Berichten

Herinnering: Belangrijk bericht m.b.t. de digitale brievenbus voor elektronisch factureren of de automatische uitwisseling van bankbestanden

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er onlangs een verbetering doorgevoerd in de wijze waarop Exact Globe Next en Exact Compact communiceren met de Digitale brievenbus. Als een gevolg van deze verbetering dient u eenmalig de verificatiegegevens te fiatteren. Door het fiatteren van de verificatiegegevens zorgt u ervoor dat de nieuwe koppeling met de digitale brievenbus tot stand wordt gebracht.

Wanneer u dit nog niet heeft gedaan is het belangrijk dat u dit uitvoert vóór 1 augustus 2016. Indien u dit niet uitvoert functioneert de koppeling met de digitale brievenbus niet meer waardoor u geen gebruik kunt maken van het elektronisch factureren en/of de automatische uitwisseling van bankbestanden met de Rabobank.

Wanneer u de verificatiegegevens al heeft gefiatteerd en in de administratie-instellingen bij ‘Fiattering status’ een groen vinkje ziet staan is het niet noodzakelijk om de verificatiegegevens nogmaals te fiatteren.

Voor de uit te voeren stappen zie De verificatiegegevens voor de digitale brievenbus fiatteren.

Bron: Exact Support Blog

Uitwisseling Exact Synergy Enterprise en Outlook instellen voor Synergy gebruiker

Binnen Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om afspraken te synchroniseren met Microsoft Outlook. Hierdoor heeft u altijd zicht op alle afspraken.

De uitwisseling van afspraken tussen Exact Synergy Enterprise en Microsoft Outlook wordt normaal gesproken ingesteld via de kalender in Exact Synergy Enterprise. Hier kunt u via de link Alt-U Aanpassen (het ‘gereedschap’ icoon) de synchronisatie-instellingen voor afspraken met Microsoft Outlook definiëren.

Medewerkerskaart
Bij een Synergy gebruiker (een gebruiker in Exact Synergy Enterprise die wel actief is en toegangsrechten heeft, maar geen licentierollen heeft toegewezen) is de optie ‘Alt-U Aanpassen’ echter niet aanwezig op de kalender. De synchronisatie van afspraken met Microsoft Outlook kan voor een Synergy gebruiker echter wel worden ingesteld, alleen staat de instelling hiervoor als een optie op de medewerkerskaart. De medewerker kan deze optie benaderen door de medewerkerskaart te bewerken.

Kalender synchroniseren

Hier staat onder de sectie ‘Kantoor’ de optie ‘Synchroniseren kalender’. Door deze aan te vinken, zullen afspraken gesynchroniseerd worden met de Outlook agenda van de Synergy gebruiker.

Bron: Exact Support Blog