Berichten

Ook dit jaar: Twee keer per week cao-updates Exact Globe!

Bij de start van elk nieuw jaar maken Pensioenfondsen de wijzigingen bekend, die zullen gaan gelden voor het aankomende jaar. Zodra deze wijzigingen zijn gepubliceerd, zorgen wij ervoor dat de pensioencomponenten van de cao’s die wij ondersteunen, hierop zijn aangepast.

Net als vorig jaar, zullen we dit jaar weer twee keer per week bijgewerkte cao’s beschikbaar stellen. We zullen de aangepaste cao componenten uitleveren op woensdag en vrijdag.

Update schema 2018

In onderstaande tabel kunt u zien om welke data het gaat. Het reguliere, maandelijkse service pack (geel gearceerd), staat gepland op 2 januari 2017. De tussentijdse cao-updates zijn in het groen aangegeven.

Om te zien welke cao’s op welke dag beschikbaar zijn gekomen, kunt u dit blog in de gaten houden.

Let op: in sommige gevallen kan het voorkomen dat een cao beschikbaar komt op een andere dag dan de woensdag en vrijdag. Voor de exacte beschikbaarheidsdatum kunt u dit blog in de gaten houden. Hier wordt een bericht geplaatst zodra er nieuwe cao’s beschikbaar zijn gekomen.

Hou er tevens rekening mee dat de genoemde data in dit bericht geplande data zijn. Deze kunnen dus nog wijzigen. Hou dit Support Blog of de Customer Portal dus goed in de gaten!

Bron: Exact Support Blog