Berichten

Anoniem bestellen in de B2B portal

In de B2B E-Commerce Portal is het mogelijk om klanten anoniem verkooporders te laten plaatsen. Dit kan worden gerealiseerd door het instellen van een gebruikersnaam en wachtwoord in de taal instellingen.

Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Anoniem bestellen werkt enkel in combinatie met elektronische betaling.
  • Voor iedere taal dient een ‘Klant’ account aangemaakt worden in Exact Synergy Enterprise (u kunt hier dus ook verschillende prijslijsten aan koppelen).
  • De contactpersoon dient portaalrechten te hebben.
  • Aangezien er per anonieme klant een ander adres geldt, wordt er op de leveringen pagina de ‘Create prospect’ widget getoond in plaats van de ‘Address’ widget.
  • Dit geldt ook voor de ‘Confirmation’ pagina.

Uiteindelijk leidt dit tot het volgende:

  • Een verkooporder zal aangemaakt worden in Exact Globe Next. Deze is gekoppeld aan de anonieme debiteur die is gekoppeld aan de specifieke taal
  • Deze verkooporder zal het leveradres bevatten die in de ‘Create prospect’ widget is ingevoerd.
  • Er zal een account aangemaakt worden in Exact Synergy Enterprise.
  • De verkooporder zal het accountnummer van deze debiteur uit Exact Synergy Enterprise in de omschrijving hebben staan.

Vervolgens kunt u beslissen of u deze informatie wilt gebruiken om een nieuw account in Exact Globe Next aan te maken.

Bron: Exact Support Blog