Nieuwe Product Update! Exact Globe & Synergy

Binnenkort gaan we weer starten met een nieuwe Controlled Release fase voor product update 408 van Exact Globe Next en product update 253 van Exact Synergy Enterprise. Wilt u alvast profiteren van de nieuwe functies en verbeteringen? Geef u dan op voor de Controlled Release!

De Controlled Release fase van een nieuw product of product update is een belangrijke stap voor Exact en haar klanten. Tijdens deze fase kijken we nauwkeurig of een nieuwe functionaliteit wel voldoet in de praktijk. We willen er graag zeker van zijn dat de updates van onze producten voldoen aan de eisen en wensen uit de markt. U kunt, door deel te nemen aan het Controlled Release Programma van Exact, als eerste profiteren van nieuwe functionaliteit en de bijbehorende ondersteuning. Bovendien speelt u een cruciale rol bij het ontwikkelen van business software.

Voordelen
Deelname aan het Controlled Release Programma biedt u natuurlijk voordelen. U krijgt:

 • Persoonlijke ondersteuning tijdens de Controlled Release-fase;
 • De mogelijkheid om in een vroeg stadium feedback te geven op de verbeterde functionaliteit;
 • Een voor u samengesteld team dat uw knelpunten direct oppakt;
 • Ondersteuning tijdens de uitrol van de nieuwe software.

In mei starten we met de Controlled Release voor product update 408 en 253.

Wat is er nieuw?
In iedere product update worden verbeteringen en nieuwe functionaliteit toegevoegd. Zo ook in deze product update. Een aantal voorbeelden:

Exact Globe Next product update 408

 • Nieuwe functionaliteit voor de WMS oplossing

Exact Synergy Enterprise product update 253

 • Verbeteringen in de PSA oplossing
 • Verbeteringen in de Service Management oplossing

Technologische verbeteringen

 • Ondersteuning van Windows Server 2012 SP2
 • Ondersteuning van Internet Explorer 11
 • Ondersteuning Windows 8.1

Wilt u deelnemen aan de Controlled Release?
Zie de Fact Sheet voor meer informatie over het controlled release programma. Heeft u interesse om deel te nemen aan een Controlled Release fase voor Exact Globe Next product update 408 of Exact Synergy Enterprise product update 253? Stuur dan een e-mail naarproductreadiness@exact.com.

Bron: Exact Support Blog

Favorieten openen in een nieuw venster in Exact Synergy

Soms kan het in Exact Synergy Enterprise wenselijk zijn om een favoriet te openen in een nieuw scherm.

Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop op de link van de favoriet te klikken en te kiezen voor ‘Openen in nieuw venster’.

 

 

Een alternatief is om de <Shift>-toets ingedrukt terwijl u op de link klikt.

Bron: Exact Support Blog

Groepen maken in de rollenbalk in Exact Globe Next

In de blog post ‘Tip: De rollenbalk‘ is beschreven hoe u de rollenbalk kunt gebruiken. In deze  blogpost gaan we verder in op het maken van groepen in de rollenbalk.

Standaard is alleen de groep ‘Algemeen’ aanwezig in de rollenbalk. Door met de rechtermuisknop te klikken op de groep ‘Algemeen’ kunt u nieuwe groepen aanmaken of een bestaande groep hernoemen.

Zo kunt u bijvoorbeeld een groep ‘Inkoop’ toevoegen, waarin u de menupaden uit het inkoopproces aan toevoegt.

Binnen de rollenbalk kunt u de volgorde van de pictogrammen wijzigen door deze naar boven of beneden te slepen.

Wanneer u de menuopties uit de groep ‘Algemeen’ wilt bekijken klikt u op ‘Algemeen’. De menu opties uit de groep ‘Inkoop’ worden dan ingeklapt en de menu opties uit de groep ‘Algemeen’ worden uitgeklapt.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe Next oninbare debiteuren afboeken

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u een openstaande post niet meer kunt innen of hoeft te betalen. In Exact Globe Next kunnen deze openstaande posten op een eenvoudige wijze worden afgeschreven naar een winst of verlies rekening. U kunt de openstaande post van een debiteur of crediteur afschrijven via het menu [Financieel, Debiteuren, Kaarten] of [Financieel, Crediteuren, Kaarten] en te kiezen voor de knop ‘Afletteren’. In het scherm dat nu verschijnt staat aan de linkerkant de betalingen en aan de rechterkant de openstaande facturen. Selecteer aan de rechterkant de factuur waar geen betaling of credit nota tegenover staat. Kies nu voor de knop ‘Afletteren/Verwerken’. Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt u bepalen wat u met de openstaande factuur wil doen.

– Saldo/Verdichten: hier kunt u twee of meerdere facturen verdichten naar één factuur.
– Betalingsverschil: hier kunt u een betalingsverschil wegboeken naar de betalingsverschillenrekening.
– Kortingen: hier kunt u een korting op de factuur wegboeken naar een kortingsrekening.
– Korting (Inclusief: Bel): hier kunt u een korting inclusief belasting wegboeken.
– Overige: hier kunt een niet te innen factuur afboeken naar een te selecteren grootboekrekening.

Bron: Exact Support Blog

De relatiebeheerder aanpassen binnen Exact Synergy Enterprise

Er zijn situaties mogelijk waarin het nodig kan zijn om de gegevens van meerdere relaties te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een nieuwe relatiebeheerder is en u een grote groep klanten wilt koppelen aan deze nieuwe relatiebeheerder.

In plaats van het afzonderlijk aanpassen van de relatiebeheerder bij iedere relatie kunt u dit ook in één keer doen.

Allereerst maakt u een selectie op de relaties waarvan u de relatiebeheer wilt aanpassen. Dit kunt u doen via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]. U maakt hier een selectie en klikt op ‘Tonen’.

Alle relaties die aan de selectie criteria voldoen worden getoond. Om voor deze relaties de relatiebeheer te wijzigen klikt u op ‘Relaties bijwerken’.

In dit scherm kunt u bij ‘Relatiebeheerder’ de nieuwe relatiebeheerder koppelen. Wanneer u tevens de relatiebeheerder van de contactpersonen van de geselecteerde relaties wilt wijzigen geeft u de nieuwe relatiebeheerder ook op in de sectie ‘Contactpersoon’. Let er hierbij op dat u tevens aangeeft voor welke contactpersonen u de relatiebeheerder wilt aanpassen.

Vervolgens klikt u op de ‘Bewaren’ en dan op ‘Ja’ om een taak aan te maken om de relaties bij te werken. Deze taak is te vinden in het menupad [HRM, Overzichten, Diversen, Log: Mail merge]. Deze taak zal dan automatisch worden verwerkt door de background job SysHrMail. Meer over deze background job kunt u lezen in document 16.169.213.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe externe shelf life garanderen voor verzonden serie-/batchartikelen

Wanneer u gebruik maakt van E-WMS (SE1380 E-WMS I) orderpicken met serie-/batch advies, bent u in staat om de externe shelf life te garanderen voor verzonden serie-/batchartikelen.

U kunt een dagfactor configureren per klant of per klant en artikel. Deze dagfactor betreft het aantal dagen dat een artikel met beperkte houdbaarheid na het verzenden nog houdbaar moet zijn bij uw klant.

De externe shelf life voor de debiteur kunt u instellen in de WMS instellingen van de debiteur.

De dagfactor per debiteur en artikel (uitzonderingen) kunt u configureren in het menupad [WMS, Inrichting, Artikelen per debiteur].

Wanneer de externe shelf life is geconfigureerd wordt deze als extra selectiecriteria toegepast om te selecteren van de beschikbare serie-/batch voorraad. Alleen voorraad met een einddatum later dan ‘vandaag’ + deze dagfactor, wordt geadviseerd.

De externe shelf life wordt toegepast en gevalideerd in de volgende E-WMS processtappen:

 • Bij het genereren van een pickadvies voor serie-/batchartikelen (de instelling ‘Serie/batchadvies’ moet aan staan);
 • Bij het picken van een serie-/batchnummer (alleen ASP), bij het afwijken van het geadviseerde serie-/batchnummer – afhankelijk van de nieuwe ASP validatie instelling ‘Volledige S/B validaties‘;
 • Na het terugmelden en valideren van de gepickte regels.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik eigen risicodrager voor de WGA of ZW of WHK inrichten?

Wanneer een bedrijf eigen risicodrager voor één of meerdere onderdelen van de premie WHK gedifferentieerd is, dan wordt de premie hiervoor aan de verzekeringsmaatschappij afgedragen. In dit document wordt beschreven hoe u dit in de loonadministratie kan verwerken.

Vanaf loonjaar 2014 is de premie WGA-DIF opgegaan in de gedifferentieerde premie WHK. Als u eigen risicodrager bent voor één of meerdere onderdelen van de gedifferentieerde premie WHK, zoals WGA-VAST, WGA-FLEX of ZW-FLEX, dient u in de component WHK-DIF het percentage te vermelden van de premie WHK-DIF zonder de onderdelen waarvoor u eigen risicodrager bent. Voor de premies waarvoor u eigen risicodrager bent, die u aan de verzekeraar dient af te dragen, kunt u een component van type netto (bruto) premie werkgever over sv-loon gebruiken. Koppel dit component aan de medewerkers.

Premie berekenen voor de verzekeraar:
Uiteraard wilt u ook dat er een berekening wordt gemaakt voor de verzekeraar. Hiervoor dient dan een apart component gemaakt te worden. Dit kan alleen worden berekend door een eigen component aan te maken om deze premie te berekenen. Dit component maakt u aan via [Salaris, Componenten, Onderhouden] knop ‘nieuw’ en is van het type ‘netto (of bruto) premie werkgever percentage over SV loon’. Koppel dit component aan de medewerkers. Deze bedragen worden dan niet in de aangifte meegenomen. In het onderhoud van de component dient u op tabblad ‘Extra gegevens’ in het veld ‘Franchise/ maximum loon’ te kiezen voor ‘Jaar’. De component wordt dan net als de sociale verzekeringspremies berekend op basis van loontijdvakken. In het veld ‘Maximum loon’ kunt u vervolgens het maximum bedrag ingeven dat voor de sociale verzekeringspremies geldt. Het maximum loon wordt dan – net als bij de sociale verzekeringspremies- als grondslag gebruikt wanneer het heffingsloon van de medewerker hoger is dan het maximum loon.

Let op: indien u een grootboekrekening van het type ‘crediteuren’ in het onderhoud van het huidige WGA-DIF component koppelt, dan wordt er wel een openstaande post aangemaakt voor de crediteur (verzekeringsmaatschappij). Maar dan wordt het betreffende percentage toch meegenomen in de loonaangifte. Aangezien dit niet de bedoeling is, is het beter om voor de verzekeraar een ander component voor aan te maken.

In het geval u een afwijkend percentage aan heeft gemaakt voor dit component via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Salarisinstellingen], bij de optie ‘Afwijkend percentage’, dan dient u dit afwijkende percentage per 30-06 te beëindigen, mits u verder geen percentage in heeft gevuld in het algemene WGA-DIF component via [Salaris, Componenten, Onderhouden]. Dan zal het afwijkende percentage per 01-07 niet meer worden toegepast.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Verminder het aantal productieorders door “Phantoms” in de stuklijst

Productiebedrijven willen de productieprocessen eenvoudig en overzichtelijk houden. Het gebruik van phantoms kan hierbij helpen. Het aantal suborders neemt hierdoor af, terwijl de stuklijst structuur behouden blijft.

Door het gebruik van phantoms kunnen dezelfde basis componenten gebruikt worden in verschillende stuklijsten van eindproducten. Dit zonder deze componenten zelf op voorraad te houden of te produceren.

Bij het aanmaken van de productieorder van het eindproduct, wordt de regel met conditie “phantom” vervangen door de stuklijst van het artikel. De stuklijsten van de eindproducten blijven hierdoor eenvoudig en overzichtelijk. Ze bestaan immers uit standaard componenten. Terwijl voor de daadwerkelijke productie voor al die componenten geen aparte suborders worden aangemaakt.

Bron: Exact Support Blog

Op 27 maart 2014 organiseert Exact een Demodag!

Op 27 maart 2014 organiseert Exact een Demodag op ons kantoor in Delft. We laten u deze dag graag zien hoe u met de nieuwste technieken en Exact oplossingen sneller, efficiënter en mobiel kunt werken. Zo haalt u nog meer uit uw bedrijfssoftware.

Stel uw persoonlijke programma samen
Op 27 maart organiseren we de Demodag driemaal: in de ochtend, middag en avond. Kies het dagdeel dat u het beste uitkomt met uw overige werkzaamheden en stel uw persoonlijke programma samen. In deze 3,5 uur kunt u uit 21 verschillende demosessies kiezen.

Naast de sessies kunt u een kijkje nemen op onze support afdeling en uw vragen stellen.

Direct aanmelden
Via onze speciale website, kunt u het uitgebreide programma bekijken en u inschrijven voor de Exact demodag.

Bron: Exact Support Blog