Berichten

Exact Salaris Loonheffing

Indien je mensen in dienst hebt betaal je voor deze medewerkers in Exact Salaris loonheffing. Maar wat is loonheffing precies? Eigenlijk is dit een verzameling van premies en belastingen die ingehouden dienen te worden op het bruto salaris van medewerkers. Werkgevers dienen deze loonheffing digitaal aan te geven.

Maar welke belastingen en premies vallen hier nu precies onder? Te denken valt aan loonbelasting, Premie volksverzekering, Premie werknemersverzekering en bijdragen zorgverzekeringswet. En hoe werkt de loonheffing precies? En hoe kun je deze loonheffing berekenen? Allemaal vragen die maandelijks terugkomen of met wijzigingen in het personeelsbestand aangepast moeten worden. Wil je meer weten over deze berekeningen of Exact voor Salaris? Klik dan hieronder op de snelkoppeling:

Help! De loonstrook mist regels

Deze vraag kunt u in januari van uw collega’s verwachten. De salarisslip over januari 2013 bevat minder onderdelen dan de loonstrook in december 2012. Dit komt door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (WUL) per 1 januari 2013.

De Wet uniformering loonbegrip zorgt ervoor dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen voortaan dezelfde heffingsgrondslag gebruikt, het zogenoemde uniforme loonbegrip. Hierdoor wordt op de loonstrook de regel ‘Loon voor SVW’ niet meer in het berekeningsgedeelte getoond. De term ‘Fiscaal loon’ is op de loonstrook hernoemd naar ‘Heffingsloon’.

Een onderdeel van de Wet uniformering loonbegrip is ook een aanpassing in de Zorgverzekeringswet. De Zvw bijdrage van de medewerkers vervalt voor de grootste groep medewerkers en er komt een werkgeversheffing voor in de plaats. Als er sprake is van de werkgeversheffing voor Zvw, wordt het veld ‘Bijdrage ZVW’ ook niet op de loonstrook getoond.

Meer informatie over de Wet uniformering loonbegrip kunt u terugvinden in de volgende documenten:

Bron: Exact Support Blog