Berichten

Werken met garantie in Service Management in Exact Synergy

In Service Management is het mogelijk om te werken met garantie. Het is mogelijk om bij een service activiteit een vinkje te plaatsen bij ‘garantie’ voor zowel de materiaalregels of uurregels. Als bij een service activiteit het vinkje ‘garantie’ aangezet wordt, worden de diensten en uren geleverd tegen een nultarief. Intern wordt als gevolg van de service activiteit wel een order aangemaakt en deze wordt bij het fiatteren van de service activiteit vervolgens geleverd. Hierbij worden de kosten en voorraadboekingen als gevolg van de order wel gewoon geboekt in Exact Globe Next. Als gevolg van het vinkje ‘garantie’ wordt de factuur die op basis van de service activiteit wordt gegenereerd een nulfactuur. Deze is af te drukken en als bewijs voor de geleverde diensten en materialen naar de klant te sturen of kan voor de interne administratie bewaard worden.

Het is ook mogelijk om garantieafspraken vast te leggen in een contract. U kunt deze afspraken vastleggen aan de hand van het afspraaktype ‘Tekst’. In Exact Globe Next dient u bij het artikel waar garantie op verleend wordt een begin en einddatum in te vullen. Dit dient op serienummer niveau te gebeuren. Indien er service wordt verleend op een serienummer waarbij de service activiteit valt tussen het opgegeven datumtraject dan wordt automatisch het vlaggetje aangevinkt op de service activiteitregels.

Dus tot aan de einddatum van het serienummer verleent u garantie op de service activiteiten die u voor dat betreffende configuratieonderdeel invoert.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe Achterhalen voor welke order een serienummer is gebruikt

In Exact Globe Next is het op verschillende manieren mogelijk om te achterhalen wat er precies wanneer met een serie- of batchnummer is gebeurd:

  • Via [Voorraad, Serie/batch, Serie of Batch] kunt u middels de knop ‘Zoomen’ doorzoomen op een artikel en in één oogopslag zien wat er gebeurd is aan voorraadmutaties voor een bepaald serie- of batchnummer.
  • In het bovenstaande menupad is het mogelijk om het gewenste serie- of batchnummer selecteren, om vervolgens op de knop ‘Relatie’ te klikken, opdat te zien is welke relatie het nummer geleverd heeft gekregen.
  • Via [Voorraad, Serie/Batch, Serie/ Batch traceren], met de optie ‘Waar gebruikt’,  is het mogelijk om te zien waar het serie-/ batchnummer gebruikt is qua (productie)order
  • Via de artikelmutatiekaart, te benaderen via [Voorraad, Artikelen, Kaarten], is het mogelijk om via knop ‘Filter’ de filter in te stellen op een bepaald serie-/ batchnummer via het veld ‘Serie/batch’

Bron: Exact Support Blog