Berichten

Hoe kan ik eigen risicodrager voor de WGA of ZW of WHK inrichten?

Wanneer een bedrijf eigen risicodrager voor één of meerdere onderdelen van de premie WHK gedifferentieerd is, dan wordt de premie hiervoor aan de verzekeringsmaatschappij afgedragen. In dit document wordt beschreven hoe u dit in de loonadministratie kan verwerken.

Vanaf loonjaar 2014 is de premie WGA-DIF opgegaan in de gedifferentieerde premie WHK. Als u eigen risicodrager bent voor één of meerdere onderdelen van de gedifferentieerde premie WHK, zoals WGA-VAST, WGA-FLEX of ZW-FLEX, dient u in de component WHK-DIF het percentage te vermelden van de premie WHK-DIF zonder de onderdelen waarvoor u eigen risicodrager bent. Voor de premies waarvoor u eigen risicodrager bent, die u aan de verzekeraar dient af te dragen, kunt u een component van type netto (bruto) premie werkgever over sv-loon gebruiken. Koppel dit component aan de medewerkers.

Premie berekenen voor de verzekeraar:
Uiteraard wilt u ook dat er een berekening wordt gemaakt voor de verzekeraar. Hiervoor dient dan een apart component gemaakt te worden. Dit kan alleen worden berekend door een eigen component aan te maken om deze premie te berekenen. Dit component maakt u aan via [Salaris, Componenten, Onderhouden] knop ‘nieuw’ en is van het type ‘netto (of bruto) premie werkgever percentage over SV loon’. Koppel dit component aan de medewerkers. Deze bedragen worden dan niet in de aangifte meegenomen. In het onderhoud van de component dient u op tabblad ‘Extra gegevens’ in het veld ‘Franchise/ maximum loon’ te kiezen voor ‘Jaar’. De component wordt dan net als de sociale verzekeringspremies berekend op basis van loontijdvakken. In het veld ‘Maximum loon’ kunt u vervolgens het maximum bedrag ingeven dat voor de sociale verzekeringspremies geldt. Het maximum loon wordt dan – net als bij de sociale verzekeringspremies- als grondslag gebruikt wanneer het heffingsloon van de medewerker hoger is dan het maximum loon.

Let op: indien u een grootboekrekening van het type ‘crediteuren’ in het onderhoud van het huidige WGA-DIF component koppelt, dan wordt er wel een openstaande post aangemaakt voor de crediteur (verzekeringsmaatschappij). Maar dan wordt het betreffende percentage toch meegenomen in de loonaangifte. Aangezien dit niet de bedoeling is, is het beter om voor de verzekeraar een ander component voor aan te maken.

In het geval u een afwijkend percentage aan heeft gemaakt voor dit component via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Salarisinstellingen], bij de optie ‘Afwijkend percentage’, dan dient u dit afwijkende percentage per 30-06 te beëindigen, mits u verder geen percentage in heeft gevuld in het algemene WGA-DIF component via [Salaris, Componenten, Onderhouden]. Dan zal het afwijkende percentage per 01-07 niet meer worden toegepast.

Bron: Exact Support Blog