Berichten

Tip: De standaard taal van een nieuw contactpersoon wijzigen in Exact Globe Next

Wanneer u een nieuw contactpersoon aanmaakt in het onderhoud van een relatie ([Financieel, Debiteuren, Onderhouden] / [Financieel, Crediteuren, Onderhouden]), wordt het veld ‘Taal’ standaard gevuld door Exact Globe Next. De taal die hier standaard staat ingevuld, wordt verkregen via de medewerkerskaart van de gebruiker die het contactpersoon aanmaakt.

Taal wijzigen
Wanneer bij het aanmaken van een nieuw contactpersoon bijvoorbeeld standaard de taal ‘EN’ (Engels) ingevuld wordt door het systeem en u wilt dat dit ‘NL’ (Nederlands) wordt, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Ga naar het menu [Systeem, HR&Beveiliging, Medewerkers]
  • Selecteer hier uit de lijst met medewerkers uw eigen naam en klik op de knop Open.
  • Op het tabblad ‘Algemeen’ in het veld Taal zal ‘EN’ ingevuld staan. Wijzig dit naar ‘NL’ en klik op de knop ‘Bewaren’.

Wanneer u nu in het onderhoud van een relatie op tabblad ‘Contactpersonen’ een nieuw contactpersoon aanmaakt, wordt bij ‘Taal’ standaard ‘NL’ ingevuld.

Bron: Exact Support Blog