Berichten

Openstaande posten per e-mail verzenden in Exact Globe Next

In sommigen gevallen kan het wenselijk zijn om het overzicht met openstaande posten direct per e-mail te versturen. In Exact Globe kunt u zowel de Te vorderen als de Te betalen overzichten per e-mail verzenden.

De volgende overzichten kunnen worden opgevraagd en per e-mail worden verzonden:

  • Ouderdomsanalyse
  • Openstaande postenlijst
  • Historische saldilijst

Om deze overzichten op te vragen gaat u naar [Financieel, Debiteuren, Te vorderen] of naar [Financieel, Crediteuren, Te betalen]. In het submenu kiest u het gewenste overzicht.

Openstaande posten per e-mail verzenden

In het volgende scherm voert u de betreffende criteria in en klikt u vervolgens op Start. Vervolgens zal in een nieuw scherm het gewenste overzicht getoond worden.

Om dit overzicht per e-mail te verzenden, klikt u onderaan de pagina op Exporteren. In het scherm Exporteren dient u in het veld Bestemming de optieMAPI te selecteren.

Screenshot 2

Nadat u op OK heeft geklikt, kunt u de export opties definiëren. Ten slotte kunt u de gegevens van de ontvanger invoeren en de e-mail Verzenden.

Bron: Exact Support Blog