten, relaties en medewerkers. Zet deze vervolgens om naar het IBAN (International Bank Account Number) en verzamel meteen de BIC (Bank Identifier Code)*. Dit kunt u makkelijk doen via de IBAN BIC Service. Als u zich op deze site registreert voor de IBAN BIC Multichecker kunt u meerdere nummers in een bestand in één keer converteren. Zo kunt u alles makkelijk in uw bedrijfssoftware aanpassen.

Zoals u wellicht weet heeft u het IBAN-nummer al. U kunt het vinden op uw bankafschriften, via de site van uw bank of via www.ibanbicservice.nl. Voor Nederland bestaat het uit 18 tekens: uw huidige rekeningnummer aangevuld met een landcode, controlegetal, bankcode én 1 of meerdere nullen. Een rekeningnummer van de ABN AMRO zou er als volgt uit komen te zien: NL 69 ABNA 01234 567 89. Na 1 februari 2014 kunt u alleen nog het IBAN gebruiken. Tot die tijd kunt u zowel uw huidige rekeningnummer als het IBAN gebruiken. 

* Vooralsnog dient de BIC in combinatie met het IBAN te worden aangeleverd. De BIC is een code van 8 tot 11 tekens. Voor de ABN AMRO is dit: ABNANL2A. Deze voorwaarde verdwijnt in de toekomst binnen SEPA. Ga voor de details naar www.overopiban.nl.

Uw eigen bankrekening (betaalmiddel) aanpassen
Uw eigen betaalmiddelen kunt u onderhouden via [Cash flow, Betaalmiddelen, Onderhouden]. U selecteert het betaalmiddel en klikt op ‘Openen’.
In het onderhoud van het betaalmiddel opent u het tabblad ‘Instellingen’ waar u in de sectie ‘Identificatie’ het IBAN, BIC-code en SWIFT-code kunt opgeven. In de secties ‘SEPA betaalopdrachten’ en ‘SEPA incasso opdrachten’ dient u op dit moment nog niets aan te vinken. Wanneer u dat doet kan het betaalmiddel uitsluitend worden gebruikt voor SEPA betaal- en incasso opdrachten. Wanneer uw bank en uzelf nog niet gereed zijn om alle betalingen en incasso’s volgens SEPA uit te voeren dient u deze nog niet aan te vinken.

De bankrekeningen van uw relaties aanpassen
De bankrekeningen van uw relaties kunt u onderhouden via het onderhoud van uw debiteuren, crediteuren en medewerkers. Bij het onderhoud van de bankrekeningen kunt u de SEPA gegevens invullen. Voordat u dit doet is het aan te raden om eerst de bankinstelling ‘Automatisch: IBAN berekening’ aan te vinken (beschikbaar vanaf product update 405). Hiermee heeft u de mogelijkheid om bij het aanmaken of wijzigen van de bankrekeningen van uw relaties, automatisch de SEPA-gerelateerde gegevens te vullen.

Het handmatig aanvullen van de SEPA-gegevens bij de bankrekeningen

 1. Open de bankinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bankinstellingen].
 2. Vink in de sectie ‘SEPA’ de instelling ‘Automatisch: IBAN berekening’ aan (beschikbaar vanaf product update 405).
 3. Herstart de programmatuur.
 4. Open het onderhoud van de bankrekening die u wilt aanvullen.
 5. Selecteer de banknaam bij het onderhoud van de bankrekening. De SEPA-gerelateerde velden worden nu automatisch gevuld.
 6. Controleer de gegevens en bewaar de bankrekening.

Het aanvullen van de bankrekeningen met de SEPA-gegevens via de IBAN BIC service tool

 1. Zorg dat u over product update 400 of hoger beschikt.
 2. Download de IBAN BIC service tool via deze link.
 3. Dubbelklik op dit bestand om de IBAN BIC service tool te starten.
 4. Selecteer de administratie waarvan u de bankrekeninggegevens wilt exporteren.
 5. Selecteer de optie ‘Export’ en geef de locatie op waar u het bestand met de bankrekeninggegevens naartoe wilt exporteren.
 6. Maak eventueel een selectie op het type bankrekening of een reeks relaties.
 7. Klik op ‘Start’ om de export te starten.
 8. Herhaal de stappen voor de andere administraties.
 9. U dient de inhoud van het geëxporteerde bestand niet handmatig te wijzigen omdat het dan niet correct aangevuld kan worden.
 10. Registreer u bij www.ibanbicservice.nl en upload het geëxporteerde bestand. Na het verzenden van uw gegevens ontvangt u een bevestigingsmail van ibanbicservice.nl.
 11. Op werkdagen kunt u binnen 24 uur het aangevulde bestand weer downloaden. U ontvangt hiervan een e-mail van ibanbicservice.nl. U logt vervolgens weer in bij www.ibanbicservice.nl en klikt op ‘downloaden bestanden’. Op de ‘Mijn bestanden’ pagina kunt u de bestanden downloaden.
 12. U dient de inhoud van het ontvangen bestand niet handmatig te wijzigen omdat de import dan niet correct kan worden uitgevoerd.
 13. Wanneer u het aangevulde bestand terug ontvangt kunt u het importeren.
 14. Download de IBAN BIC service tool via deze link.
 15. Dubbelklik op dit bestand om de IBAN BIC service tool te starten.
 16. Selecteer de administratie waarin u de bankrekeninggegevens wilt importeren.
 17. Selecteer de optie ‘Import’ en selecteer het aangevulde bestand. Let erop dat u het juiste bestand voor de juiste administratie selecteert.
 18. Maak eventueel een selectie op het type bankrekening of een reeks relaties.
 19. Klik op start om de import te starten.
 20. Zodra de import gereed is zijn de bankrekeningen van uw relaties aangevuld met de SEPA-gegevens. Alleen de gegevens die in het bestand aanwezig zijn zijn aangevuld.
 21. Controleer bij het onderhoud van de bankrekeningen of de gegevens correct zijn.
 22. De IBAN BIC service tool is alléén van toepassing op de Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse bankrekeningen. Herhaal de stappen voor de Duitse of Oostenrijkse bankrekeningen indien van toepassing. Het bestand met de Duitse en Oostenrijkse bankrekeningen dient u bij andere instanties aan te leveren, meer informatie kunt u vinden in document 23.869.578. Wanneer u tevens beschikt over relaties met andere buitenlandse rekeningen die wel in het SEPA-gebied vallen dient u de SEPA gegevens bij die bankrekeningen zelf aan te vullen.

Stap #3 Pas uw factuurlay-out, briefpapier en andere communicatiemiddelen aan

Van websites en bedrijfssoftware tot briefpapier en factuurlay-outs: u dient overal uw communicatiemiddelen aan te passen. Doe het volgende:

 • Vervang overal uw bankrekeningnummer met uw IBAN en voeg uw BIC toe.
 • Vermeld in het geval van incasso het nieuwe incassant-ID. Het incassant-ID kunt u bij uw bank opvragen. Ga voor meer informatie over de nieuwe Europese incasso naar www.betaalvereniging.nl.

Lay-outs aanpassen in Exact Globe Next
Vervang op de lay-outs in de verschillende administraties uw bankrekening door het IBAN en de BIC-code. U kunt de lay-outs onderhouden via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen]. Wanneer u tevens gebruik maakt van een MS Word sjabloon voor het versturen van offertes dient u het sjabloon ook aan te passen. Mocht u assistentie nodig hebben bij het aanpassen van de lay-out dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw Exact partner of de afdeling consultancy van Exact via 015 – 711 51 00 (optie 4).

Stap #4 Stap over op Europese overschrijvingen/betaalopdrachten

Maak de overgang naar Europese overschrijvingen/betaalopdrachten. Doet u veel buitenlandse betalingen in Euro’s in de Euro-zone? Dan kunt u kosten besparen door zo snel mogelijk hierop over te stappen. De ondersteuning hiervoor hangt af van uw bank. Het wordt omgezet per bankrekening (deze staat wel of niet ‘op SEPA’). Controleer bij uw eigen bank wanneer dit mogelijk is. Een directe link naar uw eigen bank vindt u op de SEPA startpagina. Meer informatie over Europese overschrijvingen vindt u op www.betaalvereniging.nl.

Voor het aanleveren van bulktransacties wordt ISO 20022 XML overigens het nieuwe format. Dit zogenaamde PAIN-format gaat het CLIEOP03-format vervangen. Ga voor meer informatie naar de website van uw bank. Een directe link naar uw eigen bank vindt u op de SEPA startpagina

Het verrichten van SEPA-betalingen in Exact Globe Next
Op het moment dat u en uw bank gereed zijn voor SEPA-betaalopdrachten kunt u het volgende uitvoeren:

 1. Zorg ervoor dat bij de bankrekeningen van alle crediteuren die u wilt betalen de SEPA-gegevens zijn ingevuld.
 2. Geef bij uw betaalmiddel aan dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA-betalingen. Uw eigen betaalmiddelen kunt u onderhouden via [Cash flow, Betaalmiddelen, Onderhouden]. U selecteert het betaalmiddel en klikt op ‘Openen’. In het onderhoud van het betaalmiddel opent u het tabblad ‘Instellingen’ waar u in de sectie ‘SEPA betaalopdrachten’ kunt aangeven dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA betaalopdrachten.
 3. Geef tevens aan of u gebruik wilt maken van batch aanlevering.
 4. Na het boeken van de inkoopfactuur kunt u vervolgens de betaling fiatteren en verwerken.
 5. Het aangemaakte betaalbestand kunt u aanleveren bij uw bank.

Stap #5 Stap over op Europese incasso

 • Maak een keuze tussen standaard of zakelijke incasso. Zowel de standaard als de zakelijke SEPA-incasso is door bedrijven te gebruiken. Bij de standaard incasso is de storneringstermijn (terugboekrecht) verruimd tot 8 weken. Bij zakelijke incasso is er geen stornering mogelijk. Ook wordt deze niet door alle banken ondersteund. Let op: zowel de bank van de incassant als de debiteur dient zakelijke incasso te ondersteunen. Bij beiden geldt een aankondigingstermijn van 14 dagen voor een afschrijving, voor zowel eenmalige als doorlopende incasso’s. Denk eraan dat u uw nieuwe incasso’s eerder dient aan te leveren bij uw bank dan de huidige incasso’s. Ga voor meer informatie over de nieuwe Europese incasso naar www.betaalvereniging.nl.
  Voor het aanleveren van bulktransacties wordt ook hier ISO 20022 XML het nieuwe format. Dit zogenaamde PAIN-format gaat het CLIEOP03-format vervangen. Ga voor meer informatie naar de website van uw bank. Een directe link naar uw eigen bank vindt u op de SEPA startpagina.
 • Sluit een nieuw Europees incassocontract af met uw bank. Dit geldt ook als er al een contract loopt. Het incassant-ID kunt u bij uw bank opvragen. Ga voor meer info over de nieuwe Europese incasso naarwww.betaalvereniging.nl.
 • Voorzie zowel nieuwe als lopende standaard incassomachtigingen van:
  • het incassant-ID.
  • het kenmerk.
  • het IBAN.
  • de datum van ondertekening (gebruik voor lopende Nederlandse incasso’s de datum 01-11-2009).
 • Voor zakelijke incasso’s dient de debiteur een nieuwe machtiging te tekenen die ook bij zijn of haar bank geregistreerd dient te worden. Voorzie deze nieuwe zakelijke incassomachtigingen van:
  Gaat u van zakelijke incasso over naar de standaard incasso? Dan zijn de bestaande, lopende machtigingen bruikbaar. Ga voor uitgebreide informatie over de verschillen tussen de nieuwe zakelijke en standaard incasso naarwww.betaalvereniging.nl 

  • het incassant-ID.
  • het kenmerk.
  • het IBAN.
  • de datum van ondertekening.
 • Bewaar mandaatinformatie digitaal én schriftelijk in uw administratie.

Het uitvoeren van SEPA Incasso in Exact Globe Next
Tip
: Wanneer de te incasseren post is aangemaakt voordat u de incassomachtigingen heeft aangemaakt betekent dit dat u voor al die posten handmatig de machtigingen dient te koppelen. Om extra handelingen te voorkomen is het aan te raden om zoveel mogelijk openstaande ‘oude’ incasso’s te verwerken alvorens u overstapt naar SEPA incasso’s.

Op het moment dat u en uw bank gereed zijn voor SEPA-incasso opdrachten kunt u het volgende uitvoeren:

 1. Zorg ervoor dat bij de bankrekeningen van alle debiteuren die u wilt incasseren de SEPA-gegevens zijn ingevuld.
 2. Bepaal de gevraagde incassodatum berekening. Deze kunt u instellen bij de instelling ‘Gevraagde incassodatum berekening’ in de bankinstellingen via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bankinstellingen].
 3. Verstuur een machtiging voor de Europese incasso aan de debiteur.
 4. Nadat u de incassomachtiging ondertekend heeft terug ontvangen dient u deze te registreren in Exact Globe Next.
 5. In het incassomachtiging scherm vult u de gegevens van de incassomachtiging in.
 6. Geef bij uw betaalmiddel aan dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA-incasso’s. Uw eigen betaalmiddelen kunt u onderhouden via [Cash flow, Betaalmiddelen, Onderhouden]. U selecteert het betaalmiddel en klikt op ‘Openen’. In het onderhoud van het betaalmiddel opent u het tabblad ‘Instellingen’ waar u in de sectie ‘SEPA incasso opdrachten’ kunt aangeven dat u het betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA incasso opdrachten.
 7. Geef tevens aan of u gebruik wilt maken van batch aanlevering.
 8. Bij het veld ‘Incassant ID’ dient u uw unieke identificatie nummer (Incassant ID) op te geven. Deze ontvangt u van uw bank. Met dit nummer bent u herkenbaar in het hele SEPA-gebied. U stuurt deze ID mee met elke incasso-opdracht. De bank van uw debiteur vermeldt uw ID bij iedere afschrijving van een SEPA-incasso.
 9. U zorgt ervoor dat er aan de te incasseren termijnen een incassomachtiging is gekoppeld.
 10. U kent een runnummer toe aan de te incasseren termijnen. Dit kunt u uitvoeren middels de knop ‘Toekennen’ bij Incassobatch beheren.
 11. U stuurt een vooraankondiging/pre-notificatie naar de debiteur om deze te informeren dat er geïncasseerd gaat worden. U kunt de pre-notificatie toevoegen op de factuur of een afzonderlijke vooraankondiging sturen.
 12. U verwerkt de incassobatch.
 13. Het aangemaakte bestand kunt u aanleveren bij uw bank.

Meer informatie

Bron: Exact

SEPA update beschikbaar voor Exact Globe Next

Vorige week is een SEPA update beschikbaar gekomen. Indeze blogpost kunt u hier meer over lezen.

Vanaf vandaag is een aanvullende update beschikbaar. Om over de update te beschikken dient u een update binnen product update 406 uit te voeren.

Voor meer informatie over de wijzigingen die in de nieuwe update beschikbaar zijn kunt u de volgende release notes raadplegen:

Meer informatie

Bron: Exact Support Blog

Online Eurobetalingen mogelijk met online boekhoudkoppeling Exact Online

Met de online boekhoudkoppeling tussen Exact Online en de Rabobank is het vanaf vandaag mogelijk om Eurobetalingen te doen. Door een vinkje te plaatsen in het dagboekonderhoud bij de Europese overschrijving verstuurt u uw betaling(en) in PAIN-formaat. Als gevolg hiervan zijn betalingen in PAIN-formaat in RIB Pro terug te vinden.

Euro incasso’s
De Euro incasso’s zullen naar verwachting begin december via de boekhoudkoppeling vrijgegeven worden. We hebben daarvoor de Controlled Release fase nog niet afgerond.

Online boekhoudkoppeling met Exact Globe Next
Vanaf eind december 2013 kunt u via Exact Globe Next PAIN-bestanden via de online boekhoudkoppeling tussen Rabobank en Exact aanleveren. Dit betreft zowel de Euro-betalingen als de Euro-incasso’s.

Meer informatie

Bron: Exact Support Blog

SEPA update Exact Globe Next beschikbaar!

Vanaf vandaag is er een update beschikbaar met de laatste SEPA wijzigingen. Om over de update te beschikken dient u een update binnen product update 406 uit te voeren.

Na het uitvoeren van de update krijgt u bij het openen van de administratie een melding dat de database bijgewerkt dient te worden. Als u vervolgens op OK klikt wordt de database bijgewerkt en beschikt u over de nieuwe functionaliteit.

Voor meer informatie over de wijzigingen de beschikbaar zijn kunt u de volgende release notes raadplegen:

Meer informatie

Bron: Exact Support Blog

SEPA-betalingen beschikbaar in Exact Online

Met de komst van SEPA kunt u de buitenlandse betalingen samen met binnenlandse betalingen in één bestand aanleveren bij de bank. Dit kan voor betalingen aan leveranciers binnen het SEPA-gebied.

Vanuit Exact Online kan dit voor de meeste banken, óók met de bankkoppelingen (ABN Amro en Rabobank), hierdoor hoeft u de betalingen aan leveranciers in het buitenland niet meer afzonderlijk in te lezen in uw bank-pakket. De Rabobankkoppeling in SEPA is momenteel nog in controlled release, de verwachting is dat deze binnenkort voor alle klanten beschikbaar komt. Voor de ABN Amro is dit inmiddels beschikbaar!

Activeren
In het bankdagboek kunt u de optie ‘Europese overschrijving’ aanvinken, dit kunt u doen via het menupad Administratienaam > Stamgegevens > Financieel > Dagboeken. Als u de betalingen gaat selecteren en het betaalbestand aanmaakt, zal er geen CLIEOP-bestand aangemaakt worden, maar een ander bestand, genaamd SepaCreditTransfer.xml.

Belangrijk! Het betaalbestand wordt bij de meeste banken in het telebankierpakket na het importeren op een andere plek geplaatst dan de CLIEOP-bestanden. Informeer bij uw bank naar de locatie waar u de betaalbestanden kunt terugvinden en accorderen.

Bron: Exact Support Blog

SEPA en incasso, hoe werkt dat?

Met de komst van SEPA gaat er ook wat veranderen voor de huidige incassoregeling. De SEPA Direct Debit, de Europese incasso, vervangt de huidige incasso. Er zijn twee varianten: de standaard Europese incasso (Core) en de Zakelijke incasso (B2B). Dit betekent verschillende rechten en plichten voor u en uw debiteuren. Voor meer informatie over deze rechten en plichten kunt u deze website bekijken.

Hoe werkt de incasso met SEPA?
Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten. De afwijkende stappen worden hieronder in het cursief weergegeven:

 • De incassant biedt een machtiging aan voor de Europese incasso aan de debiteur.
 • De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar de incassant.
 • De incassant archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast bij het onderhoud van de debiteur.
 • In het geval van B2B stuurt de debiteur tevens een kopie van de ondertekende machtiging naar zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
 • De incassant stuurt een pre-notificatie (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. 
 • De incassant stuurt de incasso-opdracht naar de bank (het verwerken van de incasso-opdracht).
 • De bank van de incassant ontvangt de incasso-opdracht en stuurt deze naar de bank van de debiteur.
 • In het geval van B2B worden de gegevens van de incasso-opdracht vergeleken met die van de kopie van de ondertekende machtiging.
 • Het geïncasseerde bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de debiteur.
 • Het geïncasseerde bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de incassant.

Meer informatie
Voor meer informatie over SEPA kunt u onze speciale pagina bekijken of raadpleeg onze andere SEPA berichten op het blog.

Bron: Exact Support Blog